Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów rozpoczynają współpracę na rzecz realizacji Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym  

Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zobowiązały się przejść do nowego etapu współpracy, aby przyspieszyć realizację Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach. Podczas debaty Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, wezwał samorządy lokalne i regionalne do przyjęcia odpowiedzialności za Zielony Ład i do kształtowania go w dziedzinach wchodzących w zakres ich kompetencji. Członkowie KR-u z zadowoleniem przyjęli współpracę, gdyż popierają Zielony Ład jako główny środek UE służący zapewnieniu ekologicznej i inkluzywnej odbudowy gospodarki we wszystkich regionach, miastach i wsiach.

Nowa współpraca ma na celu zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym wsparcia i wiedzy, których potrzebują do skuteczniejszego ubiegania się o krajowe i unijne fundusze na odbudowę, tak by Zielony Ład stał się rzeczywistością w każdej społeczności, w szczególności przynosząc poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wspomagając rozwój zrównoważonego transportu i ochronę siedlisk przyrodniczych. Obie instytucje będą współpracować na rzecz wzmocnienia pozycji i mobilizacji władz lokalnych i regionalnych w Europie, współdziałając przy tym z rządami krajowymi, aby Zielony Ład stał się trzonem ich krajowych planów inwestycyjnych.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji, powiedział: Nie pozwolimy, aby pandemia stała się dla nas przeszkodą w angażowaniu się w ochronę środowiska. Potrzebujemy ekologicznej, sprawiedliwej i odpornej odbudowy gospodarki wszystkich regionów i miast, obszarów miejskich i wiejskich, bogatych i biednych. Musimy działać wspólnie teraz, przyspieszając zieloną transformację poprzez konkretne projekty na szczeblu lokalnym. Ta nowa współpraca z Komisją Europejską jest punktem zwrotnym w naszym partnerstwie. Wzmocni, wesprze i zmobilizuje władze lokalne i regionalne, by urzeczywistniały Zielony Ład na naszych ulicach i wywiązywały się z naszych obietnic złożonych naszym obywatelom i naszym dzieciom.

Przemawiając podczas sesji plenarnej, Frans Timmermans , wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej i komisarz do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: Działania w dziedzinie klimatu rozpoczynają się na ulicach naszych miast i dzielnic. Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów będą współpracować w zakresie fali renowacji, ekologicznego transportu i zielonych miast. Komitet powinien mieć miejsce w radzie politycznej Porozumienia Burmistrzów i być kluczowym elementem naszego Paktu na rzecz Klimatu, który ma zostać zainicjowany w tym roku i w ramach którego członkowie KR-u staną się ambasadorami klimatu. Rozpocznijmy prace nad działaniami w dziedzinie klimatu w naszych regionach, by stać się inspiracją dla reszty świata.

KR powołał niedawno grupę roboczą ds. Zielonego Ładu w terenie , chcąc zadbać o to, by unijna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów.

Wiceprzewodniczącemu Fransowi Timmermansowi przekazano zestawienie 200 najlepszych praktyk od członków KR-u, pokazujące, w jaki sposób miasta i regiony już realizują transformację w terenie poprzez konkretne projekty związane z efektywnością energetyczną, transportem niskoemisyjnym, zrównoważonym zarządzaniem żywnością i zieloną infrastrukturą.

Debata na temat Zielonego Ładu odbyła się podczas 140. sesji plenarnej KR-u oraz w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast , podczas którego zaprezentowano pierwszy doroczny barometr regionalny i lokalny oraz przeprowadzono debaty z przewodniczącą Ursulą von der Leyen i kanclerz Angelą Merkel.

