Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Rok Kolei 2021: Zaproszenie do składania propozycji ‎ dotyczących organizacji wydarzeń  

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania propozycji wydarzeń w ramach oficjalnego programu Europejskiego Roku Kolei 2021. Pierwsza runda zgłoszeń trwa do 11 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem głównym czynnikiem kształtowania polityki UE ma być zrównoważony rozwój. Transport odpowiada obecnie za jedną czwartą wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE i jest oczywiste, że kolej musi odgrywać pierwszoplanową rolę w przyszłej kombinacji środków transportu, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Dlatego też Komisja zaproponowała ogłoszenie roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei w ramach wysiłków UE na rzecz przyspieszenia redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Aktywne zaangażowanie w tę inicjatywę wszystkich zainteresowanych stron – w sektorze kolejowym i poza nim – będzie kluczowe dla jej powodzenia. DG MOVE Komisji Europejskiej przygotowuje teraz oficjalny program wydarzeń, którego celem jest zapewnienie czynnego udziału władz lokalnych i regionalnych oraz innych podmiotów regionalnych w organizacji wydarzeń, konferencji, debat i prezentacji projektów.

Jeśli chcą Państwo „wsiąść do tego pociągu” i zaproponować inicjatywę w kontekście Europejskiego Roku Kolei, prosimy wypełnić formularz (jeden formularz dla każdej inicjatywy) i przesłać go do DG MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) z sekretariatem Komisji COTER w kopii ( COTER@cor.europa.eu ). Termin zgłoszeń do ewentualnego uwzględnienia w pierwszej wersji oficjalnego programu upływa 11 grudnia 2020 r.

W razie pytań

prosimy o kontakt :
MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu lub COTER@cor.europa.eu

Udostępnij: