Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Premier Portugalii, wicepremier Republiki Bułgarii i wiceprzewodniczący Komisji UE omawiają przyszłość Europy z przywódcami lokalnymi i regionalnymi  

W dniu 31 stycznia premier Portugalii António Costa i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans podzielą się swoimi poglądami na temat przyszłości Unii Europejskiej z przywódcami lokalnymi i regionalnymi w odrębnych debatach. Ich wystąpienia będą najważniejszymi politycznymi punktami w trakcie sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), w czasie której unijne zgromadzenie lokalnych i regionalnych polityków przedstawi również swoje stanowisko w sprawie przyszłego budżetu UE, a także – między innymi – unijnej polityki spójności i polityki mobilności.

Przyszłości Europy oraz sposoby osiągania wzrostu gospodarczego (31 stycznia)

Premier António Costa , były burmistrz Lizbony, omówi reformy, jakie będzie popierał w Radzie Europejskiej, określające przyszły kierunek UE. W ostatnich miesiącach apelował o stworzenie nowej generacji polityki spójności europejskiej, dzięki której duże inwestycje w wyzwania na świecie i na kontynencie – takie jak transformacja sektora energetycznego, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz społeczeństwo cyfrowe – wiązałyby się z reformami w poszczególnych krajach ukierunkowanymi na wzrost, zatrudnienie i spójność społeczną.

KR przyjmie także rezolucję w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej na 2018 r. , w której zamierza stwierdzić, iż hamulcem wzrostu gospodarczego w UE są niedoszacowanie regionów i rozbieżności między regionami, oraz podkreślić, że inwestycje regionalne UE, czyli polityka spójności, powinny pozostać głównym narzędziem inwestycyjnym UE. Inny obszar, na który zwrócił wcześniej uwagę premier Costa – jednolity rynek cyfrowy – będzie przedmiotem przeglądu dokonanego przez Komitet Regionów w opinii sporządzonej przez Alina-Adriana Nicę (RO/EPL) z okręgu Dudeștii Noi Timiș.

Zaangażowanie regionów w lepsze stanowienie prawa (31 stycznia)

Frans Timmermans wystąpi przed Europejskim Komitetem Regionów w dniu 31 stycznia, zaledwie kilka dni po pierwszym posiedzeniu nowej grupy zadaniowej ds. pomocniczości i proporcjonalności . Grupa zadaniowa pod przewodnictwem komisarza UE rozważy sposoby większego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w kształtowanie polityki na szczeblu UE. W powiązaniu z tą debatą KR przedstawi rezolucję , która może być interpretowana jako „polityczna czerwona kartka w zakresie pomocniczości” dla Komisji Europejskiej w związku z jej propozycjami łączenia funduszy europejskich z reformami strukturalnymi.

Budżet UE i inwestycje regionalne po roku 2020: punkt widzenia regionów i miast (1 lutego)

KR uzgodni stanowisko samorządów lokalnych i regionalnych Europy w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych na okres po roku 2020 – planu budżetowego dla nowej generacji polityki UE z myślą o oczekiwanych w maju propozycjach Komisji Europejskiej. Marek Woźniak (PL/EPL), marszałek województwa wielkopolskiego, przedstawi opinię w sprawie dokumentu analitycznego na temat przyszłości finansów UE w obecności Tomisława Donczewa, wicepremiera Republiki Bułgarii, który określi również priorytety bułgarskiej prezydencji UE .

Podczas sesji plenarnej członkowie KR-u przyjmą również inne opinie dotyczące polityki spójności:

Europa w ruchu (1 lutego)  

Europa w ruchu” to szeroko zakrojony zestaw inicjatyw Komisji Europejskiej, którego celem jest pomoc w modernizacji mobilności i transportu UE. Członkowie KR-u omówią lokalne i regionalne konsekwencje pierwszej serii ośmiu inicjatyw ustawodawczych ukierunkowanych szczególnie na transport drogowy. Ivan Žagar (SI/EPL), burmistrz Słoweńskiej Bystrzycy, przedstawi projekt opinii w sprawie promowania sprawnych rozwiązań w zakresie mobilności , w którym skupia się na opłatach drogowych mających lepiej odzwierciedlać rzeczywiste koszty transportu drogowego. W drugiej opinii, której sprawozdawcą jest Spyros Spyridon (EL/EPL), członek rady gminy Poros, omawiane są „Aspekty transportu drogowego związane z pracą” .  

Inne opinie, które mają zostać przyjęte:  

 

Informacje praktyczne:

 Miejsce: Budynek im. Paula-Henri Spaaka, sala posiedzeń plenarnych (Parlament Europejski)

 Termin: 31 stycznia, godz. 15.00–21.00 – 1 lutego, godz. 9.00–13.00

Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Sesja plenarna – program dla mediów

 

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023