Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przystosowanie się do zmiany klimatu: w internecie nowy zestaw narzędzi dla miast i regionów  

Europejski Komitet Regionów (KR) opublikował pierwszy podręcznik na temat Zielonego Ładu, w którym położył nacisk na przystosowanie się do zmiany klimatu. Jest to interaktywny zestaw narzędzi, który zawiera informacje na temat pomocy finansowej i instrumentów technicznych mających na celu podjęcie działań z zakresu przystosowania się do zmiany klimatu stosownie do obszaru geograficznego i specyfiki regionalnej. Celem jest zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym zbioru instrumentów i zaleceń, by lepiej przystosować się do zmiany klimatu, zmniejszyć podatność na zagrożenia i zbudować odporność z myślą o ograniczeniu ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, a także strat i szkód.Podręcznik jest dostępny dla każdego państwa członkowskiego UE.

Nowy podręcznik na temat przystosowania się do zmiany klimatu został opracowany w sposób kreatywny i interaktywny i dostarcza władzom lokalnym i regionalnym wskazówek dotyczących wdrożenia Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym i regionalnym. Pomaga w znalezieniu odpowiednich środków, by przeciwdziałać zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. Zawiera wytyczne dotyczące studiów przypadku, a także pomocy finansowej i technicznej w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu. O ile pierwsza edycja skupia się na dostosowaniu się do globalnego ocieplenia, to przyszłe podręczniki będą dotyczyć przede wszystkim fali renowacji i różnorodności biologicznej.

Podręcznik na temat przystosowania się do zmiany klimatu jest elementem kampanii Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie”, której celem jest wspomożenie wdrażania Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ponieważ nie ma uniwersalnego remedium na urzeczywistnienie Zielonego Ładu, w podręczniku przedstawiono porady krok po kroku w zależności od kontekstu lokalnego (między innymi odnośnie do obszarów miejskich, wiejskich, górskich i przybrzeżnych).

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do strony internetowej, na której zamieszczono podręcznik. Aby zapoznać się bezpośrednio z daną wersją krajową, kliknij na nazwę państwa członkowskiego poniżej. Na razie podręcznik jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Austria / Belgia / Bułgaria / Chorwacja / Cypr / Republika Czeska / Dania / Estonia / Finlandia / Francja / Niemcy / Grecja / Węgry / Irlandia / Włochy / Łotwa / Litwa / Luksemburg / Malta / Niderlandy / Polska/ Portugalia / Rumunia / Słowacja / Słowenia / Hiszpania / Szwecja

Kontakt: sekretariat grupy KR-u „Zielony Ład w terenie”greendeal@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023