Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Obywatele w centrum Europy: Europejski Szczyt Regionów i Miast zgromadzi dwa tysiące przywódców w Marsylii  

Lokalni przywódcy unijni przyjmą deklarację w sprawie Ukrainy

#EUlocal #sommetvillesetregions

W kluczowym dla Europy momencie Europejski Komitet Regionów i region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże powitają dwa tysiące przywódców międzynarodowych, krajowych, lokalnych i regionalnych w Marsylii w dniach 3 i 4 marca. 9. Europejski Szczyt Regionów i Miast jest organizowany w kontekście francuskiej prezydencji w Radzie UE. W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę przywódcy lokalni i regionalni UE wyrażą oficjalnie swoje poparcie dla narodu ukraińskiego. Podzielą się również wizją Europy, wzywając do wzmocnienia demokratycznych podstaw UE i fundamentalnych zmian, tak aby lepiej przygotować społeczności lokalne do reagowania na takie wyzwania jak zapewnienie opieki zdrowotnej, klęski żywiołowe, zmiana klimatu i dysproporcje terytorialne.

Demokratycznie wybrani politycy lokalni i regionalni przyjmą swoje ostateczne postulaty dotyczące Konferencji w sprawie przyszłości Europy w formie „Manifestu władz lokalnych i regionalnych na rzecz demokracji europejskiej”, w którym podkreślą, że demokratyczne funkcjonowanie UE wymaga większego zaangażowania regionów, miast i wsi, a także wzmocnienia demokratycznego zaangażowania obywateli, a w szczególności młodzieży. Należy skupić się na odbudowie sprzyjającej włączeniu społecznemu po kryzysie związanym z COVID-19, na wzmocnieniu spójności terytorialnej i społecznej w Europie oraz na wspieraniu transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powiedział: Szczyt w Marsylii gromadzi tysiące europejskich przywódców sprzeciwiających się brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Przywódcy będą wspólnie działać na rzecz pokoju, demokracji, dialogu i praw podstawowych dla narodu ukraińskiego i będą rozmawiać o tym, jak udzielić mu konkretnej pomocy. Jest to okazja do potwierdzenia, że główne wyzwania – bezpieczeństwo, ochrona praw człowieka, kryzys klimatyczny, usługi publiczne i dysproporcje regionalne – wymagają europejskiej jedności i wspólnych europejskich rozwiązań, które kształtują się w naszych regionach, miastach i wsiach. Celem szczytu jest poprawa demokracji europejskiej, tak aby chroniła ona, wspierała i ulepszała życie wszystkich obywateli w UE i poza jej granicami oraz by Unia była bliższa obywatelom .

Renaud Muselier , przewodniczący regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże i wiceprzewodniczący Regionów Francji, powiedział: W chwili, gdy wojna jest u naszych bram, musimy zdecydowanie potwierdzić, że kochamy Europę, potrzebujemy Europy i że Europa nas chroni. Nasz region pragnie ponownie umieścić Europę w centrum rozwoju gospodarczego, środowiskowego i cyfrowego. 9. Szczyt Regionów i Miast ma szczególny charakter. Pragnę podziękować przewodniczącemu Tzitzikostasowi i Europejskiemu Komitetowi Regionów za jakość prac, które wspólnie wykonujemy w tym kluczowym momencie. Europejskie regiony, burmistrzowie, przewodniczący regionów i demokratycznie wybrani przedstawiciele władz lokalnych, których sercu Europa jest bliska, są obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebni do budowania przyszłości zdecentralizowanej demokracji europejskiej. Uosabiają oni najlepiej projekt europejski, a zatem wzmocnijmy ich pozycję! Wychodząc poza ramy tego szczytu, musimy zapewnić powodzenie francuskiej prezydencji Unii Europejskiej. Francja musi być siłą napędową dla Europy, aby uzyskać istotne rezultaty i osiągnięcia.

