Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR popiera europejską inicjatywę obywatelską przeciwko hodowaniu zwierząt w klatkach  

Guillaume Cros wziął udział w prezentacji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatek” w Parlamencie Europejskim.

Sprawozdawca opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej i w sprawie rolnictwa ekologicznego, Guillaume Cros , wziął udział w wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim w celu omówienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatek”, podczas którego powtórzył stanowisko KR-u przeciwko praktykom hodowli ptaków i zwierząt w klatkach, które zostało przedstawione w opinii KR-u „Reforma WPR” przyjętą w 2018 r.

Inicjatywa „Koniec epoki klatek” została przedstawiona w czwartek 15 kwietnia w Parlamencie Europejskim przez grupę organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt. W 2019 r. na rzecz tej inicjatywy udało się zebrać 1 mln podpisów, czyli minimum wymagane do przedstawienia jej Parlamentowi Europejskiemu, co zobowiązuje Komisję Europejską do omówienia działań w tej sprawie.

Guillaume Cros (FR/Zieloni), wiceprzewodniczący regionu Oksytania i sprawozdawca opinii KR-u „Reforma WPR” i  „Agroekologia” (przyjętej przez KR w marcu 2021 r.) stwierdził: Europejski Komitet Regionów opowiedział się za położeniem kresu hodowli zwierząt w klatkach w całej Europie . Nie można już dłużej nie zauważać negatywnych efektów zewnętrznych produkcji zwierzęcej na skalę przemysłową dla środowiska, klimatu i zdrowia. Istnieją alternatywy i nowa WPR musi je promować.

Podczas swojego wystąpienia Guillaume Cros wyraził poparcie dla inicjatywy obywatelskiej i zapewnił, że zakaz hodowli w klatkach przyczyni się do zmniejszenia koncentracji produkcji zwierzęcej w niektórych regionach oraz do utrzymania i rozwoju ekstensywnej hodowli z poszanowaniem praw zwierząt na innych obszarach. Zaproponował również, by etykietowanie metody chowu było jasne i obowiązkowe, obejmujące cykl życia zwierząt, w tym transport, aby umożliwić producentom śledzenie poprawy ich praktyk, a konsumentom wybór produktów zgodnych z ich wymogami .

W grudniu 2018 r. w opinii w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej Europejski Komitet Regionów zaangażował się na rzecz przejścia do 2027 r. w kierunku bardziej ekstensywnych metod produkcji, które pozwalają uniknąć stosowania klatek w odpowiedzi na kwestie dobrostanu zwierząt, ale również zdrowia publicznego .

Guillaume Cros wyraził już poparcie dla organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatek” w 2019 r., kiedy to zebrali oni 1 mln podpisów.

W Europie powszechnie stosuje się praktykę chowu zwierząt i ptaków w klatkach. Każdego roku w całej Unii Europejskiej w klatkach hodowanych jest ponad 300 mln zwierząt gospodarskich. Według organizacji Compassion in World Farming 94% mieszkańców Europy przywiązuje dużą wagę do ochrony dobrostanu zwierząt, a 82% uważa, że należy zapewnić lepszą ochronę zwierzętom hodowlanym.

Kontakt:

Berta López Domènech

tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Udostępnij :