Zgromadzenie omówiło szereg propozycji dotyczących kluczowych zagadnień Zielonego Ładu:

Pakt na rzecz Klimatu : prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) przedstawił opinię w sprawie Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu . Prezydent Trzaskowski oświadczył: W pełni angażujemy się w realizację Zielonego Ładu. Chcemy osiągnąć ambitne i realistyczne cele, aby służyć naszym społecznościom i tworzyć nowe miejsca pracy. Pakt na rzecz Klimatu powinien opierać się na dwóch filarach. Pierwszy to ścisła współpraca między władzami lokalnymi i regionalnymi a instytucjami UE w zakresie konkretnych projektów, takich jak renowacja budynków. Drugi to nadrzędny cel łączący lokalne partnerstwa na rzecz klimatu w całej UE, co pozwoli uczyć się od siebie nawzajem. Jako prezydent Warszawy wiem, w jakim stopniu nasze budżety zmniejszyły się w związku z pandemią. Dlatego też niezwykle ważne jest, abyśmy mieli bezpośredni dostęp do funduszy UE na realizację zrównoważonych strategii.

Zrównoważone miasta : Juan Espadas (ES/PES) , burmistrz Sewilli, przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”, przedstawił opinię pt. Odnowienie karty lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich . Zauważył: Do 2050 r. aż 68% ludności świata będzie mieszkać na obszarach miejskich, tak więc miasta mogą i muszą być siłą napędową budowania zrównoważonej przyszłości. Apelujemy do niemieckiej prezydencji UE, by uczyniła odnowioną kartę lipską wiążącą na szczeblu europejskim, tak by wraz z Europejskim Zielonym Ładem, celami zrównoważonego rozwoju i silniejszą agendą miejską mogła tworzyć główny plan działania naszych miast na rzecz dobrobytu dla wszystkich.

Różnorodność biologiczna : sprawozdawca Roby Biwer (LU/PES), radny gminy Bettembourg, przedstawił opinię KR-u pt. Bioróżnorodne miasta i regiony w okresie po 2020 r. w kontekście 15. Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD COP15) oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 . Powiedział: Bijemy na alarm. Trzeba koniecznie odwrócić tendencję utraty różnorodności biologicznej i ekosystemów. Wszystkie szczeble sprawowania rządów muszą wspierać te wysiłki i uczynić je kluczowym filarem odbudowy. Europejski Zielony Ład może być naszym głównym narzędziem służącym budowaniu zrównoważonej przyszłości, ochronie naszej planety, powstrzymaniu kryzysu klimatycznego i zapobieganiu przyszłym epidemiom. Czas działać! Teraz!

Gospodarka o obiegu zamkniętym : sprawozdawca Tjisse Stelpstra (NL/EKR), członek zarządu prowincji Drenthe, przedstawił opinię KR-u pt. Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym . Stwierdził: Pandemia COVID-19 ujawniła naszą zależność i podatność na zagrożenia. Jest sygnałem alarmowym dla wszystkich – musimy poczynić postępy na drodze zrównoważonego rozwoju. Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym jest bezpośrednio powiązany ze zmniejszeniem emisji CO 2 , które jest nam pilnie potrzebne. Konieczne są konkretne cele, a nowe normy trzeba osiągnąć dzięki innowacjom. Kiedy możemy zrobić więcej, musimy robić więcej!”

Dodatkowe informacje

Wiceprzewodniczący Frans Timmermans przemawiał na ostatnim posiedzeniu zgromadzenia miast i regionów UE w   grudniu 2019 r. , kiedy KR przyjął rezolucję w sprawie Zielonego Ładu . Kluczowym zaleceniem KR-u było podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. do co najmniej 55%, co popiera obecnie Komisja Europejska.

Zielony Ład w terenie (Green Deal Going Local) to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom miejsca w centrum działań związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego terytorium. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” złożonej z 13 osób . Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

Pierwszych 200 najlepszych praktyk KR-u związanych z Zielonym Ładem przedstawia nasza mapa on-line .

Doroczny barometr regionalny i lokalny (#EURegionalBarometer) dostarczył materiału do opracowania rezolucji „Władze lokalne i regionalne wobec pandemii COVID-19 i odbudowy”, którą 13 października przyjmie 329 członków KR-u ( projekt rezolucji tutaj ). Wystąpienie inauguracyjne przewodniczącego Tzitzikostasa można znaleźć na stronie Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów.

Wnioski z dorocznego barometru regionalnego i lokalnego ( komunikat prasowy dostępny tutaj )

Kontakt: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023