Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Uczciwy, sprawiedliwy i możliwy do osiągnięcia – powodzenie pakietu klimatycznego UE „Gotowi na 55” zależy od zaangażowania każdego miasta i regionu  

W reakcji na pakiet Komisji Europejskiej „Gotowi na 55” , który ma obniżyć emisje dwutlenku węgla w UE o 55% do 2030 r., Europejski Komitet Regionów (KR) domaga się, by nowe i zaktualizowane przepisy zapewniły miastom i regionom centralną rolę i bezpośrednie finansowanie z uwagi na posiadane przez nie kompetencje prawne i świadomość potrzeb obywateli w procesie przechodzenia na neutralność klimatyczną.

Zaproponowany dziś przez Komisję Europejską pakiet klimatyczny ma na celu ograniczenie emisji pochodzących z przemysłu, budynków, transportu i użytkowania gruntów. Będzie miał istotne konsekwencje dla wszystkich europejskich regionów, przedsiębiorstw i obywateli, przekładając na praktykę zasadę „zanieczyszczający płaci”. W centrum działań znajduje się nowa wizja ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych. Ważne jest przy tym, aby pakiet przyczyniał się do spójności terytorialnej. Musi on zaspokajać potrzeby każdego terytorium, zwiększać zaangażowanie, usprawniać przydział dochodów i dostęp do bezpośredniego finansowania inwestycji ekologicznych oraz wydatków socjalnych związanych ze zmianą klimatu dla władz lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych za realizację 90% działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i 70% działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji, powiedział: Przejście Europy na neutralność klimatyczną uda się osiągnąć tylko wtedy, gdy w centrum uwagi umieścimy potrzeby obywateli, uwzględnimy specyfikę każdego terytorium i nie pozostawimy żadnej osoby ani żadnego miejsca w tyle. Musimy zacząć od ograniczenia biurokracji i zapewnienia europejskim władzom lokalnym i regionalnym bezpośredniego dostępu do funduszy unijnych. Europa potrzebuje ekologicznej i sprawiedliwej odbudowy umożliwiającej przezwyciężenie kryzysu klimatycznego, budowanie odporności, wspieranie innowacji i tworzenie lokalnych miejsc pracy. Aby przyspieszyć transformację ekologiczną, musimy wzmocnić pozycję miast, regionów i wszystkich obywateli w dziedzinach, w których podmioty te posiadają kompetencje, takich jak: efektywność energetyczna budynków, zrównoważony transport, ochrona różnorodności biologicznej i walka z ubóstwem energetycznym. Dlatego zainicjowaliśmy ogólnoeuropejską kampanię „Zielony Ład w terenie” .

Burmistrz Sewilli Juan Espadas (PES/ES), przewodniczący Komisji ENVE w KR-ze i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” , stwierdził: Pakiet „Gotowi na 55” to początek nowej rewolucji klimatycznej. Musi być ambitny i wiemy, że będzie wiązać się z kosztami. Zmiana klimatu dotknie wszystkich ludzi i każde terytorium, ale w pierwszej kolejności wpłynie na najsłabsze grupy społeczne. Jeśli chodzi o osiągnięcie celu 55 procent w dziedzinie mieszkalnictwa, mobilności, energii itp., to mamy do odegrania ogromną rolę w zapewnieniu sprawiedliwości i mocnego wsparcia społecznego oraz dopilnowania, by nikt nie pozostał w tyle.

Dzięki nowemu i zaktualizowanemu zestawowi przepisów dotyczących energii i klimatu UE dąży do ograniczenia emisji o 55% do 2030 r. i osiągnięcia zerowego salda netto do 2050 r. Pakiet „Gotowi na 55” jest jednym z głównych filarów unijnej strategii działań w dziedzinie klimatu i wzrostu gospodarczego. Składa się z 13 wniosków ustawodawczych, które dotyczą różnych aspektów zielonej transformacji, a jego podstawą jest odnowiony system handlu uprawnieniami do emisji. Przegląd dyrektywy w sprawie EU ETS ma na celu przyspieszenie handlu uprawnieniami do emisji w sektorach budownictwa i transportu drogowego, w których władze lokalne i regionalne dysponują zarówno wiedzą fachową, jak i kompetencjami umożliwiającymi realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnięcie społecznie sprawiedliwej transformacji.

Rola europejskich regionów i miast musi zostać uznana zarówno w ramach Funduszu Społecznego na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu, jak i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ponieważ nadmierna centralizacja może zagrozić spójności terytorialnej i sprawiedliwości społecznej przy przeprowadzaniu zielonej transformacji. Pakiet „Gotowi na 55” dotyczy również efektywności energetycznej budynków. W tym obszarze Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska nawiązały wzmocnioną współpracę w marcu 2021 r.

Aktualizacja obowiązujących przepisów UE w ramach pakietu „Gotowi na 55”:

 • przegląd unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)
 • przegląd rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF)
 • przegląd rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR)
 • zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii
 • zmiana dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
 • przegląd dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych
 • zmiana rozporządzenia ustanawiającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych
 • przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii

Nowe wniosku ustawodawcze w ramach pakietu „Gotowi na 55”:

 • nowa strategia leśna UE
 • mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
 • Fundusz Społeczny na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu
 • ReFuelEU w lotnictwie – zrównoważone paliwa lotnicze
 • FuelEU Maritime – ekologizacja europejskiej przestrzeni morskiej

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

tel. +32 (0)470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023