Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji: miasta i regiony z zadowoleniem ‎ przyjmują unijne wsparcie na rzecz zrównoważonej i sprawiedliwej społecznie transformacji ekologicznej  

Europejskie zgromadzenie lokalnych i regionalnych polityków przyjęło zalecenia dotyczące Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji , którego celem jest wspieranie regionów w sprostaniu wyzwaniom związanym z transformacją ekologiczną. Sprawozdawca Vojko Obersnel (HR/PES), burmistrz Rijeki, apeluje o ambitne wsparcie UE, tak aby nikt nie został pominięty i aby nie zapomniano o żadnym miejscu w procesie przestawiania się na ożywioną i ekologiczną gospodarkę.

W opinii autorstwa Vojko Obersnela (HR/PES) , burmistrza Rijeki, członkowie KR-u z zadowoleniem przyjmują wniosek Komisji Europejskiej w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) oraz niedawne zwiększenie jego budżetu do 40 mld EUR. Będzie to kluczowe narzędzie wspierania regionów i terytoriów, które stopniowo odchodzą od produkcji i wykorzystywania węgla kamiennego i brunatnego, torfu i łupków bitumicznych lub dokonują przekształceń wysokoemisyjnych sektorów przemysłu.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ma kluczowe znaczenie dla wsparcia najbardziej wysokoemisyjnych regionów Europy na drodze do ekologicznej odbudowy gospodarki, zarówno jeśli chodzi o osiągnięcie ogólnego celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jak i przekształcenie ich gospodarki i stworzenie w przyszłości bardziej odpornych społeczności. Jako Europejski Komitet Regionów wzywamy, aby dostęp do funduszu mieli wyłącznie ci, którzy zobowiązują się do realizacji celów określonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i porozumienia paryskiego, w tym własnego celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Dla nas fundamentalne znaczenie ma to, by fundusz ten był nie tylko sprawiedliwy, ale by traktował wszystkich według równych zasad , powiedział Vojko Obersnel.

Ponadto KR popiera utworzenie platformy sprawiedliwej transformacji, w której prace pragnie się aktywnie zaangażować. Będzie mógł tam wykorzystać pozytywne doświadczenia platformy dla regionów górniczych w okresie transformacji i powinien zadbać o to, by wszystkie zainteresowane strony współpracowały w ramach partnerstwa w celu rozwiązania problemu zmian strukturalnych w dotkniętych nimi regionach.

Jako miasta i regiony pragniemy, by nasze stanowisko było słyszane i musimy być ściśle zaangażowani w przygotowanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. Pandemia bardzo szybko pokazała, że musimy przemyśleć funkcjonowanie naszych społeczności i modelu gospodarczego, tak aby było ono społecznie bardziej sprawiedliwe i zrównoważone , powiedział Vojko Obersnel.

Przyjęciu opinii towarzyszyła debata na wysokim szczeblu na temat Europejskiego Zielonego Ładu, czyli unijnej strategii na rzecz wzrostu, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. W dniu 15 czerwca KR utworzył grupę roboczą „Zielony Ład w terenie” , której celem jest przekształcenie Zielonego Ładu w konkretne projekty oraz bezpośrednie finansowanie miast i regionów w celu zapewnienia zrównoważonych przemian w terenie.

Więcej informacji:

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 2 282 2366

tel. kom. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-FUND-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-EU-S-SUPPORT-FOR-A-SOCIALLY-FAIR-AND-SUSTAINABLE-GREEN-TRANSITION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-FUND-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-EU-S-SUPPORT-FOR-A-SOCIALLY-FAIR-AND-SUSTAINABLE-GREEN-TRANSITION.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-FUND-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-EU-S-SUPPORT-FOR-A-SOCIALLY-FAIR-AND-SUSTAINABLE-GREEN-TRANSITION.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-FUND-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-EU-S-SUPPORT-FOR-A-SOCIALLY-FAIR-AND-SUSTAINABLE-GREEN-TRANSITION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-FUND-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-EU-S-SUPPORT-FOR-A-SOCIALLY-FAIR-AND-SUSTAINABLE-GREEN-TRANSITION.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023