Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
„Od pola do stołu”: potrzebujemy regionów i miast, by wspierać producentów, ‎ chronić środowisko i przeciwdziałać ubóstwu żywnościowemu po kryzysie  

​KR apeluje o pełną spójność strategii UE z celami wspólnej polityki rolnej ​i Europejskiego Zielonego Ładu

Pandemia COVID-19 ukazała nam głęboką zależność między zdrowiem publicznym, ekosystemami i systemami żywnościowymi. W opinii przygotowanej przez Guida Milanę (IT/PES) i przyjętej na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjęli strategię „od pola do stołu”, lecz wezwali do zwrócenia większej uwagi na krótkie łańcuchy dostaw oraz na lokalne i regionalne formy produkcji oparte na wartości odżywczej oraz dobrostanie zwierząt i środowiska.

Strategia „od pola do stołu” na rzecz zrównoważonej żywności jest podstawowym elementem zarówno Europejskiego Zielonego Ładu – inicjatywy przewodniej UE – jak i unijnego planu odbudowy. Strategia została przedstawiona przez Komisję Europejską 20 maja 2020 r. i obejmuje wszystkie etapy łańcucha żywnościowego, od produkcji po konsumpcję. Jej celem jest stworzenie zrównoważonych systemów żywnościowych w UE gwarantujących bezpieczeństwo żywnościowe oraz chroniących środowisko i zdrowie ludzi.

W opinii „Od producenta do konsumenta (od pola do stołu) – wymiar lokalny i regionalny” sporządzonej przez Guida Milanę (IT/PES), radnego gminy Olevano Romano (Rzym) i byłego posła do Parlamentu Europejskiego, KR zaznacza, że wspólna polityka rolna (WPR) i wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) w okresie po 2020 r. muszą być w pełni dostosowane do celów strategii „od pola do stołu” Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 .

Strategia „od pola do stołu” może pomóc z powrotem umieścić dostęp do żywności – podstawową kwestie o fundamentalnym znaczeniu – w centrum debaty politycznej. Pandemia zwiększyła nierówności, musimy więc uczynić systemy żywnościowe bardziej sprawiedliwymi i zrównoważonymi. Niemniej brak ambicji reformy WPR zagraża wszystkim tym projektom i ubolewamy nad tym brakiem spójności , stwierdził sprawozdawca Gudio Milana.

KR popiera strategię „od pola do stołu” oraz cele wyznaczone przez Komisję w zakresie zmniejszenia stosowania pestycydów, nawozów chemicznych i środków przeciwdrobnoustrojowych oraz zwiększenia produkcji ekologicznej. Ponadto wzywa do dokonania dogłębnej oceny skutków ilościowych celów i do monitorowania osiąganych postępów.

W celu uwypuklenia wymiaru lokalnego i regionalnego KR zwraca uwagę na to, że zamówienia publiczne na żywność są jednym z zasadniczych aspektów transformacji w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Siła nabywcza władz publicznych stanowi 14% PKB UE. Zamówienia publiczne mogą być więc potężnym motorem popytu na zrównoważone produkty. Popyt instytucjonalny jest ważny dla większego wykorzystania zrównoważonej żywności i otwarcia możliwości rynkowych dla drobnych dostawców.

Regiony i miasta mogą odgrywać kluczową rolę w przechodzeniu na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe. Muszą jednak uczestniczyć we wdrażaniu i monitorowaniu strategii „od pola do stołu”. Władze regionalne powinny mieć możliwość dalszego pełnienia funkcji instytucji zarządzających oraz być włączane w opracowywanie ekoprogramów na poziomie europejskim i krajowym, tak aby można było lepiej uwzględnić ich potrzeby.

Przeczytaj wywiad z Guidem Milaną, sprawozdawcą opinii w sprawie strategii „od pola do stołu”.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Galeria Flickr KR-u

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023