Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zwiększanie zrównoważonej i inteligentnej mobilności dla miast ‎ i obszarów metropolitalnych  

Na grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów miasta i regiony przyjęły sugestie dotyczące poprawy transportu publicznego w miastach i regionach metropolitalnych. W opinii sporządzonej przez Adama Struzika (PL/EPL), marszałka województwa mazowieckiego, podkreślono wyzwania związane ze zwiększeniem ruchu samochodowego w miastach i na obszarach metropolitalnych oraz wezwano do opracowania zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności.

Transport odpowiada za około jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE, a niektóre rodzaje transportu mają negatywny wpływ na jakość życia i zdrowie ludzi w związku z zanieczyszczeniem powietrza, zagęszczeniem ruchu, hałasem, wypadkami i sposobem wykorzystania przestrzeni publicznej. Z drugiej strony charakter regionów metropolitalnych wymaga od obywateli dojeżdżania z obszarów podmiejskich do centrów miast. Powoduje to konieczność przejścia na mobilność przyjazną dla środowiska i oznacza, że w centrum tej transformacji musi znajdować się racjonalny pod względem kosztów transport publiczny.

Nowoczesne miasta opierają się na dobrze zorganizowanym i skutecznie zarządzanym transporcie publicznym, który ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Potrzebujemy alternatywnych i trwałych rozwiązań dla indywidualnego transportu samochodowego, którego rzeczywiste koszty są obecnie znacznie niedoszacowane. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że ze względu na pandemię COVID-19 obserwuje się odwrotną tendencję do korzystania z transportu publicznego. Dlatego musimy zainwestować w innowacyjne rozwiązania i wyciągnąć wnioski z obecnej sytuacji, tak aby opracować odporne systemy transportu publicznego, które będą bezpiecznym i sprawiedliwym wyborem w warunkach obecnego kryzysu i wszystkich tych, które mogą pojawić się w przyszłości – stwierdził Adam Struzik , marszałek województwa mazowieckiego.

Sprawozdawca wzywa Komisję Europejską do zapewnienia wsparcia i finansowania nie tylko na rzecz nowych inwestycji w publiczny transport miejski i infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego, ale także na przebudowę przestarzałych i nieefektywnych rozwiązań. Instrument „Łącząc Europę”, fundusz modernizacyjny oraz Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji muszą zapewnić swoją część inwestycji w zrównoważoną mobilność w miastach, pomagając miastom i obszarom metropolitalnym w dekarbonizacji wszystkich rodzajów transportu i zapewniając ich bardziej zrównoważony podział.

Sprawozdawca podkreśla ponadto, jak ważne jest znalezienie sposobów zaspokojenia potrzeb transportowych obywateli przy jednoczesnym zmniejszeniu ich potrzeb w zakresie podróży i związanych z tym negatywnych skutków. Ścisła współpraca w dziedzinie transportu i planowania przestrzennego może zapewnić obywatelom dostęp do wszystkich rodzajów towarów i usług, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia, edukacji, sportu, kultury i wsparcia społecznego, w ramach sieci ośrodków o odpowiedniej skali. Sprawozdawca apeluje również o niezawodne, zintegrowane systemy transportu publicznego łączące obszary wiejskie, podmiejskie i miejskie, zwłaszcza dla osób dojeżdżających do pracy, osób starszych i młodzieży.

Władze regionalne odgrywają szczególną rolę w zapewnieniu efektywności transportu publicznego i integracji miast i obszarów metropolitalnych z obszarami wiejskimi poprzez nowoczesne planowanie i finansowanie transportu publicznego. Kluczową rolę odgrywa tu również finansowanie zewnętrzne z funduszy spójności UE, a także innych instrumentów finansowania inwestycji transportowych, zwłaszcza Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu – stwierdził Adam Struzik .

Zdaniem Adama Struzika miasta i obszary metropolitalne będą potrzebowały decyzji politycznych opartych na pracach koncepcyjnych, organizacyjnych i edukacyjnych i muszą dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi, aby osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji. Zmiana nawyków społecznych w kierunku większego udziału transportu mniej szkodliwego dla środowiska wymaga świadomości użytkowników, a przede wszystkim dostępności prawdziwego wyboru.

Dalsze informacje:

Wywiad z Adamem Struzikiem : Transport publiczny po pandemii COVID-19 –- potrzeba innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań w warunkach obecnego kryzysu i tych, które mogą wydarzyć się w przyszłości.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Unijny akt prawny o odbudowie zasobów przyrodniczych: wykorzystanie potencjału miast i regionów z korzyścią dla odbudowy zasobów przyrodniczych
Unijny akt prawny o odbudowie zasobów przyrodniczych: wykorzystanie potencjału miast i regionów z korzyścią dla odbudowy zasobów przyrodniczych
10.02.2023