Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący UE Jean-Claude Juncker i Antonio Tajani debatują o przyszłości Europy z lokalnymi przywódcami  
Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz wygłosi „Orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast”

W dniu 8 października w Brukseli rozpocznie się Europejski Tydzień Regionów i Miast . Otworzy go debata: „Spójność przyszłością Europy”, którą poprowadzą przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, komisarz UE Corinna Creţu i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pavel Telicka . Następnego dnia, w obecności przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz przedstawi swoją wizję przyszłości Europy w corocznym „Orędziu o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast” . Ponadto na sesji plenarnej KR-u przyjęte zostanie stanowisko w sprawie budżetu UE oraz w kwestiach takich jak migracja, badania naukowe, działania na rzecz klimatu oraz tworzywa sztuczne jednorazowego użytku.

8–11 października: 16. Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek)

Wydarzenie #EURegionsWeek , które odbędzie się w Brukseli pod hasłem „Na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r.”, zgromadzi ponad 6000 regionalnych ekspertów i praktyków zajmujących się UE, a w poniedziałek, 8 października od godz. 14.30 przewodniczący Jean-Claude Juncker weźmie udział wraz z Karlem-Heinzem Lambertzem, komisarz Corinną Creţu i wiceprzewodniczącym Pavlem Telicką w sesji inauguracyjnej . Uczestnicy zaplanowanych w tym tygodniu warsztatów i dyskusji będą debatować o potrzebie silnej polityki spójności po 2020 roku.

Zobacz specjalny program dla mediów ; sesja inauguracyjna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u .

Wydarzenia organizowane w ramach #CohesionAlliance

Członkowie #CohesionAlliance , sojuszu podmiotów przekonanych o ty m, że polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE, omówią pierwsze osiągnięcia sojuszu, a także toczące się negocjacje, podczas szeregu wydarzeń poświęconych przyszłości polityki spójności , zorganizowanych w ramach #EURegionsWeek, jak również w trakcie rozmów z organizacjami partnerskimi i ekspertami, które zostaną przeprowadzone w przestrzeni publicznej „ Agora ”.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.cohesionalliance.eu

9 października godz. 15.00: Stan Unii z perspektywy regionów i miast .

Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz wygłosi przemówienie otwierające sesję plenarną KR-u, w którym skupi się na najpilniejszych kwestiach stojących przed miastami i regionami w Unii Europejskiej, do których zaliczyć można: następny wieloletni budżet UE ( stanowisko KR-u w tej sprawie zostanie przyjęte w tym samym dniu), przyszłość polityki regionalnej UE, integracja, zrównoważony rozwój i demokracja w UE, zwłaszcza udział miast i regionów w unijnym procesie decyzyjnym i w lokalnych inicjatywach mających przywrócić więź obywateli z Europą.

Następnie w pierwszym dniu październikowej sesji plenarnej KR-u odbędzie się debata między członkami KR-u a  przewodniczącym Antonio Tajanim . Po debacie przyjęta zostanie opinia KR-u w sprawie „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej” , opracowana na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska . Jest ona kulminacją dwuletnich konsultacji przeprowadzonych z ponad 40 000 obywateli i 110 organami władz lokalnych i regionalnych.

Wystąpienie przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza i debata z przewodniczącym Antonio Tajanim będzie transmitowana na żywo na stronie www.cor.europa.eu/sotreg.go  

9–10 października: Ponadto w porządku obrad #CoRplenary Agenda

Przyszły budżet UE na lata 2021–2027

Budżet UE i priorytety na najbliższe dziesięciolecie zostaną omówione w trakcie debaty na temat stanowiska KR-u w sprawie pakietu dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 , którą poprowadzi sprawozdawca Nikola Dobroslavić (HR/EPL). Zgromadzenie przeprowadzi także bardziej szczegółową dyskusję na temat następujących propozycji dotyczących budżetu UE:

„Horyzont Europa” – dziewiąty program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji , sprawozdawca: Christophe Clergeau (FR/PES)

Instrument „Łącząc Europę” , sprawozdawczyni: Isabelle Boudineau (FR/PES)

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) , sprawozdawczyni: Nathalie Sarrabezolles (FR/PES)

Program „Prawa i Wartości” , sprawozdawca: François Decoster (FR/ALDE)

Wniosek dotyczący Fundusz Azylu i Migracji , sprawozdawca: Peter Bossman (SI/PES)

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) , sprawozdawca: Marco Dus (IT/PES)

Inne opinie, które mają zostać przyjęte na sesji plenarnej KR-u (# CoRplenary):

Europejski Urząd ds. Pracy , sprawozdawczyni: Doris Kampus (AT/PES)

Wkład miast i regionów UE do CBD COP14 i europejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. , sprawozdawca: Roby Biwer (LU/PES)

Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym , sprawozdawca: André van de Nadort (NL/PES)

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych , sprawozdawczyni: Sirpa Hertell (FI/EPL)

Uwzględnianie sportu w programie UE po 2020 r., sprawozdawca: Roberto Pella (IT/EPL)

Czyste porty, czyste morza – portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków , sprawozdawca: Spyros Spyridon (EL/EPL)

Pakiet dotyczący sprawiedliwego opodatkowania , sprawozdawca: Paul Lindquist (SE/EPL)

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej , sprawozdawca: Domenico Gambacorta (IT/EPL)

Budowa silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury , sprawozdawczyni: Gillian Ford (UK/EA)

Ocena ryzyka w łańcuchu żywnościowym , sprawozdawca: Miloslav Repaský (SK/EA)

Nowy ład dla konsumentów , sprawozdawca: Samuel Azzopardi (MT/EPL)

Informacje praktyczne:

Sesja inauguracyjna #EURegionsWeek ;

Gdzie: Square Conference Centre, Rue Mont des Arts – 1000 Bruksela

Kiedy : poniedziałek, 8 października, godz. 14.30;

Transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Europejski Tydzień Regionów i Miast – program dla mediów

#SOTREG i sesja plenarna: #CoRplenary

Gdzie: budynek Charlemagne (Komisja Europejska), rue de la Loi, Bruksela

Kiedy: wtorek, 9 października, godz. 15.00–21.00; środa, 10 października, godz. 9.00–13.00

Porządek obrad sesji plenarnej i dokumenty

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Sesja plenarna – program dla mediów

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu