Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przyszłość Europy: regiony i miasta napiszą kolejny rozdział w dziejach europejskiej demokracji  

W obecności wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Dubravki Šuicy członkowie KR-u ciepło przyjęli poparcie Komisji Europejskiej dla zwołania konwentu w celu zmiany Traktatów UE i zobowiązali się odegrać istotną rolę we wdrażaniu wniosków z Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

W debacie z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii Dubravką Šuicą przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z zadowoleniem przyjęli poparcie Komisji Europejskiej dla zwołania konwentu w celu zmiany Traktatów UE, przedstawione przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii, a także potwierdzenie, że panele obywatelskie staną się stałym elementem procesu kształtowania polityki UE. Jednocześnie, jak pokazuje roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast za 2022 r., Europa stoi w obliczu wielu wyzwań, począwszy od wojny w Ukrainie po kryzys klimatyczny i energetyczny, co wywiera ogromną presję na demokrację i solidarność w UE. W tym kontekście przedstawiciele lokalni i regionalni podkreślają, że potrzebne są konkretne działania następcze w związku z konkluzjami Konferencji w sprawie przyszłości Europy (COFE) oraz że regiony i miasta będą odgrywać swoją rolę, niezależnie od tego, czy konwent zostanie zwołany, czy nie.

Przewodniczący KR-u Vasco Alves Cordeiro (PT/PES)zauważył: My, przedstawiciele lokalni i regionalni, jesteśmy częścią rozwiązania i każdego dnia pracujemy nad znalezieniem sposobów radzenia sobie z sytuacją. Jak stwierdzono w barometrze regionalnym i lokalnym, 89% przedstawicieli lokalnych i regionalnych pragnie, aby regiony i miasta miały większy wpływ na przyszłość Unii Europejskiej. Apelujemy o skuteczną współpracę między instytucjami UE w ramach działań następczych po Konferencji w sprawie przyszłości Europy, przy pełnym zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych, w tym w ramach przyszłego konwentu.

Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii stwierdziła: Najnowsze wydarzenia geopolityczne przypominają nam, że musimy jak najszybciej budować demokratyczną odporność od wewnątrz. Europejski Komitet Regionów był kluczowym partnerem w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Teraz nadszedł czas, by przekształcić wizję w konkretne działania, począwszy od głębszego zaangażowania obywateli. Komisja wyznacza kierunek: panele obywatelskie staną się elementem procesu kształtowania polityki, modernizujemy też nasze narzędzia on-line. W przyszłym roku przedstawimy pakiet na rzecz obrony demokracji, będący bezpośrednią odpowiedzią na propozycje obywateli. Władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie dla zdrowej i silnej demokracji. Inicjatywa „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” to bezprecedensowy sojusz z władzami lokalnymi i regionalnymi. Zachęcam wszystkich członków Komitetu, by pomogli zapewnić jej sukces.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z zadowoleniem przyjęli również poparcie przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen apelu Parlamentu Europejskiego o zwołanie konwentu w celu zmiany Traktatów, które to poparcie powtórzyła wiceprzewodnicząca KE Dubravka Šuica. KR poparł już to wezwanie w rezolucji z czerwca 2022 r. w sprawie wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Przyszły konwent powinien w pełni zaangażować członków KR-u, aby mogli przekazywać głos ponad miliona przedstawicieli wybieranych na szczeblu regionalnym i lokalnym w Europie. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w składzie konwentu, również z uwagi na fakt, że niektórzy z tych przedstawicieli reprezentują regiony posiadające uprawnienia ustawodawcze.

Jako że komunikacja i działania informacyjne są kluczowymi elementami działań następczych związanych z Konferencją w sprawie przyszłości Europy, członkowie KR-u w pełni popierają potwierdzenie Komisji Europejskiej, że panele obywatelskie, wprowadzone w ramach Konferencji, staną się stałym narzędziem kształtowania polityki UE w przyszłości. Warto tu zauważyć, że europejska sieć regionalnych i lokalnych radnych KR-u jest w pełni operacyjna i działa w synergii z siecią Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi (BELC) Komisji Europejskiej. W całej UE odbywają się i będą organizowane lokalne wydarzenia i dialogi obywatelskie, zwłaszcza w kontekście następnych wyborów europejskich.

Kontekst:

- Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast na 2022 r.

- Barometr lokalny i regionalny 2022

- Rezolucja KR-u w sprawie wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy i działań następczych, zawierająca uwagi i propozycje, w tym dotyczące zmiany Traktatów i propozycji z Konferencji istotnych dla KR-u oraz miast i regionów

- Rezolucja KR-u pt. Propozycje Europejskiego Komitetu Regionów dotyczące programu prac Komisji Europejskiej na 2023 r.

Kontakt:

Monica Tiberi – rzeczniczka Przewodniczącego

tel. +32 470 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – rzeczniczka prasowa

tel.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :