Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Tytuł Europejski Region Przedsiębiorczości 2021 wyróżni zieloną i zrównoważoną przedsiębiorczość  

Nagroda dla Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) już od dziesięciu lat z powodzeniem promuje wyjątkowe osiągnięcia regionów. Przez następne pięć lat będzie ona przyznawana w unowocześnionym formacie. W okresie od 2021 do 2025 roku każde z corocznych zaproszeń do składania kandydatur regionów będzie koncentrowało się na temacie przewodnim, powiązanym z polityką UE i istotnym dla szczebla regionalnego i lokalnego. I tak w 2021 r. hasłem przewodnim nagrody ERP będzie promowanie przedsiębiorczości nastawionej na ekologiczną i zrównoważoną przyszłość. Zainteresowane miasta i regiony mogą przysyłać zgłoszenia do 31 marca 2020 r.

Nowy cykl nagród ERP zapowiedział w Helsinkach pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula podczas tegorocznej edycji organizowanego przez Komisję Europejską Zgromadzenia MŚP . Dnia 26 listopada, przemawiając na dorocznym uroczystym wręczeniu Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości , przewodniczący Markku Markkula oświadczył: Regiony i miasta mogą najlepiej zrealizować nowe priorytety polityczne Komisji Europejskiej poprzez uwolnienie potencjału przedsiębiorczości i MŚP, mobilizację zasobów na rzecz badań i innowacji, inwestowanie w edukację i umiejętności, a także promowanie wewnętrznej i zewnętrznej współpracy oraz transferu wiedzy .

Aby stawić czoła najpilniejszym wyzwaniom gospodarczym i społecznym naszych czasów, potrzebujemy też ambitnych wysiłków miast i regionów UE przy realizowaniu Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Dlatego tematem przewodnim edycji ERP 2021 jest promowanie przedsiębiorczości nastawionej na ekologiczną i zrównoważoną przyszłość. W ten sposób zachęcamy regiony i miasta UE do wykorzystania ich potencjału i zaproponowania inicjatyw wspierających przestawienie się na zrównoważony rozwój ich gospodarek – stwierdził pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula.

Komisja Polityki Gospodarczej (ECON), która jest jedną z sześciu komisji tematycznych w Europejskim Komitecie Regionów, przy okazji tegorocznego Zgromadzenia MŚP zorganizowała wraz z Radą Regionu Helsinki-Uusimaa seminarium. Zaproszeni prelegenci, wśród nich sprawozdawcy KR-u w zakresie polityki przemysłowej ( Jeannette Baljeu , NL/RE) i polityki dotyczącej MŚP ( Tadeusz Truskolaski , PL/EA), podkreślili, że przyszła nowa strategia Komisji Europejskiej na rzecz MŚP i przemysłu powinna wzmacniać i łączyć regionalne ekosystemy przedsiębiorczości w całej Europie oraz podejmować wyzwania związane z modernizacją przemysłu i zrównoważonym rozwojem.

Więcej informacji:

Co roku Europejski Komitet Regionów przyznaje nagrodę ERP trzem miastom lub regionom o wybitnych, przyszłościowych strategiach wspierania MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up. Wyróżnienie marką „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” zapewnia uznanie i widoczność lokalnych lub regionalnych strategii przedsiębiorczości oraz umożliwia dostęp do sieci potencjalnych partnerów. Nagrodę ERP 2020 otrzymały: Gdańsk i Pomorskie (Polska), region Göteborg (Szwecja) i region Nawarra (Hiszpania).

Film promujący nagrodę ERP 2021

Strona internetowa poświęcona nagrodzie dla Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022