Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zielony Ład w terenie: zaproszenie do zgłaszania najlepszych praktyk  

Europejski Komitet Regionów zaprasza swoich członków oraz młodych demokratycznie wybranych polityków do zgłaszania najlepszych praktyk, aby zebrać, pokazać, wypromować niskoemisyjne projekty i upowszechniać je w całej UE. Czy Państwa miasto lub region jest liderem zrównoważonego rozwoju? Czy chcą się Państwo pochwalić swoimi projektami, realizowanymi lokalnie i powiązanymi z priorytetami Zielonego Ładu? A zatem niniejsze zaproszenie jest dla Państwa.

Miasta i regiony inicjują zmiany i mogą wnieść duży wkład we wdrażanie Zielonego Ładu i przybliżanie UE do neutralności klimatycznej. Szczególnie w warunkach obecnej pandemii trzeba pokazywać, jakie korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne przynoszą inicjatywy niskoemisyjne.

Dlatego Europejski Komitet Regionów zaprasza swoich członków oraz młodych demokratycznie wybranych polityków, by zgłaszali takie najlepsze projekty i w ten sposób pozwolili je zebrać, pokazać, wypromować oraz upowszechniać w całej UE.

Projekty lokalne i regionalne zasilą platformę wymiany, która będzie prezentować, jak miasta i regiony już dziś wcielają u siebie w życie priorytety Zielonego Ładu i przyczyniają się do ekologicznego ożywienia gospodarczego, aby rozwijać bardziej zrównoważone, odporne i integracyjne społeczeństwo.

Projekty zostaną opublikowane na interaktywnej mapie KR-u i będą promowane w instytucjach unijnych, wśród zainteresowanych organizacji oraz w prasie, a przede wszystkim podczas 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast , który odbędzie się w październiku 2020 r. Najlepsze praktyki zostaną również opisane w sprawozdaniu na temat Zielonego Ładu – dokumencie, o którego przygotowanie na drugą połowę 2020 r. zwróciła się do Europejskiego Komitetu Regionów prezydencja niemiecka.

Z nowym budżetem UE dopinanym na ostatni guzik, Europejskim Instrumentem na rzecz Odbudowy „Next Generation EU” liczącym 750 mld EUR oraz mając w perspektywie krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, Europejski Komitet Regionów chce udowodnić, dlaczego miasta i regiony muszą być w centrum strategii odbudowy gospodarki i na czym należy się skupić w priorytetowych inwestycjach.

Kto może uczestniczyć?

Członkowie i zastępcy członków Europejskiego Komitetu Regionów oraz uczestnicy programu KR-u „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” (YEPs) .

Jakie projekty można zgłaszać?

Zachęcamy, by podzielili się Państwo z nami projektami i inicjatywami niedawno zrealizowanymi lub jeszcze trwającymi, które przyczyniają się do osiągnięcia Zielonego Ładu i przybliżają Europę do celu neutralności klimatycznej. Zakres tematyczny – od efektywności energetycznej budynków, przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i czystą mobilność aż do ochrony różnorodności biologicznej lub inicjatyw w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekty muszą wnosić wkład w redukcję emisji CO 2 w sektorach ujętych w Zielonym Ładzie – nowej strategii wzrostu UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. – takich jak:

  • czysta energia i efektywność energetyczna (w tym odnawialne źródła energii i renowacja budynków)
  • zrównoważony transport
  • utrzymanie różnorodności biologicznej w Europie
  • zrównoważone finanse i ekologiczny przemysł
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
  • Europa o zerowym zanieczyszczeniu
  • żywność i rolnictwo

W jaki sposób można uczestniczyć? Prosimy o wypełnienie następującego formularza zgłoszeniowego online .

Kiedy upływa termin? Formularz zgłoszeniowy należy przesłać przed poniedziałkiem, 21 września 2020 r.

Kontakt: enve@cor.europa.eu

Zielony Ład w terenie: tutaj znajdą Państwo więcej informacji o portalu KR-u poświęconym Zielonemu Ładowi oraz grupie roboczej.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022