Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Rok Kolei 2021: Zaproszenie do składania propozycji ‎ dotyczących organizacji wydarzeń  

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania propozycji wydarzeń w ramach oficjalnego programu Europejskiego Roku Kolei 2021. Pierwsza runda zgłoszeń trwa do 11 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem głównym czynnikiem kształtowania polityki UE ma być zrównoważony rozwój. Transport odpowiada obecnie za jedną czwartą wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE i jest oczywiste, że kolej musi odgrywać pierwszoplanową rolę w przyszłej kombinacji środków transportu, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Dlatego też Komisja zaproponowała ogłoszenie roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei w ramach wysiłków UE na rzecz przyspieszenia redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Aktywne zaangażowanie w tę inicjatywę wszystkich zainteresowanych stron – w sektorze kolejowym i poza nim – będzie kluczowe dla jej powodzenia. DG MOVE Komisji Europejskiej przygotowuje teraz oficjalny program wydarzeń, którego celem jest zapewnienie czynnego udziału władz lokalnych i regionalnych oraz innych podmiotów regionalnych w organizacji wydarzeń, konferencji, debat i prezentacji projektów.

Jeśli chcą Państwo „wsiąść do tego pociągu” i zaproponować inicjatywę w kontekście Europejskiego Roku Kolei, prosimy wypełnić formularz (jeden formularz dla każdej inicjatywy) i przesłać go do DG MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) z sekretariatem Komisji COTER w kopii ( COTER@cor.europa.eu ). Termin zgłoszeń do ewentualnego uwzględnienia w pierwszej wersji oficjalnego programu upływa 11 grudnia 2020 r.

W razie pytań

prosimy o kontakt :
MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu lub COTER@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023