Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR popiera europejską inicjatywę obywatelską przeciwko hodowaniu zwierząt w klatkach  

Guillaume Cros wziął udział w prezentacji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatek” w Parlamencie Europejskim.

Sprawozdawca opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej i w sprawie rolnictwa ekologicznego, Guillaume Cros , wziął udział w wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim w celu omówienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatek”, podczas którego powtórzył stanowisko KR-u przeciwko praktykom hodowli ptaków i zwierząt w klatkach, które zostało przedstawione w opinii KR-u „Reforma WPR” przyjętą w 2018 r.

Inicjatywa „Koniec epoki klatek” została przedstawiona w czwartek 15 kwietnia w Parlamencie Europejskim przez grupę organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt. W 2019 r. na rzecz tej inicjatywy udało się zebrać 1 mln podpisów, czyli minimum wymagane do przedstawienia jej Parlamentowi Europejskiemu, co zobowiązuje Komisję Europejską do omówienia działań w tej sprawie.

Guillaume Cros (FR/Zieloni), wiceprzewodniczący regionu Oksytania i sprawozdawca opinii KR-u „Reforma WPR” i  „Agroekologia” (przyjętej przez KR w marcu 2021 r.) stwierdził: Europejski Komitet Regionów opowiedział się za położeniem kresu hodowli zwierząt w klatkach w całej Europie . Nie można już dłużej nie zauważać negatywnych efektów zewnętrznych produkcji zwierzęcej na skalę przemysłową dla środowiska, klimatu i zdrowia. Istnieją alternatywy i nowa WPR musi je promować.

Podczas swojego wystąpienia Guillaume Cros wyraził poparcie dla inicjatywy obywatelskiej i zapewnił, że zakaz hodowli w klatkach przyczyni się do zmniejszenia koncentracji produkcji zwierzęcej w niektórych regionach oraz do utrzymania i rozwoju ekstensywnej hodowli z poszanowaniem praw zwierząt na innych obszarach. Zaproponował również, by etykietowanie metody chowu było jasne i obowiązkowe, obejmujące cykl życia zwierząt, w tym transport, aby umożliwić producentom śledzenie poprawy ich praktyk, a konsumentom wybór produktów zgodnych z ich wymogami .

W grudniu 2018 r. w opinii w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej Europejski Komitet Regionów zaangażował się na rzecz przejścia do 2027 r. w kierunku bardziej ekstensywnych metod produkcji, które pozwalają uniknąć stosowania klatek w odpowiedzi na kwestie dobrostanu zwierząt, ale również zdrowia publicznego .

Guillaume Cros wyraził już poparcie dla organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatek” w 2019 r., kiedy to zebrali oni 1 mln podpisów.

W Europie powszechnie stosuje się praktykę chowu zwierząt i ptaków w klatkach. Każdego roku w całej Unii Europejskiej w klatkach hodowanych jest ponad 300 mln zwierząt gospodarskich. Według organizacji Compassion in World Farming 94% mieszkańców Europy przywiązuje dużą wagę do ochrony dobrostanu zwierząt, a 82% uważa, że należy zapewnić lepszą ochronę zwierzętom hodowlanym.

Kontakt:

Berta López Domènech

tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/66-NAT-IN-LEDNICE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Smart Villages and an effective Rural Pact are essential to ensure the development of rural areas in Europe
Smart Villages and an effective Rural Pact are essential to ensure the development of rural areas in Europe
28.10.2022