Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu  

Europejskie miasta, regiony i gminy, które chcą zaprezentować swoją strategię i doświadczenie w promowaniu zrównoważonego wzrostu, podzielić się nimi i wzbogacić je, mogą już teraz ubiegać się o nagrodę „Europejski region przedsiębiorczości” (ERP) w 2024 r., przyznawaną przez Europejski Komitet Regionów (KR). Pod hasłem „Miasta i regiony na drodze do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu” ERP 2024 skupi się na lokalnych i regionalnych działaniach, które będą wspierać zieloną i cyfrową transformację MŚP w ciągu najbliższych dwóch lat, zwiększając konkurencyjność i długoterminową odporność lokalnych gospodarek. Władze lokalne i regionalne mają czas na przedstawienie strategii do 29 marca 2023 r.

Otwarcie zaproszenia do składania wniosków o przyznanie nagrody ERP 2024 ogłoszono podczas zgromadzenia MŚP w Pradze, które jest najważniejszym wydarzeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie, zorganizowanym przez Komisję Europejską wraz z czeską prezydencją Rady UE.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro, powiedział: Europejski Komitet Regionów i jego członkinie i członkowie uważają, że działania oddolne na rzecz promowania przedsiębiorczości są niezwykle ważne. Stanowią one nasz wkład w bardziej innowacyjną, zrównoważoną i cyfrową gospodarkę w Europie, której centralnym elementem jest dobrostan ludzi i środowisko. Europejski Region Przedsiębiorczości stał się uznanym znakiem doskonałości, łącząc regiony reprezentujące podobne stanowisko w sieć europejską oraz wspierając ich współpracę i wymianę najlepszych praktyk ponad granicami.

Wspieranie MŚP i oddolnej działalności gospodarczej jest jednym z priorytetów Europejskiego Komitetu Regionów. Dzięki tej inicjatywie KR przyczynia się do realizacji unijnej strategii na rzecz MŚP oraz głównych priorytetów programu strategicznego UE na lata 2019–2024 na szczeblu regionalnym i lokalnym. Tytuł ERP umożliwia podmiotom lokalnym i regionalnym pokazanie pierwszoplanowej roli, którą MŚP i przedsiębiorcy odgrywają w ukierunkowaniu gospodarki UE na zieloną i cyfrową transformację oraz we wzmacnianiu odporności gospodarki w szybko zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym. Jak podkreślili przywódcy lokalni i regionalni podczas posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej KR-u w Zwolle w dniach 22–23 września, prace te są jeszcze ważniejsze w obecnym scenariuszu. Podczas tego posiedzenia członkowie KR-u zaapelowali o pilne przyznanie środków pomocowych UE, aby poratować przedsiębiorstwa w obliczu gwałtownego wzrostu cen energii, inflacji i zatorów w łańcuchu dostaw, przypominając jednocześnie, że długoterminowe cele UE w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej można osiągnąć tylko wtedy, gdy ramy polityki UE będą w pełni dostosowane do potrzeb MŚP i wspierane przez solidne finansowanie.

Szczegółowe informacje o tym, jak ubiegać się o nagrodę ERP 2024, można znaleźć na specjalnej stronie internetowej.

Więcej informacji:

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający co roku do 3 regionów UE realizujących wybitną i innowacyjną strategię przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan, otrzymują tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości na kolejny rok.

Projekt ERP został opracowany wspólnie z Komisją Europejską przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak: SME United,Eurochambres, Social Economy Europe oraz EURADA.

Laureatami nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości” na 2023 r. zostały: Barcelona (Hiszpania), gmina Penela (Portugalia) i województwo zachodniopomorskie (Polska).

Zwycięzców edycji 2024 poznamy na sesji plenarnej KR-u w lipcu 2023 r.

Więcej informacji na temat nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości”, w tym listę poprzednich laureatów od 2011 r., można znaleźć tutaj.

Kontakt:

Piotr Zajączkowskitel. +32 (0) 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Informacji dla dziennikarzy udziela:

Theresa Sostmann

tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022