Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR i Komisja Europejska nawiązują partnerstwo, aby pomóc władzom lokalnym w integracji migrantów i we wdrażaniu nowego paktu o migracji i azylu  

Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas i komisarz Ylva Johansson na sesji plenarnej KR-u ogłosili nową inicjatywę.

Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) wspólnie zainicjują nowe partnerstwo, które ma w większym stopniu wesprzeć wysiłki unijnych miast i regionów w dziedzinie integracji. Nową inicjatywę ogłosili na dzisiejszej sesji plenarnej KR-u przewodniczący Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas oraz europejska komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.

Partnerstwo na rzecz integracji będzie wspierać miasta i regiony w UE poprzez trzy główne działania:

budowanie otwartego i regularnego dialogu między instytucjami UE a władzami lokalnymi i regionalnymi na temat integracji,

budowanie zdolności i promowanie wymiany doświadczeń między władzami lokalnymi i regionalnymi,

lepsze zbieranie dowodów i danych dotyczących integracji na szczeblu lokalnym.

Partnerstwo będzie opierać się na ugruntowanej współpracy między Komisją Europejską a Europejskim Komitetem Regionów w ramach inicjatywy „Miasta i regiony na rzecz integracji” zainicjowanej przez KR w 2019 r., aby stworzyć platformę polityczną dla europejskich burmistrzów i przywódców regionalnych dla wymiany informacji i pozytywnych przykładów integracji migrantów i uchodźców.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator Macedonii Środkowej, powiedział: Migracja nie jest wyzwaniem dla kilku państw członkowskich, przeciwnie – to sprawa dla całej Unii Europejskiej . UE musi wspierać regiony, miasta i wyspy – takie jak Lesbos, Lampedusa i Wyspy Kanaryjskie – które jako pierwsze zapewniają nowo przybyłym migrantom wsparcie, integrację i inne świadczenia. Choć władze lokalne wprowadziły wiele skutecznych i innowacyjnych praktyk na rzecz integracji, to zwłaszcza w małych miastach i na obszarach wiejskich nadal borykają się z trudnościami w dostępie do finansowania, danych i wiedzy. Nasze partnerstwo wesprze ich wysiłki i bezpośrednio udowodni, że Unia wraz z nimi szuka rozwiązań dla ich licznych wyzwań.

Komisarz Ylva Johansson zauważyła: Integracja dokonuje się w każdej wsi, mieście i regionie, w których migranci żyją, pracują, uczą się i wspólnie z innymi np. uprawiają sport. Władze lokalne i regionalne zapewniają im podstawowe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa i edukacji. Samorządy organizują zajęcia sportowe i kulturalne, na których te nowo przybyłe osoby mogą poznać mieszkańców i znaleźć przyjaciół. Bardzo liczę na ściślejszą współpracę z Komitetem Regionów, która pozwoli wesprzeć miasta i regiony w ich staraniach na rzecz integracji.

Mark Speich (DE/EPL), sekretarz stanu Nadrenii Północnej-Westfalii do spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych oraz przewodniczący Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) w KR-ze powiedział: Władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie dla włączenia społecznego i solidarności, dlatego cieszę się, że Komisja Europejska uznaje samorządy za kluczowe podmioty i chce, by gminy i regiony, zamiast działać obok UE, znalazły się w centrum jej programów.

KR zatwierdzi swoje zalecenia dotyczące nowego paktu o migracji i azylu na sesji plenarnej w marcu 2021 r. Sprawozdawczyni KR-u Antje Grotheer (DE/PES), wiceprzewodnicząca parlamentu miasta Bremy, powiedziała: Stawianie czoła wyzwaniom związanym z migracją nie rozpoczyna się od przyjmowania migrantów i uchodźców ani się na tym nie kończy . Dlatego plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego stanowi integralną część kompleksowego podejścia do migracji, które stawia władze lokalne i regionalne w centrum działań na rzecz zwalczania dyskryminacji, wspierania integracji i zapewniania migrantom równego dostępu do dóbr i usług publicznych. Społeczeństwa inkluzywne są nie tylko sprawiedliwsze, ale również lepiej prosperujące, a to zaczyna się na szczeblu lokalnym.

KONTEKST

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów powiedział, że wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nowego paktu o migracji i azylu jest „oczekiwaną i niezbędną” inicjatywą, która – jeśli zostanie zatwierdzona – pomoże budować odporne społeczności i zarządzać migracją. Był to jeden z głosów w debacie, podczas której komisarz Ylva Johansson zaapelowała też do regionów i miast, by korzystały ze zwiększonych funduszy UE na wspieranie integracji migrantów.

Głównym elementem nowego paktu o migracji i azylu , przedstawionego po raz pierwszy we wrześniu 2020 r., jest opracowany w listopadzie plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027 . W kolejnym długoterminowym budżecie UE przewidziano też znacznie większe unijne finansowanie dla projektów i programów integracyjnych na lata 2021–2027.

W marcu 2019 r. KR rozpoczął inicjatywę „Miasta i regiony na rzecz integracji” – #regions4integration. Jej celem jest zbliżenie miast i regionów, które chcą dzielić się doświadczeniami w zakresie polityki integracyjnej i dowiedzieć więcej o możliwościach unijnego finansowania na rzecz integracji migrantów w lokalnych społecznościach i gospodarkach.

Ostatnia transza finansowania dostępnego z UE – o łącznej wartości 37,2 mln EUR – została ogłoszona pod koniec listopada. Dzięki niej sfinansowane zostaną projekty, które pomagają migrującym dzieciom i ofiarom handlu ludźmi, ułatwiają dostęp do podstawowych usług, włączają migrantów w opracowywanie i wdrażanie polityki integracyjnej oraz wspierają rozwój partnerstw z udziałem wielu zainteresowanych stron.

Dalsze informacje:

Zdjęcia ze 141. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów są dostępne w galerii Flickr KR-u .

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023