Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Tytuł Europejski Region Przedsiębiorczości 2021 wyróżni zieloną i zrównoważoną przedsiębiorczość  

Nagroda dla Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) już od dziesięciu lat z powodzeniem promuje wyjątkowe osiągnięcia regionów. Przez następne pięć lat będzie ona przyznawana w unowocześnionym formacie. W okresie od 2021 do 2025 roku każde z corocznych zaproszeń do składania kandydatur regionów będzie koncentrowało się na temacie przewodnim, powiązanym z polityką UE i istotnym dla szczebla regionalnego i lokalnego. I tak w 2021 r. hasłem przewodnim nagrody ERP będzie promowanie przedsiębiorczości nastawionej na ekologiczną i zrównoważoną przyszłość. Zainteresowane miasta i regiony mogą przysyłać zgłoszenia do 31 marca 2020 r.

Nowy cykl nagród ERP zapowiedział w Helsinkach pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula podczas tegorocznej edycji organizowanego przez Komisję Europejską Zgromadzenia MŚP . Dnia 26 listopada, przemawiając na dorocznym uroczystym wręczeniu Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości , przewodniczący Markku Markkula oświadczył: Regiony i miasta mogą najlepiej zrealizować nowe priorytety polityczne Komisji Europejskiej poprzez uwolnienie potencjału przedsiębiorczości i MŚP, mobilizację zasobów na rzecz badań i innowacji, inwestowanie w edukację i umiejętności, a także promowanie wewnętrznej i zewnętrznej współpracy oraz transferu wiedzy .

Aby stawić czoła najpilniejszym wyzwaniom gospodarczym i społecznym naszych czasów, potrzebujemy też ambitnych wysiłków miast i regionów UE przy realizowaniu Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Dlatego tematem przewodnim edycji ERP 2021 jest promowanie przedsiębiorczości nastawionej na ekologiczną i zrównoważoną przyszłość. W ten sposób zachęcamy regiony i miasta UE do wykorzystania ich potencjału i zaproponowania inicjatyw wspierających przestawienie się na zrównoważony rozwój ich gospodarek – stwierdził pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula.

Komisja Polityki Gospodarczej (ECON), która jest jedną z sześciu komisji tematycznych w Europejskim Komitecie Regionów, przy okazji tegorocznego Zgromadzenia MŚP zorganizowała wraz z Radą Regionu Helsinki-Uusimaa seminarium. Zaproszeni prelegenci, wśród nich sprawozdawcy KR-u w zakresie polityki przemysłowej ( Jeannette Baljeu , NL/RE) i polityki dotyczącej MŚP ( Tadeusz Truskolaski , PL/EA), podkreślili, że przyszła nowa strategia Komisji Europejskiej na rzecz MŚP i przemysłu powinna wzmacniać i łączyć regionalne ekosystemy przedsiębiorczości w całej Europie oraz podejmować wyzwania związane z modernizacją przemysłu i zrównoważonym rozwojem.

Więcej informacji:

Co roku Europejski Komitet Regionów przyznaje nagrodę ERP trzem miastom lub regionom o wybitnych, przyszłościowych strategiach wspierania MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up. Wyróżnienie marką „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” zapewnia uznanie i widoczność lokalnych lub regionalnych strategii przedsiębiorczości oraz umożliwia dostęp do sieci potencjalnych partnerów. Nagrodę ERP 2020 otrzymały: Gdańsk i Pomorskie (Polska), region Göteborg (Szwecja) i region Nawarra (Hiszpania).

Film promujący nagrodę ERP 2021

Strona internetowa poświęcona nagrodzie dla Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Zachodniopomorskie otrzymało nagrodę za swoje ambitne i odporne strategie przedsiębiorczości mające na celu przezwyciężenie skutków pandemii COVID-19
Zachodniopomorskie otrzymało nagrodę za swoje ambitne i odporne strategie przedsiębiorczości mające na celu przezwyciężenie skutków pandemii COVID-19
30.06.2022