Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni UE: ‎ „Walka o demokrację w Ukrainie to walka o demokrację w Europie”  

Prezydent Emmanuel Macron i przewodnicząca Roberta Metsola zwrócili się do 3 tys. przywódców lokalnych i regionalnych, którzy przyjęli manifest z Marsylii zawierający postulaty w sprawie przyszłości UE.

Podczas 9. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w Marsylii przywódcy lokalni i regionalni z całej Europy wyrazili wspólne poparcie dla Ukrainy pogrążonej w wojnie z Rosją i zobowiązali się wesprzeć Ukrainki i Ukraińców. W związku z wojną w Ukrainie demokracji nie można uznać za pewnik. W przyjętym na szczycie manifeście z Marsylii upomniano się o centralne miejsce obywatelek i obywateli w demokracji europejskiej.

Nadając burmistrzowi Kijowa Witaliemu Kłyczce honorowe członkostwo Europejskiego Komitetu Regionów, Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Komitetu i gubernator greckiego regionu Macedonia Środkowa, stwierdził : Trzy tysiące uczestników szczytu w Marsylii i 1,2 miliona przywódców regionalnych i lokalnych UE wyraża poparcie dla Ukrainy i sprzeciwia się rosyjskiej inwazji. Jesteśmy zjednoczeni, aby pomóc sąsiadom, stawić czoła kryzysowi klimatycznemu, zwalczać ekstremizm i krzewić spójność terytorialną. W manifeście z Marsylii apelujemy o Europę, która chroni i poprawia życie obywateli. Nadszedł czas na wzmocnienie demokracji w UE i postawienie w jej centrum ludzi z każdego regionu, miasta i wioski.

Renaud Muselier, przewodniczący francuskiego regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże i wiceprzewodniczący Regionów Francji, oświadczył: Stało się coś niewyobrażalnego: wybuchł konflikt zbrojny, wskutek którego setki tysięcy ludzi stały się uchodźcami. W związku z tym wespół z przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów i pod patronatem przewodniczącej Parlamentu Europejskiego sporządziliśmy „Południowy apel na rzecz Ukrainy”. 242 regiony europejskie, 80 obszarów lokalnych i niemal 89 000 gmin zmobilizuje się do wsparcia finansowego organizacji pozarządowej ACTED, by nieść pomoc osobom przesiedlonym. Zwracamy się do wszystkich społeczności UE o wspomożenie narodu ukraińskiego i zebranie ponad 20 mln EUR. Jest to kolejny dowód, że obszary lokalne, regiony i gminy mają zasadnicze znaczenie dla UE. Dzisiaj, w ostatnim dniu szczytu, prezydent Republiki Francuskiej poparł ten apel, budząc w nas jeszcze większą determinację, by podać bratnią dłoń Ukrainkom i Ukraińcom.

W przemówieniu , które w jego imieniu wygłosił podczas szczytu przewodniczący Renaud Muselie r, prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron oświadczył: Jestem pewien, że gdy Francja i Europa podejmują decyzje o zdecydowanym wsparciu i ogromnych sankcjach, europejskie obszary lokalne wykazują się tą samą siłą, tą samą jednością. To Wy na obszarach lokalnych jesteście uosobieniem wartości, które są istotą Europy i które sprawiają, że jesteśmy potęgą pokoju służącą wolności i sprawiedliwości. „Południowy apel na rzecz Ukrainy”, zainicjowany wspólnie przez Europejski Komitet Regionów, jego przewodniczącego Apostolosa Tzitzikostasa oraz przewodniczącego Renauda Museliera, jest wyrazem gotowości do udzielenia większej pomocy humanitarnej. Inicjatywa ta, pod patronatem przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli, a także Komisji Europejskiej, ma i będzie miała duże znaczenie zarówno teraz, jak i w nadchodzących dniach. Razem pokazujemy najlepsze oblicze Europy. Zjednoczonej, bliskiej, sprawiedliwej i demokratycznej. Jest to Europa, w imię której ludność Ukrainy stawia obecnie opór i walczy. W tych trudnych czasach Unia Europejska i państwa członkowskie potrzebują obszarów lokalnych. Widać obecnie, jak bardzo musimy wzmocnić europejską suwerenność. Władze lokalne mają do odegrania istotną rolę w tych wspólnych staraniach.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wzięła udział w szczycie i podkreśliła : Miasta i regiony są bijącym sercem Unii. Samorządy lokalne i regionalne mają do wykonania oczywiste zadanie, które polega na zatroszczeniu się o to, by podstawowe wolności i praworządność były obecne w codziennym życiu obywateli UE. Wiemy, jak duże znaczenie dla propagowania i pielęgnowania wspólnego projektu, wspólnych wartości i zasad mają lokalni burmistrzowie i gubernatorzy regionów. Nie możemy popaść w samozadowolenie. Musimy zachować czujność. Nasz europejski dom demokracji jest cenny. Będziemy go chronić.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: Jeśli chodzi o demokrację, nie możemy nigdy spocząć na laurach. Musimy razem nad nią pracować, co dzień, na wszystkich szczeblach. Europejski Komitet Regionów i organizowane przez niego wydarzenia umożliwiają UE dotarcie do obywatelek i obywateli we wszystkich zakątkach Europy. Jako była burmistrzyni popieram Wasz apel o większe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w demokrację europejską.

Przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Christa Schweng dodała: Jesteśmy dziś świadkami przerażających zdarzeń w Ukrainie. Są one bezsprzecznym atakiem na wszystkie wartości , które nas łączą jako wspólnotę. Jestem głęboko przekonana, że bycie Europejką i Europejczykiem oznacza przede wszystkim wyznawanie spójnej hierarchii niezbywalnych wartości, takich jak poszanowanie wolności, demokracji, praworządności i praw podstawowych. Przy czym podstawą tych działań są zaangażowane obywatelki i zaangażowani obywatele. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego są konkretnym budulcem wspólnego domu demokracji europejskiej.

Vasco Alves Cordeiro , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Dyskusje przeprowadzone w Marsylii na temat demokracji europejskiej są ściśle powiązane z wojną w Ukrainie. Nie możemy ich błędnie rozdzielać. Rosyjska agresja na Ukrainę jest krucjatą przeciwko słowom zawartym w manifeście i dążeniom do ożywienia pewnych wartości. Ta wojna pokazuje, że nie możemy przyjmować demokracji za pewnik.  

W sporządzonej na szczycie deklaracji w sprawie Ukrainy wezwano UE do udzielenia ukraińskim uchodźczyniom i uchodźcom pełnej pomocy. Stanowczo potępiono w niej niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Władimira Putina wobec Ukrainy i zaapelowano, by UE pilnie przyznała ukraińskim obywatelkom i obywatelom opuszczającym kraj status uchodźcy na mocy unijnego prawa azylowego.

Chociaż głównym tematem debaty podczas dwudniowego szczytu była wojna w Ukrainie, odbyła się również szeroko zakrojona dyskusja na temat przyszłości Europy, odbudowy po pandemii i spójności – zagadnieniom tym poświęcono najwięcej uwagi w przyjętym na zakończenie szczytu manifeście. Zawiera on propozycje wzmocnienia legitymacji demokratycznej UE, w tym postulat stopniowego zwiększania roli miast, regionów i gmin – za pośrednictwem Europejskiego Komitetu Regionów – tak by nie polegała ona wyłącznie na konsultacji, lecz miała wiążący charakter w pewnej liczbie obszarów polityki o wyraźnym wymiarze terytorialnym, i by wystrzegano się przy tym dodatkowego komplikowania struktur UE.

Kontekst

Manifest z Marsylii

Deklaracja w sprawie Ukrainy

Strona internetowa szczytu

Album fotograficzny ze szczytu

Kontakt:

Chris Jones // Chris.Jones@cor.europa.eu // +32 (0) 471 70 28 69

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Obecnie potrzebne jest bardziej otwarte, elastyczne i dostosowane do lokalnych potrzeb Partnerstwo Wschodnie
Obecnie potrzebne jest bardziej otwarte, elastyczne i dostosowane do lokalnych potrzeb Partnerstwo Wschodnie
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UKRAINE-CITIES-REGIONS-VANGUARD-OF-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
04.03.2023