Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019 : Oświadczenie przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego  

Równouprawnienie płci to jedna z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwości społecznej, dobrego stanu naszej demokracji i dla naszej gospodarki. Nadszedł więc czas, by stało się rzeczywistością na wszystkich szczeblach sprawowania rządów.

Na przestrzeni lat dokonano znacznych postępów, jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji kobiet i poprawę istniejących nierówności społecznych i gospodarczych. Niemniej pozostaje jeszcze wiele do zrobienia zanim będziemy mogli twierdzić, że w Europie osiągnięto równość kobiet i mężczyzn.

Osiemdziesiąt dni przed wyborami europejskimi, które w niektórych państwach zbiegają się z wyborami lokalnymi i regionalnymi, Europejski Komitet Regionów (KR) zachęca więcej kobiet do kandydowania. Potrzebujemy więcej kobiet-polityków w zgromadzeniach politycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i europejskim.

Jako przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów wzywamy w Międzynarodowym Dniu Kobiet do zapewnienia równouprawnienia płci w polityce, co obejmuje także i naszą instytucję.

W 2019 r. przewodnictwo w naszych sześciu komisjach jest podzielone równo między kobiety i mężczyzn, ale kobiety wciąż stanowią mniejszość w zgromadzeniu. Dotychczasowe działania to za mało. Przed kolejną nominacją członków Komitetu w styczniu 2020 r. wzywamy organy odpowiedzialne za wyznaczanie kandydatów we wszystkich państwach członkowskich UE do przywrócenia równowagi i zwiększenia udziału kobiet w KR-ze.

Jeżeli chcemy, aby polityka była prawdziwie demokratyczna, musimy stworzyć nowe możliwości, przełamać bariery oraz zachęcić więcej kobiet do angażowania się w politykę. Nasza demokracja przedstawicielska nie jest reprezentatywna, jeżeli na wszystkich szczeblach sprawowania rządów i na większości stanowisk politycznych kobiety stanowią mniejszość. Mniej niż 30% regionalnych parlamentarzystów i mniej niż jeden na siedmiu burmistrzów to kobiety.

Nadszedł więc czas na radykalne zmiany. Nadszedł czas, by europejska polityka i demokracja w pełni odzwierciedlała nasze wartości i społeczeństwo. Nadszedł czas, by równouprawnienie płci stało się rzeczywistością na wszystkich poziomach politycznych.