Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Większe ambicje klimatyczne i bezpośredni dostęp do funduszy UE: lokalni przywódcy chcą, aby Zielony Ład był realizowany w terenie  

Przed kluczowym szczytem UE Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawił szereg propozycji dotyczących urzeczywistnienia Zielonego Ładu na poziomie lokalnym. W opinii opracowanej przez sprawozdawcę Andriesa Gryffroya (BE/EA) , posła do parlamentu flamandzkiego, miasta i regiony domagają się centralnego miejsca w inicjatywach podejmowanych w ramach Zielonego Ładu oraz bezpośredniego dostępu do funduszy UE, a także ustanowienia europejskiej regionalnej tablicy wyników w celu oceny ich działań w dziedzinie klimatu i wpływu na klimat. To najważniejsze postulaty zawarte w opinii Europejskiego Komitetu Regionów Wpływ zmiany klimatu na regiony oraz ocena Europejskiego Zielonego Ładu” . Ponieważ nadal nie osiągnięto porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu UE, pakietu na rzecz odbudowy i celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., lokalni przywódcy ostrzegają, że dalsze opóźnienia będą zagrażać odbudowie gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19, co poważnie dotknie społeczności lokalne i regionalne w całej UE.

Działania w dziedzinie klimatu i Europejski Zielony Ład – unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego mająca na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. – pozostają najważniejszymi priorytetami programu politycznego UE. W czasie grudniowej sesji plenarnej Europejski Komitet Regionów przyjął bardzo ważną opinię w sprawie Zielonego Ładu zawierającą zalecenia dotyczące trzech dziedzin – mechanizmów zarządzania, finansowania i monitorowania.

Sprawozdawca Andries Gryffroy (BE/EA) , poseł do parlamentu flamandzkiego stwierdził: Urzeczywistnienie Zielonego Ładu powiedzie się wyłącznie pod warunkiem, że będzie wspierał podejście oddolne. Apelujemy o ściślejszą współpracę z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, aby zagwarantować, że regiony i miasta znajdą się w centrum uwagi. Wiele regionów i miast przyjęło już plany dotyczące transformacji energetycznej i lokalnego zielonego ładu. Jednak dokumenty te rzadko znajdują odzwierciedlenie w krajowych planach i strategiach. Proponujemy, aby władze szczebla niższego niż krajowy były w pełni zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie krajowych planów oraz miały większy i łatwiejszy dostęp do funduszy. Jesteśmy gotowi współpracować z Komisją Europejską i jej Wspólnym Centrum Badawczym nad stworzeniem europejskiej regionalnej tablicy wyników w celu monitorowania i śledzenia postępów we wdrażaniu przepisów, polityk i finansowania związanych z klimatem i Zielonym Ładem na poziomie lokalnym i regionalnym .

Jeśli chodzi o sprawowanie rządów, Komitet ubolewa, że wkład władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie klimatu rzadko znajduje odzwierciedlenie w planach krajowych sporządzanych w stolicach UE. Miasta i regiony domagają się ustrukturyzowanego udziału w opracowywaniu i wdrażaniu krajowych planów odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 i inwestycji w ramach Zielonego Ładu, proponując obowiązkowe konsultacje i wielopoziomowe dialogi obejmujące wszystkie obszary Zielonego Ładu, w tym energię i klimat, transport, różnorodność biologiczną i ekologizację obszarów miejskich.

W kwestii finansowania członkowie ostrzegają przed scentralizowanym zarządzaniem funduszami UE. W swej opinii w sprawie Zielonego Ładu KR apeluje, by miasta i regiony miały bezpośredni dostęp do zasobów UE, ponieważ władze lokalne i regionalne podejmują większość działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz najlepiej znają realia w terenie.

W proponowanym obecnie budżecie UE na działania w dziedzinie klimatu przeznaczono 30% wszystkich środków. W pakiecie na rzecz odbudowy Next Generation EU co najmniej 37% wydatków jest związanych z klimatem.

W odniesieniu do monitorowania członkowie przypominają, że mechanizmy i wskaźniki są niezbędne do dokładnej oceny wpływu zmiany klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym, a także do określenia, co miasta i regiony osiągnęły w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałania zmianie klimatu.

Komitet proponuje ustanowienie europejskiej regionalnej tablicy wyników, która zawierać będzie dowody na postępy we wdrażaniu Zielonego Ładu i planów odbudowy na poziomie lokalnym. Wskaźniki są potrzebne do wskazania poziomu wyjściowego dla każdego regionu pod względem transformacji klimatycznej, a także do lepszego określenia specyfiki, wyzwań i potrzeb poszczególnych regionów oraz do oceny wpływu działań w dziedzinie klimatu.

Przed przewidzianym na ten tydzień szczytem UE, którego celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie podniesienia unijnego celu w zakresie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., a zwłaszcza porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu UE i pakietu na rzecz odbudowy, członkowie przeprowadzili debatę ze Svenją Schulze , niemiecką federalną minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego. Otwierając dyskusję, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas przypomniał, że państwa członkowskie UE muszą wyrazić zgodę na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55% do 2030 r. i niezwłocznie zatwierdzić długoterminowy budżet UE i plany odbudowy . Fundusze muszą zostać uruchomione w pierwszej połowie 2021 r. W przeciwnym razie będzie za późno, by Unia mogła pomóc w ochronie lokalnych społeczności i ratowaniu naszych gospodarek.

Kontekst

Aż 70% środków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i do 90% działań w zakresie adaptacji jest podejmowanych przez władze lokalne i regionalne, które są również odpowiedzialne za ponad 65% inwestycji publicznych związanych z klimatem i środowiskiem w UE.

Najnowszy wywiad ze sprawozdawcą Andriesem Gryffroyem (BE/EA) można znaleźć tutaj .

W dniu 13 października 2020 r. Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zobowiązały się przejść do nowego etapu współpracy, aby przyspieszyć urzeczywistnienie Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach. Podczas debaty Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, wezwał samorządy lokalne i regionalne do przyjęcia odpowiedzialności za Zielony Ład i do kształtowania go w dziedzinach wchodzących w zakres ich kompetencji.  Komunikat prasowy można przeczytać tutaj

Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej złożonej z 13 członków . Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

Zapoznaj się z 200 najlepszymi praktykami Zielonego Ładu na naszej mapie internetowej .

Dalsze informacje:

Zdjęcia ze 141. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów są dostępne w galerii Flickr KR-u .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022