Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przyszłość Europy: regiony i miasta napiszą kolejny rozdział w dziejach europejskiej demokracji  

W obecności wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Dubravki Šuicy członkowie KR-u ciepło przyjęli poparcie Komisji Europejskiej dla zwołania konwentu w celu zmiany Traktatów UE i zobowiązali się odegrać istotną rolę we wdrażaniu wniosków z Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

W debacie z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii Dubravką Šuicą przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z zadowoleniem przyjęli poparcie Komisji Europejskiej dla zwołania konwentu w celu zmiany Traktatów UE, przedstawione przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii, a także potwierdzenie, że panele obywatelskie staną się stałym elementem procesu kształtowania polityki UE. Jednocześnie, jak pokazuje roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast za 2022 r., Europa stoi w obliczu wielu wyzwań, począwszy od wojny w Ukrainie po kryzys klimatyczny i energetyczny, co wywiera ogromną presję na demokrację i solidarność w UE. W tym kontekście przedstawiciele lokalni i regionalni podkreślają, że potrzebne są konkretne działania następcze w związku z konkluzjami Konferencji w sprawie przyszłości Europy (COFE) oraz że regiony i miasta będą odgrywać swoją rolę, niezależnie od tego, czy konwent zostanie zwołany, czy nie.

Przewodniczący KR-u Vasco Alves Cordeiro (PT/PES)zauważył: My, przedstawiciele lokalni i regionalni, jesteśmy częścią rozwiązania i każdego dnia pracujemy nad znalezieniem sposobów radzenia sobie z sytuacją. Jak stwierdzono w barometrze regionalnym i lokalnym, 89% przedstawicieli lokalnych i regionalnych pragnie, aby regiony i miasta miały większy wpływ na przyszłość Unii Europejskiej. Apelujemy o skuteczną współpracę między instytucjami UE w ramach działań następczych po Konferencji w sprawie przyszłości Europy, przy pełnym zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych, w tym w ramach przyszłego konwentu.

Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii stwierdziła: Najnowsze wydarzenia geopolityczne przypominają nam, że musimy jak najszybciej budować demokratyczną odporność od wewnątrz. Europejski Komitet Regionów był kluczowym partnerem w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Teraz nadszedł czas, by przekształcić wizję w konkretne działania, począwszy od głębszego zaangażowania obywateli. Komisja wyznacza kierunek: panele obywatelskie staną się elementem procesu kształtowania polityki, modernizujemy też nasze narzędzia on-line. W przyszłym roku przedstawimy pakiet na rzecz obrony demokracji, będący bezpośrednią odpowiedzią na propozycje obywateli. Władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie dla zdrowej i silnej demokracji. Inicjatywa „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” to bezprecedensowy sojusz z władzami lokalnymi i regionalnymi. Zachęcam wszystkich członków Komitetu, by pomogli zapewnić jej sukces.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z zadowoleniem przyjęli również poparcie przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen apelu Parlamentu Europejskiego o zwołanie konwentu w celu zmiany Traktatów, które to poparcie powtórzyła wiceprzewodnicząca KE Dubravka Šuica. KR poparł już to wezwanie w rezolucji z czerwca 2022 r. w sprawie wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Przyszły konwent powinien w pełni zaangażować członków KR-u, aby mogli przekazywać głos ponad miliona przedstawicieli wybieranych na szczeblu regionalnym i lokalnym w Europie. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w składzie konwentu, również z uwagi na fakt, że niektórzy z tych przedstawicieli reprezentują regiony posiadające uprawnienia ustawodawcze.

Jako że komunikacja i działania informacyjne są kluczowymi elementami działań następczych związanych z Konferencją w sprawie przyszłości Europy, członkowie KR-u w pełni popierają potwierdzenie Komisji Europejskiej, że panele obywatelskie, wprowadzone w ramach Konferencji, staną się stałym narzędziem kształtowania polityki UE w przyszłości. Warto tu zauważyć, że europejska sieć regionalnych i lokalnych radnych KR-u jest w pełni operacyjna i działa w synergii z siecią Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi (BELC) Komisji Europejskiej. W całej UE odbywają się i będą organizowane lokalne wydarzenia i dialogi obywatelskie, zwłaszcza w kontekście następnych wyborów europejskich.

Kontekst:

- Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast na 2022 r.

- Barometr lokalny i regionalny 2022

- Rezolucja KR-u w sprawie wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy i działań następczych, zawierająca uwagi i propozycje, w tym dotyczące zmiany Traktatów i propozycji z Konferencji istotnych dla KR-u oraz miast i regionów

- Rezolucja KR-u pt. Propozycje Europejskiego Komitetu Regionów dotyczące programu prac Komisji Europejskiej na 2023 r.

Kontakt:

Monica Tiberi – rzeczniczka Przewodniczącego

tel. +32 470 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – rzeczniczka prasowa

tel.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023