Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Zielony Ład pozostaje kompasem unijnego planu odbudowy ‎ związanego z pandemią COVID-19  

Podczas gdy że trzecia fala COVID-19 nie oszczędza niemal żadnego terytorium, przywódcy lokalni i regionalni postanawiają skupić się w 2021 r. głównie na osiągnięciu zrównoważonej odbudowy gospodarczej sprzyjającej włączeniu społecznemu, w której nikt nie zostanie pominięty.

Komisja ENVE w Europejskim Komitecie Regionów przedstawiła dziś swój program prac na 2021 r. Priorytetem przywódców lokalnych i regionalnych jest dopilnowanie, by odbudowa gospodarcza związana z pandemią COVID-19 przełożyła się na konkretne projekty, które przyspieszą transformację w kierunku neutralności klimatycznej, a jednocześnie przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i włączenia społecznego na każdym terytorium. Wśród tematów omawianych na spotkaniu, podczas którego goszczono Florikę Fink - Hooijer , nową dyrektor generalną DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej, znalazły się ambicje klimatyczne, renowacja zasobów budowlanych UE, różnorodność biologiczna i 8. program działań w zakresie środowiska. Członkowie wymienili się doświadczeniami i wnioskami z pandemii COVID-19. KR odbywa sesję plenarną w dniach 3–5 lutego 2021 r.

Otwierając posiedzenie, burmistrz Sewilli Juan Espadas (ES/PES) powiedział: Miasta i regiony mają zasadnicze znaczenie w walce z pandemią COVID-19 i muszą teraz znaleźć się w centrum uwagi przy lepszej odbudowie naszych terytoriów. Działania w dziedzinie środowiska i klimatu są naszym największym sojusznikiem w odbudowie gospodarczej, ale aby to osiągnąć, konieczne jest wzmocnienie wielopoziomowej współpracy, wspieranej odpowiednimi środkami finansowymi. Jedynie poprzez zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w formułowanie zrównoważonych strategii odbudowy i jedynie przy uwzględnieniu cech geograficznych i społecznych danego obszaru zdołamy zbudować miasta odporne i przygotowane na przyszłe wyzwania, osiągając zarazem cele Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie neutralności klimatycznej i ochrony środowiska. Juan Espadas jest przewodniczącym Komisji ENVE i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” .

Bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest współpraca z władzami lokalnymi i regionalnymi w celu skutecznej realizacji polityki ochrony środowiska w terenie. I nie możemy tego osiągnąć bez współpracy z KR-em – powiedziała Florika Fink-Hooijer , nowa dyrektor generalna DG ds. Środowiska. Zielony Ład pozostaje kompasem unijnego planu odbudowy – dodała przed przedstawieniem wykazu priorytetów środowiskowych Komisji na 2021 r. Priorytety te obejmują plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń ( konsultacje są otwarte do 10 lutego 2021 r.), inicjatywę KE dotyczącą zrównoważonych produktów , nową strategię leśną oraz zwiększenie ambicji w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej przed ważnymi światowymi szczytami, które odbędą się w 2021 r. Florika Fink-Hooijer zaproponowała, by KR zorganizował nową platformę zainteresowanych stron na potrzeby przyszłego planu działania na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń.

W swoim wystąpieniu sprawozdawca KR-u w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu Andries Gryffroy (BE/EA) przypomniał propozycję KR-u dotyczącą opracowania regionalnej tablicy wyników w celu oceny wdrażania strategii UE na rzecz zrównoważonego wzrostu na szczeblu lokalnym.

Dimitrios Karnavos (EL/EPL) przedstawił główne punkty projektu opinii w sprawie 8. unijnego programu działań w zakresie środowiska (EAP) .Burmistrz Kallithei podkreślił, że pandemia COVID-19 zwiększyła potrzebę lepszego powiązania między zdrowiem a środowiskiem. Postrzega on 8. EAP jako narzędzie promowania zrównoważonego otoczenia biznesowego i wspierania zielonych inwestycji . W swojej opinii zwraca się do KE o dodanie platformy technicznej na rzecz środowiska do wniosku w sprawie 8. EAP, który jest obecnie przedmiotem negocjacji międzyinstytucjonalnych. Opinia ma zostać przyjęta w tym tygodniu na sesji plenarnej KR-u odbywającej się w dniach 3–5 lutego 2021 r. Posłanka do PE Grace O’Sullivan (IE/Zieloni) , sprawozdawczyni PE w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r., zabrała głos, by potwierdzić zobowiązanie Parlamentu do współpracy z KR-em w celu realizacji tego programu.

Członkowie Komisji ENVE przyjęli projekt opinii Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia . Sprawozdawca Enrico Rossi (IT/PES) , były przewodniczący regionu Toskania (2010–2020), a obecnie radny gminy Signa (Florencja), powiedział: Środki europejskie dostępne w nadchodzących latach mają charakter nadzwyczajny. Pobudzanie inwestycji publicznych w sektorze budowlanym może sprzyjać odbudowie gospodarczej. Domagamy się wielopoziomowego sprawowania rządów, w tym finansowania, w szczególności instrumentu pomocy technicznej dostępnego dla wszystkich władz regionalnych i lokalnych w celu wdrożenia fali renowacji, oraz bardziej elastycznych przepisów budżetowych dla miast i regionów w celu wspierania ich zdolności do inwestowania w renowację budynków. Fala renowacji to szansa, której nie możemy przegapić. 27 stycznia odbyło się webinarium poświęcone finansowaniu fali renowacji. Projekt opinii Enrica Rossiego ma zostać przyjęty w dniach 17–19 marca 2021 r.

Członkowie wymienili poglądy na temat następujących opinii:

Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26 . Sprawozdawca: Vincent Chauvet (FR/RE), mer Autun . Projekt opinii ma zostać przyjęty 26 marca 2021 r., a głosowanie końcowe zaplanowano na sesję plenarną KR-u w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2021 r.

Bezpieczne i zrównoważone chemikalia na rzecz środowiska wolnego od toksyn w europejskich miastach i regionach . Sprawozdawcą jest marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (PL/EPL) . Przyjęcie projektu opinii zaplanowano na 26 marca 2021 r., a głosowanie końcowe przewidziano na sesję plenarną KR-u w dniach 5–7 maja 2021 r.

Emma Nohrèn (SE/Zieloni) , wiceburmistrzyni gminy Lysekil, Władze lokalne i regionalne chroniące środowisko morskie . Przyjęcie projektu opinii zaplanowano na 26 marca 2021 r., a głosowanie końcowe przewidziano na sesję plenarną KR-u w dniach 5–7 maja 2021 r.

Komisja ENVE z zadowoleniem przyjęła udział Joke Schauvliege (BE/EPL) , członkini parlamentu flamandzkiego i sprawozdawczyni KR-u w sprawie Doświadczenia i wnioski zebrane przez miasta i regiony podczas kryzysu związanego z COVID-19 . Projekt opinii ma zostać przyjęty na sesji plenarnej KR-u w marcu 2021 r.

Następne posiedzenie Komisji ENVE odbędzie się 26 marca 2021 r.

Kontekst:

W sprawozdaniu na temat stanu środowiska na 2020 r. Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzega, że Europa stoi w obliczu wyzwań środowiskowych o niespotykanej dotąd skali i pilności.

Tutaj można zapoznać się z wywiadem internetowym KR-u z Dimitriosem Karnavosem (EL/EPL) na temat 8. programu działań w zakresie środowiska (EAP).

Zapoznaj się z inicjatywą KR-u „Zielony Ład w terenie” oraz z elektroniczną mapą najlepszych praktyk KR-u.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij: