Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zwiększanie zrównoważonej i inteligentnej mobilności dla miast ‎ i obszarów metropolitalnych  

Na grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów miasta i regiony przyjęły sugestie dotyczące poprawy transportu publicznego w miastach i regionach metropolitalnych. W opinii sporządzonej przez Adama Struzika (PL/EPL), marszałka województwa mazowieckiego, podkreślono wyzwania związane ze zwiększeniem ruchu samochodowego w miastach i na obszarach metropolitalnych oraz wezwano do opracowania zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności.

Transport odpowiada za około jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE, a niektóre rodzaje transportu mają negatywny wpływ na jakość życia i zdrowie ludzi w związku z zanieczyszczeniem powietrza, zagęszczeniem ruchu, hałasem, wypadkami i sposobem wykorzystania przestrzeni publicznej. Z drugiej strony charakter regionów metropolitalnych wymaga od obywateli dojeżdżania z obszarów podmiejskich do centrów miast. Powoduje to konieczność przejścia na mobilność przyjazną dla środowiska i oznacza, że w centrum tej transformacji musi znajdować się racjonalny pod względem kosztów transport publiczny.

Nowoczesne miasta opierają się na dobrze zorganizowanym i skutecznie zarządzanym transporcie publicznym, który ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Potrzebujemy alternatywnych i trwałych rozwiązań dla indywidualnego transportu samochodowego, którego rzeczywiste koszty są obecnie znacznie niedoszacowane. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że ze względu na pandemię COVID-19 obserwuje się odwrotną tendencję do korzystania z transportu publicznego. Dlatego musimy zainwestować w innowacyjne rozwiązania i wyciągnąć wnioski z obecnej sytuacji, tak aby opracować odporne systemy transportu publicznego, które będą bezpiecznym i sprawiedliwym wyborem w warunkach obecnego kryzysu i wszystkich tych, które mogą pojawić się w przyszłości – stwierdził Adam Struzik , marszałek województwa mazowieckiego.

Sprawozdawca wzywa Komisję Europejską do zapewnienia wsparcia i finansowania nie tylko na rzecz nowych inwestycji w publiczny transport miejski i infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego, ale także na przebudowę przestarzałych i nieefektywnych rozwiązań. Instrument „Łącząc Europę”, fundusz modernizacyjny oraz Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji muszą zapewnić swoją część inwestycji w zrównoważoną mobilność w miastach, pomagając miastom i obszarom metropolitalnym w dekarbonizacji wszystkich rodzajów transportu i zapewniając ich bardziej zrównoważony podział.

Sprawozdawca podkreśla ponadto, jak ważne jest znalezienie sposobów zaspokojenia potrzeb transportowych obywateli przy jednoczesnym zmniejszeniu ich potrzeb w zakresie podróży i związanych z tym negatywnych skutków. Ścisła współpraca w dziedzinie transportu i planowania przestrzennego może zapewnić obywatelom dostęp do wszystkich rodzajów towarów i usług, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia, edukacji, sportu, kultury i wsparcia społecznego, w ramach sieci ośrodków o odpowiedniej skali. Sprawozdawca apeluje również o niezawodne, zintegrowane systemy transportu publicznego łączące obszary wiejskie, podmiejskie i miejskie, zwłaszcza dla osób dojeżdżających do pracy, osób starszych i młodzieży.

Władze regionalne odgrywają szczególną rolę w zapewnieniu efektywności transportu publicznego i integracji miast i obszarów metropolitalnych z obszarami wiejskimi poprzez nowoczesne planowanie i finansowanie transportu publicznego. Kluczową rolę odgrywa tu również finansowanie zewnętrzne z funduszy spójności UE, a także innych instrumentów finansowania inwestycji transportowych, zwłaszcza Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu – stwierdził Adam Struzik .

Zdaniem Adama Struzika miasta i obszary metropolitalne będą potrzebowały decyzji politycznych opartych na pracach koncepcyjnych, organizacyjnych i edukacyjnych i muszą dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi, aby osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji. Zmiana nawyków społecznych w kierunku większego udziału transportu mniej szkodliwego dla środowiska wymaga świadomości użytkowników, a przede wszystkim dostępności prawdziwego wyboru.

Dalsze informacje:

Wywiad z Adamem Struzikiem : Transport publiczny po pandemii COVID-19 –- potrzeba innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań w warunkach obecnego kryzysu i tych, które mogą wydarzyć się w przyszłości.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023