Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pierwsze FORUM „GRANICE” i 10. posiedzenie Platformy EUWT  

9–10 listopada 2020 r., Paryż

W dniach 9 i 10 listopada 2020 r. w Paryżu Transgraniczna Misja Operacyjna (MOT) we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów i Komisją Europejską organizuje pierwszą edycję FORUM „GRANICE” i 10. doroczne posiedzenie Platformy EUWT. W wydarzeniu wezmą udział wysocy rangą przedstawiciele szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego, w tym komisarz Elisa Ferreira, przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas oraz ministrowie z Francji, Niemiec, Włoch, Węgier, Luksemburga i Polski. Odbędzie się ono pod patronatem prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Kryzys wywołany przez COVID-19 spowodował, że granice znalazły się ponownie w centrum debaty politycznej, kiedy europejskie granice wewnętrzne zostały nagle zamknięte z powodu pandemii. Fakt ten wywarł ogromny wpływ na regiony przygraniczne, gdyż obszary transgraniczne zajmują około 40% terytorium Europy, a ponad 2 mln Europejczyków codziennie przekracza granicę w drodze do pracy.

Celem forum „Granice” jest stworzenie miejsca do dyskusji i dalekosiężnego laboratorium idei politycznych ukazującego potrzeby obszarów transgranicznych. Będą w nim uczestniczyć podmioty lokalne, krajowe i europejskie zaangażowane we współpracę transgraniczną, które w ten sposób potwierdzą swe wspólne ambicje i miejsce w debacie politycznej, a także wzmocnią europejski transgraniczny sojusz obywatelski.

Wydarzenie zbiegnie się w czasie z obchodami 30-lecia ustanowienia programów współpracy INTERREG*, 10-lecia Platformy EUWT** oraz wdrożeniem traktatu z Akwizgranu, który jest dwustronną umową między Francją a Niemcami w sprawie ściślejszej współpracy i integracji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.bordersforum.eu .

Uwaga dla redaktorów:

* INTERREG jest jednym z najważniejszych instrumentów Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną dzięki finansowaniu projektów. Jego celem jest stawienie czoła wspólnym wyzwaniom i znalezienie wspólnych rozwiązań w takich dziedzinach jak zdrowie, środowisko naturalne, badania naukowe, kształcenie, transport, zrównoważona energia itd.

** Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej są europejskim instrumentem prawnym mającym na celu ułatwienie i krzewienie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej. Umożliwiają one podmiotom z różnych państw członkowskich połączenie się w ramach nowej struktury posiadającej pełną osobowość prawną.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 2 282 2366

tel. kom. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Dołącz do sieci #EUCouncillors
Dołącz do sieci #EUCouncillors
19.09.2023