Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Obywatele w centrum Europy: Europejski Szczyt Regionów i Miast zgromadzi dwa tysiące przywódców w Marsylii  

Lokalni przywódcy unijni przyjmą deklarację w sprawie Ukrainy

#EUlocal #sommetvillesetregions

W kluczowym dla Europy momencie Europejski Komitet Regionów i region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże powitają dwa tysiące przywódców międzynarodowych, krajowych, lokalnych i regionalnych w Marsylii w dniach 3 i 4 marca. 9. Europejski Szczyt Regionów i Miast jest organizowany w kontekście francuskiej prezydencji w Radzie UE. W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę przywódcy lokalni i regionalni UE wyrażą oficjalnie swoje poparcie dla narodu ukraińskiego. Podzielą się również wizją Europy, wzywając do wzmocnienia demokratycznych podstaw UE i fundamentalnych zmian, tak aby lepiej przygotować społeczności lokalne do reagowania na takie wyzwania jak zapewnienie opieki zdrowotnej, klęski żywiołowe, zmiana klimatu i dysproporcje terytorialne.

Demokratycznie wybrani politycy lokalni i regionalni przyjmą swoje ostateczne postulaty dotyczące Konferencji w sprawie przyszłości Europy w formie „Manifestu władz lokalnych i regionalnych na rzecz demokracji europejskiej”, w którym podkreślą, że demokratyczne funkcjonowanie UE wymaga większego zaangażowania regionów, miast i wsi, a także wzmocnienia demokratycznego zaangażowania obywateli, a w szczególności młodzieży. Należy skupić się na odbudowie sprzyjającej włączeniu społecznemu po kryzysie związanym z COVID-19, na wzmocnieniu spójności terytorialnej i społecznej w Europie oraz na wspieraniu transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powiedział: Szczyt w Marsylii gromadzi tysiące europejskich przywódców sprzeciwiających się brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Przywódcy będą wspólnie działać na rzecz pokoju, demokracji, dialogu i praw podstawowych dla narodu ukraińskiego i będą rozmawiać o tym, jak udzielić mu konkretnej pomocy. Jest to okazja do potwierdzenia, że główne wyzwania – bezpieczeństwo, ochrona praw człowieka, kryzys klimatyczny, usługi publiczne i dysproporcje regionalne – wymagają europejskiej jedności i wspólnych europejskich rozwiązań, które kształtują się w naszych regionach, miastach i wsiach. Celem szczytu jest poprawa demokracji europejskiej, tak aby chroniła ona, wspierała i ulepszała życie wszystkich obywateli w UE i poza jej granicami oraz by Unia była bliższa obywatelom .

Renaud Muselier , przewodniczący regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże i wiceprzewodniczący Regionów Francji, powiedział: W chwili, gdy wojna jest u naszych bram, musimy zdecydowanie potwierdzić, że kochamy Europę, potrzebujemy Europy i że Europa nas chroni. Nasz region pragnie ponownie umieścić Europę w centrum rozwoju gospodarczego, środowiskowego i cyfrowego. 9. Szczyt Regionów i Miast ma szczególny charakter. Pragnę podziękować przewodniczącemu Tzitzikostasowi i Europejskiemu Komitetowi Regionów za jakość prac, które wspólnie wykonujemy w tym kluczowym momencie. Europejskie regiony, burmistrzowie, przewodniczący regionów i demokratycznie wybrani przedstawiciele władz lokalnych, których sercu Europa jest bliska, są obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebni do budowania przyszłości zdecentralizowanej demokracji europejskiej. Uosabiają oni najlepiej projekt europejski, a zatem wzmocnijmy ich pozycję! Wychodząc poza ramy tego szczytu, musimy zapewnić powodzenie francuskiej prezydencji Unii Europejskiej. Francja musi być siłą napędową dla Europy, aby uzyskać istotne rezultaty i osiągnięcia.

