Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pierwsze FORUM „GRANICE” i 10. posiedzenie Platformy EUWT  

9–10 listopada 2020 r., Paryż

W dniach 9 i 10 listopada 2020 r. w Paryżu Transgraniczna Misja Operacyjna (MOT) we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów i Komisją Europejską organizuje pierwszą edycję FORUM „GRANICE” i 10. doroczne posiedzenie Platformy EUWT. W wydarzeniu wezmą udział wysocy rangą przedstawiciele szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego, w tym komisarz Elisa Ferreira, przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas oraz ministrowie z Francji, Niemiec, Włoch, Węgier, Luksemburga i Polski. Odbędzie się ono pod patronatem prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Kryzys wywołany przez COVID-19 spowodował, że granice znalazły się ponownie w centrum debaty politycznej, kiedy europejskie granice wewnętrzne zostały nagle zamknięte z powodu pandemii. Fakt ten wywarł ogromny wpływ na regiony przygraniczne, gdyż obszary transgraniczne zajmują około 40% terytorium Europy, a ponad 2 mln Europejczyków codziennie przekracza granicę w drodze do pracy.

Celem forum „Granice” jest stworzenie miejsca do dyskusji i dalekosiężnego laboratorium idei politycznych ukazującego potrzeby obszarów transgranicznych. Będą w nim uczestniczyć podmioty lokalne, krajowe i europejskie zaangażowane we współpracę transgraniczną, które w ten sposób potwierdzą swe wspólne ambicje i miejsce w debacie politycznej, a także wzmocnią europejski transgraniczny sojusz obywatelski.

Wydarzenie zbiegnie się w czasie z obchodami 30-lecia ustanowienia programów współpracy INTERREG*, 10-lecia Platformy EUWT** oraz wdrożeniem traktatu z Akwizgranu, który jest dwustronną umową między Francją a Niemcami w sprawie ściślejszej współpracy i integracji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.bordersforum.eu .

Uwaga dla redaktorów:

* INTERREG jest jednym z najważniejszych instrumentów Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną dzięki finansowaniu projektów. Jego celem jest stawienie czoła wspólnym wyzwaniom i znalezienie wspólnych rozwiązań w takich dziedzinach jak zdrowie, środowisko naturalne, badania naukowe, kształcenie, transport, zrównoważona energia itd.

** Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej są europejskim instrumentem prawnym mającym na celu ułatwienie i krzewienie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej. Umożliwiają one podmiotom z różnych państw członkowskich połączenie się w ramach nowej struktury posiadającej pełną osobowość prawną.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 2 282 2366

tel. kom. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023