Dwudniowy szczyt otworzą: przewodniczący Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Renaud Muselier , Jacqueline Gourault , francuska minister spójności terytorialnej i stosunków z władzami lokalnymi i regionalnymi, Clément Beaune , francuski sekretarz stanu do spraw europejskich, Martine Vassal , przewodnicząca obszaru metropolitalnego Aix-Marsylia-Prowansja i rady departamentu Bouches-du-Rhône, Benoit Payan , burmistrz Marsylii, oraz André Viola , przewodniczący francuskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów.

Program obejmuje cztery tematy:

1. 3 marca – Europejskie regiony stojące w obliczu poważnych wyzwań społecznych: ta sesja i trzy debaty okrągłego stołu wysokiego szczebla poświęcone będą zwiększaniu odporności zdrowotnej, przyspieszaniu transformacji cyfrowej oraz przewidywaniu zagrożeń klimatycznych, zapobieganiu im i dostosowywaniu się do nich. Głównymi prelegentami są: Werner Hoyer , prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Frans Timmermans , wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej, David Gallagher , prezes regionalnego oddziału firmy Pfizer, oraz Mami Mizutori , kierująca UNDRR.

2. 3 marca – Spójność i odbudowa: tematem debaty będzie rola unijnej polityki spójności w odbudowie po pandemii, a udział w niej wezmą: Elisa Ferreira , europejska komisarz do spraw spójności i reform, Jacqueline Gourault, francuska minister spójności terytorialnej i stosunków z władzami lokalnymi i regionalnymi, oraz Younous Omarjee , przewodniczący Komisji REGI w Parlamencie Europejskim. Przedmiotem dyskusji przy okrągłym stole będzie ożywienie obszarów wiejskich, współpraca transgraniczna, partnerstwo eurośródziemnomorskie i rozszerzenie UE.

3. 4 marca – Budowa Domu Demokracji Europejskiej: wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas (promowanie naszego europejskiego stylu życia) i Dubravka Šuica (demokracja i demografia), przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola , przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Christa Schweng , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego i przewodnicząca Międzynarodowego Ruchu Europejskiego Eva Maydell wezmą udział w debacie z przywódcami lokalnymi na temat stanu prac Konferencji w sprawie przyszłości Europy, której celem jest przyznanie europejskim obywatelom większej roli w procesie decyzyjnym UE. Omówiona zostanie również rola władz lokalnych i regionalnych w promowaniu europejskich wartości demokratycznych.

4. 4 marca – Przyszłość demokracji europejskiej: zaangażowanie młodzieży i wartości europejskie : podczas popołudniowych dyskusji uczestnicy omówią sposoby zwiększenia udziału młodzieży w życiu obywatelskim i demokratycznym w kontekście transformacji cyfrowej i wyzwań dla wartości europejskich. Sesja końcowa będzie obejmować inaugurację współtworzenia Europejskiej karty na rzecz młodzieży i demokracji oraz inspirującą wymianę poglądów między przewodniczącą Europejskiego Forum Młodzieży Silją Markkulą a współprzewodniczącymi szczytu Apostolosem Tzitzikostasem i Renaud Muselierem .

Dodatkowe informacje:

Europejski Szczyt Regionów i Miast jest organizowany przez Europejski Komitet Regionów (KR) w celu omówienia przyszłych wyzwań stojących przed UE. Biorą w nim udział członkowie KR-u, inni wybitni demokratycznie wybrani politycy szczebla lokalnego i regionalnego, uczestnicy programu KR-u na rzecz młodych demokratycznie wybranych polityków , a także czołowi przedstawiciele innych instytucji UE i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

9. Europejski Szczyt Regionów i Miast odbędzie się w dniach 3 i 4 marca w centrum kongresowo-wystawowym Chanot w Marsylii, z możliwością udziału fizycznego lub online.

  • Pełny program dla mediów
  • Tutaj można zapoznać się z wnioskami z serii działań uświadamiających zorganizowanych w okresie poprzedzającym wydarzenie.
  • Odwiedź wirtualne targi organizowane w dniach 18 lutego–18 marca 2022 r. przy okazji szczytu, aby poznać wybrane projekty i inicjatywy opracowane w celu wzmocnienia odporności oraz wspierania innowacji i kreatywności

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023