Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel weźmie udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 13 października  

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powita Angelę Merkel, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (#CoRplenary) w dniu 13 października. Angela Merkel przedstawi priorytety niemieckiej prezydencji Rady UE, omówi rolę władz lokalnych i regionalnych w planach naprawy gospodarczej UE i zainauguruje refleksję nad przyszłością Europy.

Debata będzie transmitowana na żywo w internecie 13 października o godz. 14.30 (śledź ją na żywo na stronie internetowej KR-u lub EbS ).

Po wystąpieniu niemieckiej kanclerz odbędzie się jednogodzinna dyskusja z członkami Europejskiego Komitetu Regionów – przywódcami lokalnymi i regionalnymi ze wszystkich państw członkowskich UE – między innymi na temat spójności jako podstawowej wartości w gospodarczej odbudowie Europy. Podstawą dyskusji będą wyniki dorocznego barometru regionalnego i lokalnego . Debata skupi się na wartości dodanej wnoszonej do UE przez milion polityków wybranych na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz na ich roli w konferencji w sprawie przyszłości Europy. Omówiona zostanie również rola miast i regionów w promowaniu odpornych, zrównoważonych i ekologicznych społeczności.

Kontekst:

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 27 państw członkowskich. Został utworzony w 1994 r. w następstwie podpisania traktatu z Maastricht, a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zasięgają opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Aby zasiadać w Europejskim Komitecie Regionów, każdy z jego 329 członków i 329 zastępców członków musi posiadać mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialny przed wybranym zgromadzeniem w swoim regionie lub mieście.

Kontakt:

Michele Cercone

Rzecznik przewodniczącego

tel. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Share: