Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR i Komisja Europejska nawiązują partnerstwo, aby pomóc władzom lokalnym w integracji migrantów i we wdrażaniu nowego paktu o migracji i azylu  

Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas i komisarz Ylva Johansson na sesji plenarnej KR-u ogłosili nową inicjatywę.

Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) wspólnie zainicjują nowe partnerstwo, które ma w większym stopniu wesprzeć wysiłki unijnych miast i regionów w dziedzinie integracji. Nową inicjatywę ogłosili na dzisiejszej sesji plenarnej KR-u przewodniczący Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas oraz europejska komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.

Partnerstwo na rzecz integracji będzie wspierać miasta i regiony w UE poprzez trzy główne działania:

budowanie otwartego i regularnego dialogu między instytucjami UE a władzami lokalnymi i regionalnymi na temat integracji,

budowanie zdolności i promowanie wymiany doświadczeń między władzami lokalnymi i regionalnymi,

lepsze zbieranie dowodów i danych dotyczących integracji na szczeblu lokalnym.

Partnerstwo będzie opierać się na ugruntowanej współpracy między Komisją Europejską a Europejskim Komitetem Regionów w ramach inicjatywy „Miasta i regiony na rzecz integracji” zainicjowanej przez KR w 2019 r., aby stworzyć platformę polityczną dla europejskich burmistrzów i przywódców regionalnych dla wymiany informacji i pozytywnych przykładów integracji migrantów i uchodźców.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator Macedonii Środkowej, powiedział: Migracja nie jest wyzwaniem dla kilku państw członkowskich, przeciwnie – to sprawa dla całej Unii Europejskiej . UE musi wspierać regiony, miasta i wyspy – takie jak Lesbos, Lampedusa i Wyspy Kanaryjskie – które jako pierwsze zapewniają nowo przybyłym migrantom wsparcie, integrację i inne świadczenia. Choć władze lokalne wprowadziły wiele skutecznych i innowacyjnych praktyk na rzecz integracji, to zwłaszcza w małych miastach i na obszarach wiejskich nadal borykają się z trudnościami w dostępie do finansowania, danych i wiedzy. Nasze partnerstwo wesprze ich wysiłki i bezpośrednio udowodni, że Unia wraz z nimi szuka rozwiązań dla ich licznych wyzwań.

Komisarz Ylva Johansson zauważyła: Integracja dokonuje się w każdej wsi, mieście i regionie, w których migranci żyją, pracują, uczą się i wspólnie z innymi np. uprawiają sport. Władze lokalne i regionalne zapewniają im podstawowe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa i edukacji. Samorządy organizują zajęcia sportowe i kulturalne, na których te nowo przybyłe osoby mogą poznać mieszkańców i znaleźć przyjaciół. Bardzo liczę na ściślejszą współpracę z Komitetem Regionów, która pozwoli wesprzeć miasta i regiony w ich staraniach na rzecz integracji.

Mark Speich (DE/EPL), sekretarz stanu Nadrenii Północnej-Westfalii do spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych oraz przewodniczący Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) w KR-ze powiedział: Władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie dla włączenia społecznego i solidarności, dlatego cieszę się, że Komisja Europejska uznaje samorządy za kluczowe podmioty i chce, by gminy i regiony, zamiast działać obok UE, znalazły się w centrum jej programów.

KR zatwierdzi swoje zalecenia dotyczące nowego paktu o migracji i azylu na sesji plenarnej w marcu 2021 r. Sprawozdawczyni KR-u Antje Grotheer (DE/PES), wiceprzewodnicząca parlamentu miasta Bremy, powiedziała: Stawianie czoła wyzwaniom związanym z migracją nie rozpoczyna się od przyjmowania migrantów i uchodźców ani się na tym nie kończy . Dlatego plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego stanowi integralną część kompleksowego podejścia do migracji, które stawia władze lokalne i regionalne w centrum działań na rzecz zwalczania dyskryminacji, wspierania integracji i zapewniania migrantom równego dostępu do dóbr i usług publicznych. Społeczeństwa inkluzywne są nie tylko sprawiedliwsze, ale również lepiej prosperujące, a to zaczyna się na szczeblu lokalnym.

KONTEKST

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów powiedział, że wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nowego paktu o migracji i azylu jest „oczekiwaną i niezbędną” inicjatywą, która – jeśli zostanie zatwierdzona – pomoże budować odporne społeczności i zarządzać migracją. Był to jeden z głosów w debacie, podczas której komisarz Ylva Johansson zaapelowała też do regionów i miast, by korzystały ze zwiększonych funduszy UE na wspieranie integracji migrantów.

Głównym elementem nowego paktu o migracji i azylu , przedstawionego po raz pierwszy we wrześniu 2020 r., jest opracowany w listopadzie plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027 . W kolejnym długoterminowym budżecie UE przewidziano też znacznie większe unijne finansowanie dla projektów i programów integracyjnych na lata 2021–2027.

W marcu 2019 r. KR rozpoczął inicjatywę „Miasta i regiony na rzecz integracji” – #regions4integration. Jej celem jest zbliżenie miast i regionów, które chcą dzielić się doświadczeniami w zakresie polityki integracyjnej i dowiedzieć więcej o możliwościach unijnego finansowania na rzecz integracji migrantów w lokalnych społecznościach i gospodarkach.

Ostatnia transza finansowania dostępnego z UE – o łącznej wartości 37,2 mln EUR – została ogłoszona pod koniec listopada. Dzięki niej sfinansowane zostaną projekty, które pomagają migrującym dzieciom i ofiarom handlu ludźmi, ułatwiają dostęp do podstawowych usług, włączają migrantów w opracowywanie i wdrażanie polityki integracyjnej oraz wspierają rozwój partnerstw z udziałem wielu zainteresowanych stron.

Dalsze informacje:

Zdjęcia ze 141. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów są dostępne w galerii Flickr KR-u .

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Propozycje UE są pozytywnym impulsem do legalnej migracji
Propozycje UE są pozytywnym impulsem do legalnej migracji
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MIGRATION-GREECE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Migration is European issue "par excellence"
Migration is European issue "par excellence"
28.06.2022