Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przyszły budżet UE: podkopywanie polityki spójności zagraża przyszłości Europy  

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz ostrzegł dziś przed obcinaniem środków z unijnego Funduszu Spójności i stwierdził, że należy je zapewniać wszystkim regionom i miastom, jeśli przyszła Unia Europejska ma być bardziej zjednoczona, zielona i bogatsza. Przewodniczący Lambertz zareagował w ten sposób na opublikowany dzisiaj przez Komisję Europejską dokument który przedstawił różne scenariusze budżetu UE na okres po 2020 r. Zakładają one między innymi znaczące ograniczenie środków na unijną politykę spójności

Karl-Heinz Lambertz odniósł się do wyrazów wsparcia dla polityki spójności, wyrażanych w ostatnim czasie przez Radę Europejską i Komisję Europejska które uznały jej wartość dodaną, a także do wsparcia wyrażonego przez rządy państw członkowskich: Polski, Portugalii, Włoch i Niemiec. Przewodniczący KR-u stwierdził: "Następny budżet UE określi przyszłość Unii. Jako główne narzędzie inwestycyjne i wyraz solidarności UE, polityka spójności tworzy miejsca pracy, wspiera MŚP, pobudza innowacje i przeciwdziała zmianie klimatu. Podważanie spójności postawiłoby pod znakiem zapytania przyszłą jedność UE-27. Podcinanie tej polityki jest wyraźnie sprzeczne z przyjętą zaledwie w zeszłym roku deklaracją rzymską, w której UE deklaruje, że inwestowanie w ludzi pozwoliło lokalnym i regionalnym władzom wzmocnić „innowacyjność i potencjał wzrostu Europy”. Rada Europejska i Komisja Europejska uznały pozytywne skutki polityki spójności dlatego też w następnym budżecie UE musi przeznaczyć taką samą kwotę na politykę spójności jak w bieżącym okresie programowania - 34,2% "

Dyskusje na temat następnych wieloletnich ram finansowych, które określą roczny próg wydatków wszystkich polityk UE na lata 2021-2027, będą jednym z tematów nieformalnego posiedzenia Rady UE zaplanowanego na 23 lutego, a 2 maja Komisja Europejska ma przedstawić stosowną propozycję. W tym kontekście władze regionalne i lokalne niepokoją się, że nowe priorytety, np. dotyczące bezpieczeństwa i migracji, doprowadzą do ograniczenia środków na unijną politykę spójności.

Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz powtórzył niedawny apel do państw członkowskich wystosowany przez Europejski Komitet Regionów, , o zwiększenie narodowych wkładów do przyszłego budżetu UE z 1,1 % do 1,3 % Dochodu Narodowego Brutto, apel podzielany także przez Parlament Europejski. "Jeśli chcemy kształtować Europę na miarę naszych ambicji, to potrzebujemy ambitnego budżetu. UE powinna robić więcej większym nakładem środków, gdyż budowa społecznej, inkluzywnej i bardziej zielonej Europy, która zapewni lepszy poziom życia wszystkim obywatelom, możliwe będzie tylko wówczas, jeśli państwa członkowskie zwiększą swój wkład do budżetu UE. Przyszłość Europy leży obecnie w rękach przywódców UE-27. Mamy nadzieję, ze przygotują oni budżet z myślą o swoich obywatelach, i że będzie on skuteczny, elastyczny i ambitny, by Europa mogła sprostać dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom" dodał Przewodniczący.

By zachęcić do silniejszej polityki spójności dla wszystkich regionów i miast po 2020 r., KR wraz z wiodącymi stowarzyszeniami reprezentującymi regiony i miasta UE zainicjował sojusz #CohesionAlliance, oddolną inicjatywę, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że unijna polityka spójności UE musi nadal stanowić filar przyszłości UE. Od czasu nawiązania sojuszu w październiku ubiegłego roku przyciąga on każdego dnia nowych sygnatariuszy, w tym władze lokalne i regionalne, parlamentarzystów europejskich, ministrów z państw członkowskich UE, stowarzyszenia biznesowe, środowisko akademickie, związki zawodowe i ośrodki analityczne.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023