Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin  

Regiony i miasta domagają się większej ambicji w ograniczaniu stosowania pestycydów. Promując zrównoważone systemy żywnościowe oraz ochronę zdrowia i przyrody, można pomóc rolnikom stawić czoła kryzysowi ekonomicznemu, energetycznemu i klimatycznemu.

Rezygnacja z zobowiązań wynikających z unijnej strategii „Od pola do stołu” oraz wycofanie się z wyższych standardów zrównoważonej produkcji żywności bardzo negatywnie odbiją się na stanie środowiska i mogą pogłębić skutki gospodarcze kryzysu klimatycznego i kryzysu cen żywności. Jednak rolnicy potrzebują większego wsparcia, w tym nowego krajowego funduszu ochrony roślin. Taki fundusz można by finansować z podatków od pestycydów, gdzie stawka byłaby uzależniona od stopnia ryzyka, ze składek sprzedawców detalicznych lub z nałożonych kar. Taki był najważniejszy postulat, jaki liderki i liderzy lokalni i regionalni zawarli w opinii przyjętej 15 marca na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Wezwali oni państwa członkowskie UE, by poprzez wprowadzenie odpowiednich środków do krajowych planów strategicznych, finansowanych ze wspólnej polityki rolnej UE, wsparły rolników w ograniczaniu stosowania pestycydów i związanych z nimi zagrożeń.

W opinii w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych apelują o cele ambitniejsze niż te przewidziane w projekcie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, zwłaszcza pod kątem ochrony zdrowia, promowania zrównoważonych systemów żywnościowych i różnorodności biologicznej.Jak zauważono w opinii, ograniczenie kosztownych pestycydów pomogłoby gospodarstwom rolnym radzić sobie z kryzysem gospodarczym, energetycznym i środowiskowym. Politycy szczebla lokalnego i regionalnego ostrzegają, że także obniżenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności – w kontekście obecnego kryzysu – nie tylko zwiększyłoby koszty środowiskowe, ale i wahania cen. Dlatego KR wzywa rządy krajowe do wspierania rolników w ograniczaniu pestycydów poprzez wprowadzenie odpowiednich środków do krajowych planów strategicznych współfinansowanych ze wspólnej polityki rolnej UE. Do finansowania nowego funduszu krajowego ochrony roślin można by również wykorzystać wpływy z opodatkowania środków ochrony roślin w zależności od stopnia ryzyka tych środków, ze składek od sprzedawców detalicznych lub z kar pieniężnych, jak zasugerowano w opinii KR-u.

Sprawozdawca KR-u Heinz-Joachim Höfer (PES/Niemcy), członek rady gminy Altenkirchen, powiedział: Ograniczenie stosowania pestycydów – i co za tym idzie – ryzyka z nimi związanego to jedyny sposób na wzmocnienie zrównoważonego systemu żywnościowego w Europie, zgodnie z celami strategii „Od pola do stołu”, oraz zapewnienie suwerenności żywnościowej w Europie bez niszczenia jej różnorodności biologicznej. To również kwestia zdrowia publicznego: eliminując stosowanie pestycydów na obszarach położonych blisko miejsc przebywania osób szczególnie podatnych na ich szkodliwość, takich jak kobiety w ciąży i dzieci, mamy nadzieję poprawić zdrowie obywateli oraz ograniczyć ryzyko nowotworów i innych chorób. Nie zapominajmy, że zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Parlament Europejski w 2018 r. obecność śladowych ilości pestycydów wykryto we włosach 60% Europejczyków.

Zdaniem sprawozdawcy Olivera Höfera we wniosku Komisji należy również:

  • skupić się na najbardziej niebezpiecznych pestycydach, a nie na ilościach, w jakich się je stosuje;
  • dokonać przeglądu procedury oceny EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) i wskaźników dotyczących pestycydów w celu uwzględnienia efektu koktajlu i oporności na pestycydy;
  • zakazać importu produktów poddanych działaniu niedozwolonych pestycydów oraz zakazać wywozu niedozwolonych pestycydów;
  • osobom niebędącym specjalistami zakazać sprzedaży i stosowania najniebezpieczniejszych pestycydów;
  • rozszerzyć strefy buforowe do 50 metrów (zamiast trzech metrów, jak zaproponowano we wniosku Komisji) na obszarach, na których przebywają głównie słabsze grupy ludzi i gdzie stosowane są bardziej niebezpieczne środki ochrony roślin;
  • rozszerzyć definicję obszarów wrażliwych na obszary mieszkalne i wszystkie wody (zlewnie, wody podziemne i powierzchniowe itp.)
  • wdrożyć plan monitorowania chorób zawodowych związanych z pestycydami;
  • obarczyć producentów pestycydów odpowiedzialnością na cały cykl życia produktu, zwłaszcza za odbiór i recykling.

Komisyjnyprojekt dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów ma na celu doprowadzenie do zrównoważonego stosowania pestycydów poprzez zmniejszenie zagrożenia związanego z ich stosowaniem oraz ich wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko, a także poprzez zachęcanie do stosowania zintegrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść i technik, takich jak niechemiczne alternatywy dla pestycydów.

Najważniejszym celem platformy zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, czyli wspólnej inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów i Komisji Europejskiej rozpoczętej w grudniu 2021 r. jest wspieranie miast i regionów w ich wysiłkach na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza. Pierwsze sprawozdanie z monitorowania i prognozy eliminacji zanieczyszczeń opublikowano w grudniu 2022 r.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. +32 473 52 41 15

Mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023