Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni popierają apel Parlamentu Europejskiego ‎ o zwiększenie budżetu UE – z myślą o wszystkich obywatelach  

Przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjęli stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027. Główne priorytety obu instytucji to: zwiększenie zasobów do 1,3% dochodu narodowego brutto (DNB) UE-27, utrzymanie silnej polityki spójności i polityki rolnej oraz określenie nowych środków na rzecz finansowania inwestycji UE dla obywateli. Przyjęte dziś stanowisko Parlamentu to solidny fundament dla nadchodzących negocjacji z Radą i państwami członkowskimi, których jednogłośna zgoda jest niezbędna do przyjęcia budżetu.

„Dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego to dobre wieści dla regionów, miast i wszystkich obywateli. Jest sprawą najwyższej wagi, by Parlament podjął wszelkie wysiłki na rzecz zapewnienia UE odpowiednich środków na rozwiązanie problemów, jakie pojawią się w kolejnym dziesięcioleciu” – powiedział przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Karl-Heinz Lambertz . Podkreślił przy tym, że „europejskie miasta i regiony oczekują, iż wszystkie instytucje UE wspólnie skupią się na obywatelach i zadbają o uzgodnienie na czas kolejnego budżetu UE, tak aby zagwarantować długoterminową stałość i spójność inwestycji UE”.

Po przedstawieniu wniosków Komisji Europejskiej w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE – wieloletnich ram finansowych – sprawozdawcy i przedstawiciele KR-u zacieśnili współpracę ze sprawozdawcami Parlamentu, by zapewnić, że głos europejskich społeczności lokalnych będzie uwzględniony przy podejmowaniu najistotniejszych decyzji dotyczących przyszłości Europy.

Komitetowi zależy na uniknięciu proponowanych cięć w kluczowych politykach takich jak polityka spójności i polityka rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie przywódcy lokalni chcą zwiększyć wpływ UE w dziedzinach takich jak innowacje, zwalczanie zmiany klimatu, transformacja energetyczna i integracja migrantów poprzez silniejsze zaangażowanie podmiotów lokalnych i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Sprawozdawca opinii Komitetu w sprawie WRF Nikola Dobroslavić (HR/EPL), przewodniczący regionu Dubrownik-Neretwa, stwierdził: „Z wielkim zadowoleniem przyjmujemy głosowanie Parlamentu w sprawie długoterminowego budżetu UE. Wszystkie zaangażowane instytucje, zwłaszcza Parlament Europejski i Rada, powinny teraz połączyć siły i rozwinąć prawdziwy dialog, tak aby w 2019 r. sfinalizować negocjacje i w odpowiednim czasie móc inaugurować nowe programy. Władze lokalne i regionalne, rolnicy, przedsiębiorcy, uczniowie i naukowcy potrzebują jasności. Musimy także respektować zasadę pomocniczości i podejmować decyzje jak najbliżej obywateli. Budżet UE może przynosić satysfakcjonujące wyniki tylko wtedy, gdy jest oparty na odpowiedzialności i partnerstwie”.

Więcej informacji

Głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie WRF na lata 2021–2027

Propozycje europejskich regionów i miast w sprawie WRF na lata 2021–2027

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel.: +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu