Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu  

Europejskie miasta, regiony i gminy, które chcą zaprezentować swoją strategię i doświadczenie w promowaniu zrównoważonego wzrostu, podzielić się nimi i wzbogacić je, mogą już teraz ubiegać się o nagrodę „Europejski region przedsiębiorczości” (ERP) w 2024 r., przyznawaną przez Europejski Komitet Regionów (KR). Pod hasłem „Miasta i regiony na drodze do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu” ERP 2024 skupi się na lokalnych i regionalnych działaniach, które będą wspierać zieloną i cyfrową transformację MŚP w ciągu najbliższych dwóch lat, zwiększając konkurencyjność i długoterminową odporność lokalnych gospodarek. Władze lokalne i regionalne mają czas na przedstawienie strategii do 29 marca 2023 r.

Otwarcie zaproszenia do składania wniosków o przyznanie nagrody ERP 2024 ogłoszono podczas zgromadzenia MŚP w Pradze, które jest najważniejszym wydarzeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie, zorganizowanym przez Komisję Europejską wraz z czeską prezydencją Rady UE.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro, powiedział: Europejski Komitet Regionów i jego członkinie i członkowie uważają, że działania oddolne na rzecz promowania przedsiębiorczości są niezwykle ważne. Stanowią one nasz wkład w bardziej innowacyjną, zrównoważoną i cyfrową gospodarkę w Europie, której centralnym elementem jest dobrostan ludzi i środowisko. Europejski Region Przedsiębiorczości stał się uznanym znakiem doskonałości, łącząc regiony reprezentujące podobne stanowisko w sieć europejską oraz wspierając ich współpracę i wymianę najlepszych praktyk ponad granicami.

Wspieranie MŚP i oddolnej działalności gospodarczej jest jednym z priorytetów Europejskiego Komitetu Regionów. Dzięki tej inicjatywie KR przyczynia się do realizacji unijnej strategii na rzecz MŚP oraz głównych priorytetów programu strategicznego UE na lata 2019–2024 na szczeblu regionalnym i lokalnym. Tytuł ERP umożliwia podmiotom lokalnym i regionalnym pokazanie pierwszoplanowej roli, którą MŚP i przedsiębiorcy odgrywają w ukierunkowaniu gospodarki UE na zieloną i cyfrową transformację oraz we wzmacnianiu odporności gospodarki w szybko zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym. Jak podkreślili przywódcy lokalni i regionalni podczas posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej KR-u w Zwolle w dniach 22–23 września, prace te są jeszcze ważniejsze w obecnym scenariuszu. Podczas tego posiedzenia członkowie KR-u zaapelowali o pilne przyznanie środków pomocowych UE, aby poratować przedsiębiorstwa w obliczu gwałtownego wzrostu cen energii, inflacji i zatorów w łańcuchu dostaw, przypominając jednocześnie, że długoterminowe cele UE w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej można osiągnąć tylko wtedy, gdy ramy polityki UE będą w pełni dostosowane do potrzeb MŚP i wspierane przez solidne finansowanie.

Szczegółowe informacje o tym, jak ubiegać się o nagrodę ERP 2024, można znaleźć na specjalnej stronie internetowej.

Więcej informacji:

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający co roku do 3 regionów UE realizujących wybitną i innowacyjną strategię przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan, otrzymują tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości na kolejny rok.

Projekt ERP został opracowany wspólnie z Komisją Europejską przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak: SME United,Eurochambres, Social Economy Europe oraz EURADA.

Laureatami nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości” na 2023 r. zostały: Barcelona (Hiszpania), gmina Penela (Portugalia) i województwo zachodniopomorskie (Polska).

Zwycięzców edycji 2024 poznamy na sesji plenarnej KR-u w lipcu 2023 r.

Więcej informacji na temat nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości”, w tym listę poprzednich laureatów od 2011 r., można znaleźć tutaj.

Kontakt:

Piotr Zajączkowskitel. +32 (0) 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Informacji dla dziennikarzy udziela:

Theresa Sostmann

tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023