Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Brexit: Europejski Komitet Regionów powołuje Grupę Kontaktową ‎ KR–Zjednoczone Królestwo  

Europejski Komitet Regionów (KR) powołał Grupę Kontaktową KR–Zjednoczone Królestwo, której celem jest podtrzymanie komunikacji między władzami lokalnymi i regionalnymi w Unii Europejskiej a brytyjskimi miastami, regionami i zdecentralizowanymi organami administracji. Inicjatywa ta jest następstwem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w dniu 31 stycznia 2020 r.

Pierwsze posiedzenie Grupy Kontaktowej, które odbyło się w formie wideokonferencji 22 września wyłącznie z udziałem polityków z 27 państw członkowskich UE, miało charakter przygotowawczy. Do gubernatorów, burmistrzów i radnych lokalnych przemawiali Michel Barnier , główny negocjator Unii Europejskiej, oraz Kati Piri (NL/PES), współsprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem.

UE dąży do osiągnięcia do 31 października porozumienia w sprawie przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem, które wymagałoby ratyfikacji przez Parlament Europejski. Bez porozumienia istniejące więzi prawne między UE a Zjednoczonym Królestwem wygasną 31 grudnia 2020 r.

Grupie Kontaktowej przewodniczy Loïg Chesnais-Girard (FR/PES), przewodniczący rady regionalnej Bretanii. Stwierdził on: „Obecny impas między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem nie powinien zamykać drzwi do podtrzymania współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym, ponieważ – niezależnie od wyniku negocjacji – władze lokalne i regionalne będą musiały ze sobą współpracować po 2020 r. Pokrzepiające jest to, że członkowie samorządów lokalnych, zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń w całym Zjednoczonym Królestwie wykazują duże zainteresowanie podtrzymaniem naszych kontaktów. Brexit będzie miał poważne konsekwencje dla wielu europejskich regionów i miast, takich jak Bretania. Nasz głos musi być słyszany, a programy wsparcia dostępne dla regionów, takie jak pobrexitowa rezerwa dostosowawcza, muszą zostać wprowadzone już teraz”.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), gubernator Macedonii Środkowej w Grecji, powiedział: „Samorządy lokalne i regionalne jako pierwsze zmierzą się z konsekwencjami, jakie końcowe negocjacje w sprawie brexitu przyniosą w życiu obywateli. W czasach, gdy społeczności potrzebują stabilności, wynikający z pobudek ideologicznych i politycznych brak porozumienia będzie hamował odbudowę i zagrażał pokojowi na irlandzkiej wyspie. Grupa Kontaktowa UE–Zjednoczone Królestwo dąży do utrzymania bliskich kontaktów między przywódcami lokalnymi i regionalnymi, nawiązywanych na przestrzeni dziesięcioleci, tak aby mogli oni dzielić się swoimi obawami, łagodzić skutki brexitu i chronić współpracę w interesie obywateli”.

Grupa Kontaktowa będzie spotykać się maksymalnie trzy razy w roku, aby omówić kwestie związane z handlem, przepływem towarów, osób i usług oraz metodami kontynuowania współpracy transgranicznej.

Jest to organ jednostronny, w którego skład wchodzi dwunastu członków KR-u oraz obserwator z nowo utworzonej Grupy Zielonych KR-u. Grupa będzie zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli władz lokalnych oraz zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń w Zjednoczonym Królestwie w oparciu o porządek obrad danego posiedzenia. Od samorządów lokalnych, zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń w Zjednoczonym Królestwie może również przyjmować zaproszenia do organizowania posiedzeń w tym kraju

Przed brexitem ustępująca delegacja brytyjska w KR-ze zaapelowała o utworzenie odpowiedniego organu w celu podtrzymania i wspierania dobrych stosunków między władzami lokalnymi i regionalnymi w UE i Zjednoczonym Królestwie.

Oprócz Loïga Chesnaisa-Girarda do Grupy Kontaktowej z ramienia KR-u należą: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/EPL), przewodnicząca delegacji niderlandzkiej i burmistrzyni Hof van Twente, Michael Murphy (IE/EPL), przewodniczący delegacji irlandzkiej i członek rady hrabstwa Tipperary, Ximo Puig i Ferrer (ES/PES), przewodniczący regionu Walencja, Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPL), prezydent Gdańska, Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), burmistrz Lemvig, Pehr Granfalk (SE/EPL), burmistrz gminy Solna, Antje Grotheer (DE/PES), wiceprzewodnicząca parlamentu kraju związkowego Brema, Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), członek rady prowincji Flevoland, Maria Gomes (PT/PES), burmistrzyni Portimão, Karl Vanlouwe (BE/Przymierze Europejskie), poseł do Parlamentu Flamandzkiego, oraz Oldřich Vlasák (CZ/EKR), radny miasta Hradec Králové. Funkcję obserwatora z ramienia Grupy Zielonych sprawuje Henrike Müller (DE), posłanka do parlamentu kraju związkowego Brema.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023