Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
„Czym skorupka za młodu nasiąknie” – czyli uczmy zdrowych nawyków żywnościowych już w przedszkolu – nawołują lokalni liderzy  
Apel regionów o promowanie zdrowego, zrównoważonego odżywiania się i o zaostrzenie przepisów dotyczących reklamowania niezdrowej żywności dla dzieci został przyjety na posiedzeniu wyjazdowym Komisji NAT w Pylos.

Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów odbyła posiedzenie w Pylos w celu omówienia możliwości i wyzwań, jakie stoją przed samorządowcami w zakresie zwiększania świadomości obywateli na temat właściwego sposobu odżywiania się. Przekaz jest jasny: konieczne jest wykształcenie u dzieci określonych nawyków żywieniowych, tak by w jak najmłodszym wieku zamiast niezdrowej żywności nauczyły się jeść warzywa, owoce i nabiał. Seminarium Komisji NAT zostało zorganizowane przez Nikolaosa Chiotakisa (EL/EPL), radnego gminy miejskiej Kifissia, w ramach działań przygotowujących opinię KR-u „Zachęty ze strony samorządu lokalnego i regionalnego mające na celu promowanie zdrowego i zrównoważonego odżywiania się” , której jest sprawozdawcą.

Nikolaos Chiotakis podkreślił, że lokalne i regionalne zachęty na rzecz promowania zdrowych i zrównoważonych wyborów żywieniowych mają zasadnicze znaczenie. Sprawozdawca wypowiedział się na temat znaczenia programów edukacyjnych w szkołach na rzecz promowania zdrowego i aktywnego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu przedszkolnego i szkolnego, na których określone zostają podstawy nawyków żywieniowych. „Ponieważ dzieci są naszą przyszłością, zdrowe modele odżywiania są bardzo ważne w zapobieganiu chorobom przewlekłym” – powiedział. W opinii tej sprawozdawca podkreślił znaczenie, jakie ma dla zdrowia spożywanie owoców i warzyw, niskotłuszczowych produktów mlecznych i pełnoziarnistych produktów zbożowych.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych starannie przeanalizowali zmianę dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD) , ze szczególnym naciskiem na reklamę internetową, i tym samym przeciwko marketingowi niezdrowej żywności, a także zaapelowali o przeprowadzanie regularnych kampanii informacyjnych dotyczących zdrowej żywności, aktywnego stylu życia i propagowania zdrowych nawyków żywieniowych, takich jak dieta śródziemnomorska.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że współcześnie 1 na 3 dzieci w Europie ma nadwagę lub cierpi na otyłość. Zdaniem ekspertów jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest to, że dzieci i młodzież coraz częściej narażone są w mediach na przekazy marketingowe promujące żywność bogatą w tłuszcze, cukry i sól.

Dodatkowo, zdaniem ekspertów, problem polega na tym, że dzisiaj głównie producenci żywności sami decydują, które z ich produktów są wystarczająco zdrowe, żeby reklamować je jako przeznaczone dla dzieci. Miedzy innymi dlatego lokalni decydenci wzywają Komisję Europejską do zaproponowania jednolitego systemu znakowania za pomocą koloru na przedniej części opakowania na terenie całej UE, który zapewniałby konsumentom jasne informacje na temat zawartości cukru, soli i tłuszczu w żywności.

Przedstawiciele Komisji NAT omówili szereg inicjatyw umożliwiających reagowanie na szczeblu lokalnym, takich jak zamówienia publiczne w sektorze spożywczym dla wszystkich organów publicznych (w tym szpitali, domów opieki, domów spokojnej starości, szkół, więzień i ich stołówek) czy też prowadzenie lokalnych działań popularyzujących karmienie piersią.

Kluczowe znaczenie w tym kontekście ma wspieranie młodych rolników, stymulowanie i utrzymanie rozwoju małych gospodarstw, uwzględniających potrzeby społeczne jak również rozwijanie sieci żywnościowych, w tym targowisk dla rolników, na których lokalni producenci mogą oferować bezpośrednio konsumentom zdrową, wysokiej jakości żywność po przystępnych cenach.

Podczas spotkania odbyła się również dyskusja na temat potrzeb i potencjału regionów europejskich w dziedzinie turystyki przybrzeżnej i morskiej: zagadnień stanowiących część strategii niebieskiego wzrostu UE. Dyskusja opierała się na niedawnych pracach Europejskiego Komitetu Regionów pokazujących, że większość europejskich władz lokalnych i regionalnych zdaje sobie sprawę z wartości turystyki. Regionalne koncepcje dotyczące regionów przybrzeżnych i nadmorskich często różnią się pod względem charakteru od tras trekingowych i rowerowych, przez rybactwo i wędkarstwo, wycieczki miejskie i żywność po tradycyjne wakacje na plaży. Wspólną cechą wszystkich miast i regionów przybrzeżnych i nadmorskich są liczne wyzwania takie jak choćby sezonowość, presja środowiskowa, planowanie czy dostęp do kapitału. Stawienie czoła tym wyzwaniom umożliwiłoby decydentom pobudzenie rozwoju sektora i odblokowanie jego dodatkowego potencjału.

Według Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) ,Europa była najczęściej odwiedzanym regionem na świecie w 2016 r. Turystyka przybrzeżna i morska jest zaś największym podsektorem turystyki dającym zatrudnienie prawie 3,2 mln osób. Około jednej trzeciej całej działalności turystycznej w Europie ma miejsce w regionach przybrzeżnych, a około 51% liczby łóżek w hotelach w całej Europie koncentruje się w regionach posiadających granice morskie.

W czasie posiedzenia wyjazdowego odbyła się także konferencja Komisji NAT na temat: „Oliwa z oliwek, podstawa diety śródziemnomorskiej i cenny sojusznik w dziedzinie zdrowia” .

Dodatkowe informacje:

Zalecenia WHO dotyczące zrównoważonych wyborów żywieniowych

Tackling food marketing to children in a digital world [Problem marketingu żywności dla dzieci w świecie cyfrowym]

Komisja NAT KR-u opracowała następujące opinie związane z promowaniem zrównoważonej żywności:

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych , Povilas Žagunis (LT/EA), burmistrz regionu poniewieskiego (Panevėžys)

W kierunku polityki UE dotyczącej zrównoważonej żywności i sprzyjającej tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu w regionach i miastach Europy , Arno Kompatscher (IT/EPL), przewodniczący autonomicznej prowincji Bolzano i radny regionalny

Odpady spożywcze , Ossi Martikainen (FI/ALDE), radny gminy Lapinlahti

Komisja NAT KR-u opracowała następujące opinie związane z rozwojem turystyki przybrzeżnej i morskiej:

Turystyka siłą napędową współpracy regionalnej w UE , Hanspeter Wagner (AT/EPL), burmistrz gminy Breitenwang

Europejska strategia na rzecz turystyki przybrzeżnej i morskiej , Vasco Ilídio Alves Cordeiro (PT/PES), przewodniczący autonomicznego rządu regionalnego Azorów

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel.: +32 473 843 986
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GOOD-HABITS-ARE-ACQUIRED-EARLY---LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-HEALTHY-NUTRITION-TO-BE-TAUGHT-IN-PRE-SCHOOLS--.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GOOD-HABITS-ARE-ACQUIRED-EARLY---LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-HEALTHY-NUTRITION-TO-BE-TAUGHT-IN-PRE-SCHOOLS--.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GOOD-HABITS-ARE-ACQUIRED-EARLY---LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-HEALTHY-NUTRITION-TO-BE-TAUGHT-IN-PRE-SCHOOLS--.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GOOD-HABITS-ARE-ACQUIRED-EARLY---LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-HEALTHY-NUTRITION-TO-BE-TAUGHT-IN-PRE-SCHOOLS--.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GOOD-HABITS-ARE-ACQUIRED-EARLY---LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-HEALTHY-NUTRITION-TO-BE-TAUGHT-IN-PRE-SCHOOLS--.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023