Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Finansowanie fali renowacji: zwiększanie zatrudnienia i oszczędności energii w UE  

Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska łączą siły, aby przyspieszyć modernizację budynków publicznych i prywatnych w społecznościach lokalnych i regionalnych w całej UE

Renowacja zasobów budynków w UE ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i dla zwiększenia zatrudnienia w okresie po pandemii COVID-19. Chociaż 75% istniejących budynków w UE uznaje się za nieefektywne energetycznie, jedynie 1% budynków poddawanych jest renowacji każdego roku. Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w Europie i za 36% emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że fala renowacji może do 2030 r. stworzyć dodatkowe 160 tys. miejsc pracy w sektorze budowlanym. Kryzys zdrowotny związany z pandemią COVID-19 zwiększył potrzebę poprawy jakości naszych budynków i wyeliminowania ubóstwa energetycznego, które nadal dotyka około 40 mln obywateli UE.

Podczas sesji zatytułowanej Finansowanie fali renowacji przedstawiciele UE, przywódcy lokalni i regionalni oraz eksperci z całej UE omówili wyzwania i możliwości finansowania dla miast i regionów w celu przyspieszenia modernizacji zasobów budowlanych. Celem fali renowacji jest usunięcie barier utrudniających renowację budynków, takich jak przeszkody strukturalne i administracyjne, niedobory inwestycyjne, niedoskonałości rynku, bariery regulacyjne i brak wiedzy fachowej.

Otwierając debatę, Juan Espadas (ES/PES) , burmistrz Sewilli, przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” , powiedział: Dzisiaj wiemy, że duża część walki z kryzysem klimatycznym musi wynikać z naprawy naszych zasobów budowlanych . Fala renowacji, będąca kluczowym filarem Europejskiego Zielonego Ładu, stanowi okazję do tego, by nasze budynki publiczne, takie jak szkoły i szpitale, mieszkania socjalne i domy, stały się bardziej zrównoważone, ekologiczne i energooszczędne. Finansowanie tej szeroko zakrojonej rewolucji miejskiej jest niezbędne do jej powodzenia, ale nie jest to tylko kwestia funduszy. Musimy łączyć cele w zakresie klimatu i cele społeczne, aby zagwarantować, że żaden człowiek ani żaden obszar nie pozostanie w tyle.

Były przewodniczący regionu Toskania (2010-2020), Enrico Rossi (IT/PES) , sprawozdawca KR-u w sprawie fali renowacji ( notatka informacyjna na temat opinii ) i radny gminy Signa (Florencja) stwierdził: 17% Europejczyków mieszka w przeludnionych domach, a co najmniej 34 mln obywateli cierpi z powodu ubóstwa energetycznego. Fala renowacji musi zwiększyć solidarność, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem poprzez zwiększenie inwestycji w energooszczędne budownictwo publiczne i socjalne. Skutki kryzysu zdrowotnego dla gospodarki są niezwykle poważne. Zwiększenie inwestycji publicznych w sektorze budowlanym jest jednym z kluczowych czynników wychodzenia z kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Projekt opinii KR-u w sprawie fali renowacji został przyjęty na posiedzeniu Komisji ENVE w dniu 1 lutego , a ostateczny tekst ma zostać przyjęty na sesji plenarnej w marcu 2021 r.

Vlasta Krmelj (SI/EPL) , burmistrzyni Selnicy ob Dravi, wiceprzewodnicząca grupy roboczej FEDARENE ds. finansowania i inwestycji i dyrektorka ENERGAP podkreśliła, że agencje energetyczne w całej Europie są gotowe przełożyć falę renowacji na konkretne programy stymulujące ogromne inwestycje . Są one podmiotami wspomagającymi rynek posiadającymi mandaty publiczne, zapewniającymi pomoc techniczną gminom, regionom, przedsiębiorstwom i obywatelom, posiadającym zdolność do łączenia zainteresowanych stron i poziomów zarządzania. Mają kompetencje i wiedzę fachową w zakresie budynków, technologii, łańcuchów wartości, a także doświadczenie w konstruowaniu modeli finansowania z wieloma źródłami finansowania.

Mikel Irujo (ES/EA), dyrektor generalny ds. działań zewnętrznych rządu Nawarry, oświadczył: Nasze doświadczenia w partnerstwie na rzecz efektywności energetycznej w ramach agendy miejskiej są bardzo pozytywne . Niektóre z zaproponowanych przez nas środków zostały uwzględnione we wniosku Komisji Europejskiej w sprawie fali renowacji, jak np. potrzeba utworzenia punktu kompleksowej obsługi, aby umożliwić obywatelom aktywny udział w transformacji sektora energetycznego.

Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się członek gabinetu komisarz UE ds. energii Kadri Simson oraz przedstawiciele m.in. DG ENER , DG REGIO i EASME . Przedstawiciel EBI przypomniał, że inwestycje publiczne nie wystarczą do wypełnienia istniejącej luki inwestycyjnej w zakresie efektywności energetycznej. W ubiegłym tygodniu KR i EBI odnowiły współpracę w ramach wspólnego planu działania na 2021 r.

Wszystkie państwa członkowskie UE mają ustanowić krajowe długoterminowe strategie renowacji jako integralną część krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Powodzenie krajowych strategii renowacji w dużej mierze zależy od działań władz lokalnych i regionalnych, ponieważ często są one właścicielami lub zarządcami wielu budynków i odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych i dwie trzecie inwestycji publicznych w UE. Niestety w niedawnych konsultacjach (styczeń 2021 r.) KR-u i Rady Gmin i Regionów Europy wskazano, że wiele rządów UE wyklucza regiony i miasta z przygotowania planów odbudowy po pandemii COVID-19 .

Kontekst:

„Finansowanie fali renowacji” jest wydarzeniem w ramach inicjatywy „Zielony Ład w terenie”. W ramach priorytetu KR-u „kształtowanie odpornych społeczności” Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej złożonej z 13 członków . Aby inspirować i przyspieszać działania, Zielony Ład w terenie obejmuje mapę internetową zawierającą 200 najlepszych praktyk.

Fala renowacji została uruchomiona 14 października 2020 r. komunikatem Komisji Europejskiej „Europejska fala renowacji – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia” . Jest to kluczowy filar planu działania na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu .

Celem fali renowacji jest usunięcie barier utrudniających renowację budynków. Grupa Instytucji Finansowych ds. Efektywności Energetycznej ( EEFIG ) wskazała sześć rodzajów barier: bariery strukturalne, bariery informacyjne, niedoskonałości rynku, brak wiedzy fachowej, kombinację czynników utrudniających agregowanie projektów lub stosowanie bardziej efektywnych podejść na poziomie lokalnym oraz bariery regulacyjne. Wszystkie te przeszkody mają bezpośredni wpływ na władze lokalne i regionalne i ograniczają ich zdolność do większych inwestycji w projekty energooszczędne.

Renowacja zasobów budynków w UE jest jednym z kluczowych priorytetów Zielonego Ładu obok dekarbonizacji sektora transportu i ekologizacji miast, nie tylko ze względu na potencjalną zdolność do ograniczenia zarówno zużycia energii, jak i emisji CO 2 , ale także jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Sektor budowlany jest największym źródłem miejsc pracy na milion euro inwestycji ( IEA 2020 ).

W tym tygodniu Grupa PES w Europejskim Komitecie Regionów organizuje serię wydarzeń pod wspólnym tytułem „Mieszkania dla wszystkich: czas na skuteczne działania Europy”.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023