Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Isabelle Boudineau będzie kierować pracami regionów UE w zakresie polityki spójności i budżetu UE  

Isabelle Boudineau, wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nowej Akwitanii, obejmie przewodnictwo w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) w Europejskim Komitecie Regionów (CoR). Jest to bardzo znacząca funkcja w politycznej działalności tej instytucji unijnej, reprezentującej interesy miast i regionów na szczeblu europejskim.

Komisja COTER, jedna z sześciu komisji KR-u, pod kierownictwem Isabelle Boudineau zamierza nadal aktywnie angażować się w negocjacje legislacyjne wokół wieloletnich ram finansowych (WRF) i pakietu dotyczącego polityki spójności na lata 2021–2027. Zakres kompetencji Komisji COTER obejmuje takie priorytety polityczne jak: spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, w tym fundusze strukturalne, planowanie przestrzenne, polityka miejska, mieszkalnictwo, transport, makroregiony, współpraca terytorialna, doroczne planowanie budżetowe, WRF oraz finanse szczebla lokalnego i regionalnego.

Isabelle Boudineau (FR/PES) tuż po tym, jak została wybrana, oświadczyła: „Rok 2019 będzie kluczowy dla miast i regionów Unii Europejskiej. Nadchodzący brexit, wybory europejskie, przygotowania do okresu po 2020 r. to wyzwania, w związku z którymi Komisja COTER musi dalej skutecznie włączać się w te działania UE, które mają wzmacniać konwergencję i solidarność w naszych samorządach. Chodzi tu zwłaszcza o unijną politykę spójności i pozyskiwanie nowych zasobów własnych dla UE”.

Isabelle Boudineau jest członkiem KR-u od 2016 r. W tym okresie była odpowiedzialna za opracowanie opinii w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” oraz reformy zasobów własnych UE w ramach następnych WRF na okres po 2020 r. Poza aktywnością w ramach Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) uczestniczy także w pracach Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE).

Isabelle Boudineau zastąpi byłego członka KR-u Czecha Petra Osvalda z ugrupowania socjaldemokratów.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel.: +32 (0) 2 282 2366

tel. kom.: +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij: