Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR popiera europejską inicjatywę obywatelską przeciwko hodowaniu zwierząt w klatkach  

Guillaume Cros wziął udział w prezentacji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatek” w Parlamencie Europejskim.

Sprawozdawca opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej i w sprawie rolnictwa ekologicznego, Guillaume Cros , wziął udział w wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim w celu omówienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatek”, podczas którego powtórzył stanowisko KR-u przeciwko praktykom hodowli ptaków i zwierząt w klatkach, które zostało przedstawione w opinii KR-u „Reforma WPR” przyjętą w 2018 r.

Inicjatywa „Koniec epoki klatek” została przedstawiona w czwartek 15 kwietnia w Parlamencie Europejskim przez grupę organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt. W 2019 r. na rzecz tej inicjatywy udało się zebrać 1 mln podpisów, czyli minimum wymagane do przedstawienia jej Parlamentowi Europejskiemu, co zobowiązuje Komisję Europejską do omówienia działań w tej sprawie.

Guillaume Cros (FR/Zieloni), wiceprzewodniczący regionu Oksytania i sprawozdawca opinii KR-u „Reforma WPR” i  „Agroekologia” (przyjętej przez KR w marcu 2021 r.) stwierdził: Europejski Komitet Regionów opowiedział się za położeniem kresu hodowli zwierząt w klatkach w całej Europie . Nie można już dłużej nie zauważać negatywnych efektów zewnętrznych produkcji zwierzęcej na skalę przemysłową dla środowiska, klimatu i zdrowia. Istnieją alternatywy i nowa WPR musi je promować.

Podczas swojego wystąpienia Guillaume Cros wyraził poparcie dla inicjatywy obywatelskiej i zapewnił, że zakaz hodowli w klatkach przyczyni się do zmniejszenia koncentracji produkcji zwierzęcej w niektórych regionach oraz do utrzymania i rozwoju ekstensywnej hodowli z poszanowaniem praw zwierząt na innych obszarach. Zaproponował również, by etykietowanie metody chowu było jasne i obowiązkowe, obejmujące cykl życia zwierząt, w tym transport, aby umożliwić producentom śledzenie poprawy ich praktyk, a konsumentom wybór produktów zgodnych z ich wymogami .

W grudniu 2018 r. w opinii w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej Europejski Komitet Regionów zaangażował się na rzecz przejścia do 2027 r. w kierunku bardziej ekstensywnych metod produkcji, które pozwalają uniknąć stosowania klatek w odpowiedzi na kwestie dobrostanu zwierząt, ale również zdrowia publicznego .

Guillaume Cros wyraził już poparcie dla organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatek” w 2019 r., kiedy to zebrali oni 1 mln podpisów.

W Europie powszechnie stosuje się praktykę chowu zwierząt i ptaków w klatkach. Każdego roku w całej Unii Europejskiej w klatkach hodowanych jest ponad 300 mln zwierząt gospodarskich. Według organizacji Compassion in World Farming 94% mieszkańców Europy przywiązuje dużą wagę do ochrony dobrostanu zwierząt, a 82% uważa, że należy zapewnić lepszą ochronę zwierzętom hodowlanym.

Kontakt:

Berta López Domènech

tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023