Dwudniowy szczyt otworzą: przewodniczący Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Renaud Muselier , Jacqueline Gourault , francuska minister spójności terytorialnej i stosunków z władzami lokalnymi i regionalnymi, Clément Beaune , francuski sekretarz stanu do spraw europejskich, Martine Vassal , przewodnicząca obszaru metropolitalnego Aix-Marsylia-Prowansja i rady departamentu Bouches-du-Rhône, Benoit Payan , burmistrz Marsylii, oraz André Viola , przewodniczący francuskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów.

Program obejmuje cztery tematy:

1. 3 marca – Europejskie regiony stojące w obliczu poważnych wyzwań społecznych: ta sesja i trzy debaty okrągłego stołu wysokiego szczebla poświęcone będą zwiększaniu odporności zdrowotnej, przyspieszaniu transformacji cyfrowej oraz przewidywaniu zagrożeń klimatycznych, zapobieganiu im i dostosowywaniu się do nich. Głównymi prelegentami są: Werner Hoyer , prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Frans Timmermans , wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej, David Gallagher , prezes regionalnego oddziału firmy Pfizer, oraz Mami Mizutori , kierująca UNDRR.

2. 3 marca – Spójność i odbudowa: tematem debaty będzie rola unijnej polityki spójności w odbudowie po pandemii, a udział w niej wezmą: Elisa Ferreira , europejska komisarz do spraw spójności i reform, Jacqueline Gourault, francuska minister spójności terytorialnej i stosunków z władzami lokalnymi i regionalnymi, oraz Younous Omarjee , przewodniczący Komisji REGI w Parlamencie Europejskim. Przedmiotem dyskusji przy okrągłym stole będzie ożywienie obszarów wiejskich, współpraca transgraniczna, partnerstwo eurośródziemnomorskie i rozszerzenie UE.

3. 4 marca – Budowa Domu Demokracji Europejskiej: wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas (promowanie naszego europejskiego stylu życia) i Dubravka Šuica (demokracja i demografia), przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola , przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Christa Schweng , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego i przewodnicząca Międzynarodowego Ruchu Europejskiego Eva Maydell wezmą udział w debacie z przywódcami lokalnymi na temat stanu prac Konferencji w sprawie przyszłości Europy, której celem jest przyznanie europejskim obywatelom większej roli w procesie decyzyjnym UE. Omówiona zostanie również rola władz lokalnych i regionalnych w promowaniu europejskich wartości demokratycznych.

4. 4 marca – Przyszłość demokracji europejskiej: zaangażowanie młodzieży i wartości europejskie : podczas popołudniowych dyskusji uczestnicy omówią sposoby zwiększenia udziału młodzieży w życiu obywatelskim i demokratycznym w kontekście transformacji cyfrowej i wyzwań dla wartości europejskich. Sesja końcowa będzie obejmować inaugurację współtworzenia Europejskiej karty na rzecz młodzieży i demokracji oraz inspirującą wymianę poglądów między przewodniczącą Europejskiego Forum Młodzieży Silją Markkulą a współprzewodniczącymi szczytu Apostolosem Tzitzikostasem i Renaud Muselierem .

Dodatkowe informacje:

Europejski Szczyt Regionów i Miast jest organizowany przez Europejski Komitet Regionów (KR) w celu omówienia przyszłych wyzwań stojących przed UE. Biorą w nim udział członkowie KR-u, inni wybitni demokratycznie wybrani politycy szczebla lokalnego i regionalnego, uczestnicy programu KR-u na rzecz młodych demokratycznie wybranych polityków , a także czołowi przedstawiciele innych instytucji UE i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

9. Europejski Szczyt Regionów i Miast odbędzie się w dniach 3 i 4 marca w centrum kongresowo-wystawowym Chanot w Marsylii, z możliwością udziału fizycznego lub online.

  • Pełny program dla mediów
  • Tutaj można zapoznać się z wnioskami z serii działań uświadamiających zorganizowanych w okresie poprzedzającym wydarzenie.
  • Odwiedź wirtualne targi organizowane w dniach 18 lutego–18 marca 2022 r. przy okazji szczytu, aby poznać wybrane projekty i inicjatywy opracowane w celu wzmocnienia odporności oraz wspierania innowacji i kreatywności

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij: