Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.  

Lepsze przepisy i większa rola Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej mają kluczowe znaczenie dla zachowania istoty europejskiego dziedzictwa kulturowego i gastronomicznego, którego produkty generują sprzedaż wartości 74,76 mld EUR.

W opinii przyjętej na sesji plenarnej 30 listopada Europejski Komitet Regionów (KR) poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą połączenia trzech systemów oznaczeń geograficznych w jeden system ze wspólnymi przepisami dotyczącymi produktów rolnych, środków spożywczych, win i napojów spirytusowych.KR ze szczególnym zadowoleniem przyjął przekazanie części badania dokumentacji Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dysponującemu skutecznymi narzędziami, które można udostępnić zainteresowanym producentom, co pozwoli uprościć procedury rejestracji oraz poprawić kontrolę oznaczeń geograficznych i zwalczanie oszustw.

Oznaczenia geograficzne należą do dziedzictwa kulturowego i gastronomicznego Unii Europejskiej. Wartość sprzedaży produktów nimi objętych to 74,76 mld EUR, czyli 15,5% całego unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych. W czasach gwałtownego wzrostu cen surowców rolnych łańcuchy produkcji wysokiej jakości mają duży wpływ na działalność gospodarczą i społeczną w regionach, w których funkcjonują, w szczególności ze względu na stabilizujące oddziaływanie na gospodarki regionalne.Umożliwiają one również rozwój inwestycji, badań i innowacji w regionach oraz zapewniają producentom sprawiedliwy udział w podziale wartości.

Karine Gloanec-Maurin (FR/PES), członkini rady gminy Couëtron au Perche (departament Loir-et-Cher), przewodnicząca wspólnoty gmin Collines du Perche i sprawozdawczyni opinii, powiedziała: Oznaczenia geograficzne są nierozerwalnie związane z tożsamością europejską.Czy można sobie wyobrazić Francję bez szampana, Włochy bez parmezanu lub Hiszpanię bez szynki iberyjskiej?Ukształtowały one nasze terytoria i nadal odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ zapewniają producentom lepsze dochody i przyczyniają się do atrakcyjności tych obszarów.Są one wzorem dla rozwoju wysokiej jakości rolnictwa europejskiego.Dlatego też KR poparł reformę systemu oznaczeń geograficznych zmierzającą w kierunku dobrowolnego podejścia do zrównoważonego rozwoju, aby zachęcić producentów i grupy producentów do większego zaangażowania się w zrównoważoną transformację.

W dyskusji wziął udział poseł do PE i sprawozdawca w sprawie reformy oznaczeń geograficznych Paolo De Castro (IT/S&D). Stwierdził on: To nie rewolucja, lecz ewolucja unikalnego na systemu w skali światowej, który już teraz pozwala na tworzenie wartości bez konieczności inwestowania jakichkolwiek środków publicznych.Aby skutecznie poprawić sytuację wytwórców wysokiej jakości produktów, pracujemy, opierając się na czterech głównych filarach: wzmocnienie roli grup producentów, zwiększona ochrona, uproszczenie i jasne określenie roli EUIPO, zrównoważony rozwój.To rozporządzenie oferuje po raz pierwszy możliwość stworzenia jednolitego tekstu dla wszystkich produktów wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki każdego sektora.Mam nadzieję, że w nadchodzących tygodniach każdy będzie mógł przyczynić się do udoskonalenia tekstu, tak aby praca ta nie była szansą dla jednych, a straconą okazją dla innych.

Najważniejsze punkty opinii:

KR popiera zapewnienie przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) fachowej wiedzy technicznej w zakresie praw własności intelektualnej, co jest główną nowością w tej reformie zaproponowanej przez Komisję Europejską. Ta wiedza fachowa mogłaby stanowić istotny element wzmocnienia ochrony oznaczeń geograficznych. Oznaczenia geograficzne nie powinny być jednak zarządzane jak znaki towarowe, a wniosek Komisji Europejskiej powinien precyzować, że EUIPO będzie przeprowadzać badanie wyłącznie w dziedzinie własności intelektualnej.

W rozporządzeniu należy określić kryteria zrównoważonego rozwoju środowiskowego, gospodarczego i społeczno-kulturowego, które Komisja Europejska chciałaby ustanowić za pośrednictwem grup producentów, aby utrzymać te kryteria pod pełną kontrolą europejskich współprawodawców, Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Należy zachęcać grupy producentów do lepszej samoorganizacji, aby mogły skutecznie działać i rozwijać silne zbiorowe zarządzanie oznaczeniami geograficznymi. Harmonizacja europejska nie może jednak podważać już istniejących i dobrze funkcjonujących systemów krajowych.

Uznanie wkładu organów regionalnych i lokalnych w przygotowanie i finalizację procedur rejestracji jest ważnym krokiem w kierunku poprawy współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

KR, jako zgromadzenie władz lokalnych i regionalnych UE, powinien być w pełni zaangażowany w ocenę nowego systemu oznaczeń geograficznych ze względu na ich oddziaływanie terytorialne.

Kontekst:

Na dzień 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie UE zarejestrowały 3306 oznaczeń geograficznych. Ponad połowa zarejestrowanych nazw pochodzi z trzech państw członkowskich: Włochy (858 nazw), Francja (734) i Hiszpania (354). Następne w kolejności są: Grecja (270), Portugalia (190) i Niemcy (167).

Większość oznaczeń geograficznych jest rejestrowana w sektorach wina oraz produktów rolnych i spożywczych (odpowiednio 49% i 44% zarejestrowanych nazw). Napoje spirytusowe stanowią 7% zarejestrowanych nazw, a aromatyzowane produkty sektora wina – 0,2%.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain – rzeczniczka prasowa

tel.: +32 (473) 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
27.03.2023