Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony Europy muszą pozostać głównymi podmiotami wspólnej polityki rolnej UE  

Wkrótce decydujące głosowanie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim (AGRI). Europejski Komitet Regionów apeluje, by regiony europejskie nadal odgrywały znaczącą rolę w zarządzaniu i wdrażaniu wspólnej polityki rolnej UE (WPR).

W najbliższy poniedziałek po południu odbędzie się wymiana poglądów wśród członków Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego na temat trzech wniosków dotyczących WPR, które zostaną poddane pod głosowanie w nadchodzących tygodniach. Opracowane przez Esther Herranz Garcię (ES/EPL) sprawozdanie Komisji AGRI dotyczące rozporządzenia o planach strategicznych WPR w swoim obecnym kształcie marginalizuje regiony Europy oraz podważa ich znaczenie i autonomię w zarządzaniu WPR.

KR jest szczególnie zaniepokojony kompromisem zaproponowanym odnośnie do art. 110, który ograniczyłby rolę regionów jedynie do wdrażania środków ustanowionych na szczeblu krajowym. Takie podejście do funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może oznaczać, że w wielu regionach zaprzepaszczono by wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, ostrzega Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u).

„Dla powodzenia przyszłej wspólnej polityki rolnej niezwykle ważne jest, by kompromisy osiągane przez koordynatorów politycznych w Parlamencie Europejskim zawierały wyraźne odniesienie do roli regionów jako podmiotu zarządzającego tą polityką w przyszłości”, podkreśla przewodniczący Karl-Heinz Lambertz.

KR popiera strategię, która utrzymuje bezpośrednie powiązanie z obszarami wiejskimi poprzez aktywne zaangażowanie regionów UE, a przede wszystkim istotną funkcję regionów w określaniu i wdrażaniu polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym.

„W ubiegłym tygodniu Komisja Rybołówstwa w Parlamencie Europejskim głosowała za wzmocnieniem roli i autonomii europejskich regionów w zarządzaniu Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim. Byłoby szkoda, gdyby Komisja AGRI zajęła przeciwne stanowisko, jeśli chodzi o zarządzanie WPR i funduszem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zwłaszcza teraz, gdy państwa członkowskie dążą do ponownej centralizacji WPR, poparcie Parlamentu Europejskiego jest dla nas bardzo ważne” – wyjaśnia sprawozdawca KR-u w sprawie reformy WPR Guillaume Cros (FR/PES) , wiceprzewodniczący regionu Oksytania we Francji.

Dalsze informacje:

Opinia KR-u „WPR po 2020 r.”

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022