Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wspólny komunikat prasowy premiera Nadrenii Północnej-Westfalii Armina Lascheta i przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosa Tzitzikostasa  

We wtorek, 3 marca, premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet powitał nowo wybranego przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosa Tzitzikostasa w Kancelarii Stanu w Düsseldorfie. Omówili aktualne europejskie wyzwania, w tym poważną sytuację na granicy między Grecją a Turcją oraz rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Premier Laschet oznajmił: Cieszę się, że mogę gościć przewodniczącego Apostolosa Tzitzikostasa i liczę na naszą współpracę w nadchodzących latach. Europejski Komitet Regionów jest niezwykle ważnym głosem regionów w Europie. Jestem przekonany, że jego przewodniczący wzmocni tę rolę Komitetu i nagłośni stanowisko regionów w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy silniejszej Europy i musimy działać razem, by stawić czoła obecnym wyzwaniom.

Przewodniczący Tzitzikostas stwierdził z kolei: To zaszczyt i przyjemność poznać premiera Armina Lascheta. Jest wizjonerem i wiarygodnym liderem w Niemczech oraz zaangażowanym Europejczykiem. Jego osiągnięcia w Nadrenii Północnej-Westfalii to dla nas wszystkich przykład na to, jak europejskie regiony mogą sprostać wspólnym problemom w interesie obywateli. Unia musi podjąć pilne działania w celu pragmatycznego rozwiązania kwestii migracji. Nie jest to problem krajowy, lecz unijny, i dotyczy wszystkich obywateli europejskich.

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii oraz przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów są zdecydowani przezwyciężać różnice i pogłębiającą się polaryzację w Unii Europejskiej. W tym celu potrzebujemy wspólnej europejskiej wizji pogłębiającej współpracę między państwami członkowskimi, regionami, miastami i wioskami. Unia Europejska potrzebuje nowej dynamiki, by zająć się głębokimi przemianami, jakie niosą dla naszych obywateli cyfryzacja, demografia i niezbędna walka ze zmianą klimatu , stwierdził Armin Laschet .

Warunkiem wstępnym nowej dynamiki jest zapewnienie szybkiego i ambitnego porozumienia w sprawie przyszłego budżetu UE (wieloletnie ramy finansowe) w oparciu o sprawiedliwą równowagę między tymi, którzy czerpią największe korzyści z naszego wspólnego rynku, a tymi, którzy nadal muszą nadrobić zaległości.

Premier i przewodniczący omówili również niedawne propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zielonego ładu i sztucznej inteligencji. Z zadowoleniem przyjęli te inicjatywy i podkreślili, że muszą im towarzyszyć wspólne wysiłki na szczeblu krajowym, lokalnym i regionalnym. Prezydencja niemiecka w Radzie UE, która rozpocznie się w drugiej połowie 2020 r., ma szansę stawić czoła obecnym wyzwaniom i zjednoczyć Unię Europejską.

Armin Laschet i Apostolos Tzitzikostas podkreślili w szczególności potrzebę pomocy regionom, na które w największym stopniu wpłynie decyzja UE o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. W szczególności regiony górnicze w okresie transformacji, takie jak Rheinisches Revier, potrzebują europejskiego wsparcia, by móc rozwinąć infrastrukturę, wzmocnić zdolności innowacyjne oraz zapewnić inwestycje w szkolenia i przekwalifikowanie. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy wniosek dotyczący nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wspierającego te regiony , powiedział Apostolos Tzitzikostas .

Posiedzenie wyjazdowe Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które odbędzie się 11 września w Parlamencie Nadrenii Północnej-Westfalii, będzie okazją do wspólnego omówienia przyszłości Europy, znalezienia rozwiązań w zakresie lepszego przekazywania informacji zwrotnych na temat regulacji UE oraz zbliżenia Europy do jej obywateli.

Rzecznik przewodniczącego

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Share: