Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE  

Z okazji Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE Europejski Komitet Regionów przyzna nagrodę dla najlepszego regionu ekologicznego, najlepszego miasta ekologicznego i najlepszego biookręgu.

Można już zgłaszać kandydatury do tegorocznych nagród ekologicznych UE. Nagrody, przyznawane wspólnie przez Europejski Komitet Regionów, Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe mają na celu nagradzanie różnorakich podmiotów w całym ekologicznym łańcuchu wartości, które opracowały innowacyjne, zrównoważone i inspirujące projekty przynoszące rzeczywistą wartość dodaną dla produkcji i konsumpcji ekologicznej. Z ośmiu nagród w siedmiu kategoriach trzy – najlepszy region ekologiczny, najlepsze miasto ekologiczne i najlepszy biookręg – przyznaje KR. Zwycięzców poznamy w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE obchodzonym 25 września 2023 r.

Przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) w KR-ze Isilda Gomes powiedziała: Rosnący popyt konsumentów na lepszą jakość, bardziej zrównoważoną, zdrową i lokalną żywność, w tym produkty ekologiczne, może stworzyć nowe możliwości dla gospodarki wiejskiej. Rolnictwo ekologiczne stało się ważnym źródłem zatrudnienia i dochodów, co przyczynia się do realizacji celów długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich. Dlatego też KR zdecydowanie popiera określony w strategii „Od pola do stołu” cel UE dotyczący przeznaczenia do 2030 r. 25% powierzchni gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne. Można go osiągnąć jedynie za pomocą narzędzi polityki wspierających rozwój sektora ekologicznego, w tym takich właśnie nagród, które promują doskonałość w łańcuchu żywności ekologicznej i stymulują zarówno produkcję, jak i konsumpcję produktów ekologicznych.W moim rodzinnym mieście Portimão zdecydowanie popieramy cel strategii „Od pola do stołu” i współpracujemy z lokalnymi producentami, aby go osiągnąć, pomagając im w sprzedaży produktów na targu miejskim, zapewniając mieszkańcom dostęp do lepszej jakości żywności oraz chroniąc nasze społeczności wiejskie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 maja pod poniższymi linkami:

Biookręgi

Regiony

Miasta

W razie pytań dotyczących zgłoszeń prosimy o kontakt: EuorganicawardsCoR@cor.europa.eu

Więcej informacji:

Nagrody ekologiczne UE w 2023 r.

Opinia KR-u „Plan działania UE na rzecz rolnictwa ekologicznego”

Kontakty z prasą:

Wioletta Wojewódzka

e-mail:wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

tel. kom. +32 473 84 39 86

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX