Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Instytucje europejskie powinny poważnie potraktować wnioski dotyczące europejskich inicjatyw obywatelskich  

Jednym z wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy powinno być lepsze monitorowanie europejskich inicjatyw obywatelskich przez prawodawców UE. Władze lokalne i regionalne mogą walnie przyczynić się do powodzenia obu instrumentów – Konferencji w sprawie przyszłości Europy i europejskich inicjatyw obywatelskich – i przekształcić Europę w prawdziwie partycypacyjny projekt.

Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) i Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), którzy sami byli organizatorami europejskiej inicjatywy obywatelskiej, reprezentowali Europejski Komitet Regionów (KR) podczas Dnia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej EKES-u w 2021 r. Zgodnie z priorytetem politycznym KR-u, jakim jest przybliżanie Europy jej obywatelom, KR jest zaangażowany we wspieranie europejskich inicjatyw obywatelskich, które wchodzą w zakres jego kompetencji politycznych i mają znaczenie polityczne dla władz lokalnych i regionalnych. Jako organ reprezentujący poziom sprawowania rządów najbliższy obywatelkom i obywatelom, KR jest kluczowym partnerem w promowaniu europejskich inicjatyw obywatelskich, czyli pierwszego ponadnarodowego instrumentu demokracji uczestniczącej UE.

Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) jest narzędziem partycypacyjnym utworzonym na mocy traktatu lizbońskiego w 2011 r. W styczniu 2020 r. poddano ją przeglądowi, aby uczynić EIO bardziej dostępną, mniej biurokratyczną i łatwiejszą w stosowaniu dla organizatorów i zwolenników. Dzięki temu milion obywatelek i obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE, którzy popierają daną inicjatywę, może domagać się od Komisji Europejskiej przedłożenia wniosku dotyczącego aktu prawnego wdrażającego traktaty UE. Zgodnie ze sprawozdaniem OECD z 2020 r. dotyczącym zainteresowania demokracją deliberatywną w całej UE w ciągu ostatnich 40 lat częściej stosowano procesy deliberatywne na szczeblu lokalnym (52%) i regionalnym (30%). Władze lokalne i regionalne są zatem naturalnymi partnerami w promowaniu europejskich inicjatyw obywatelskich o oddziaływaniu terytorialnym.

Unia, wraz z rozpoczęciem Konferencji w sprawie przyszłości Europy, podejmuje obecnie działania na rzecz bardziej bezpośredniego zaangażowania obywateli w kształtowanie polityki europejskiej. Dlatego panel dyskusyjny, w którym uczestniczył Karl-Heinz Lambertz podczas imprezy EKES-u, analizował znaczenie tych zmian dla EIO oraz obecną, przyszłą i pożądaną rolę tego instrumentu w infrastrukturze współkształtowania polityki UE.

Karl-Heinz Lambertz , były przewodniczący KR-u, przewodniczący parlamentu niemieckojęzycznej wspólnoty Belgii oraz organizator europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie” powiedział: Cel europejskich inicjatyw obywatelskich idzie w parze z celem Konferencji w sprawie przyszłości Europy: ma sprawić, że głos naszych obywateli jest nie tylko słyszalny, ale również się liczy . To znaczy, że Konferencja okaże się sukcesem tylko wtedy, gdy oczekiwania wyrażone przez obywatelki i obywateli zostaną skutecznie uwzględnione na szczeblu UE. Wraz z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego władze lokalne i regionalne mogą walnie przyczynić się do powodzenia obu inicjatyw i przekształcenia Europy w prawdziwie partycypacyjny projekt.

Vincent Chauvet , burmistrz francuskiego miasta Autun i sprawozdawca opinii KR-u „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26”, opowiedział o zainicjowanej przez siebie EIO jeszcze na samym początku istnienia tego instrumentu, czyli o inicjatywie na rzecz jednolitej taryfy komunikacyjnej , która odniosła pozytywny skutek, mimo że nie udało się zebrać miliona podpisów. Inicjatywa ta miała na celu ustanowienie jednolitej taryfy opłat za połączenia komórkowe w całej Unii i przyczyniła się do opracowania dyrektywy UE w sprawie taryf roamingowych. Vincent Chauvet powiedział: EIO może być również potężnym narzędziem w działaniach na rzecz klimatu. Ten sposób nie jest powszechnie znany, więc i rzadko wykorzystywany, mimo iż jest prosty w użyciu i nie wymaga dużych nakładów finansowych . Musimy bardziej promować EIO, a nawet poszerzyć jej zakres, na przykład umożliwiając obywatelom składanie podpisów już od 16. roku życia lub organizując wraz z władzami lokalnymi informacyjne kampanie w mediach.

Kontekst

KR przyjął trzy opinie na ten inicjatyw obywatelskich:

Europejska inicjatywa obywatelska (CDR 167/2010), przyjęta w 2010 r., sprawozdawczyni: Sonia Masini

Europejska inicjatywa obywatelska (CIVEX-VI/005), przyjęta w październiku 2015 r., sprawozdawca: Luc Van den Brande

Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (CIVEX-VI/028), przyjęta w marcu 2018 r., sprawozdawca: Luc Van den Brande

W opinii Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej przyjętej w październiku 2018 r., ujęto inicjatywę obywatelską w szerszych ramach zagadnienia demokracji i udziału obywateli: należy wzmocnić instrumenty uczestnictwa, takie jak europejska inicjatywa obywatelska. Jako narzędzie uzupełniające istniejące struktury demokracji przedstawicielskiej na poziomie UE, a także innowacyjne dodatkowe elementy partycypacyjnego podejmowania decyzji i stałego dialogu, europejska inicjatywa obywatelska może pomóc w mobilizacji obywateli wokół wspólnej sprawy, podkreślić europejski wymiar kluczowych kwestii politycznych i sprzyjać tworzeniu ogólnoeuropejskich debat i kształtowania związanej z nimi opinii publicznej.

Podobnie w rezolucji KR-u w sprawie propozycji na nową kadencję prawodawców Unii Europejskiej , przyjętej w czerwcu 2019 r., europejska inicjatywa obywatelska została wymieniona wśród istniejących instrumentów demokracji uczestniczącej, które wzmacniają legitymację i demokratyczne podstawy UE i które powinny zostać uzupełnione nowymi instrumentami, takimi jak stały system dialogu z obywatelami.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. +32 (0) 473 52 41 15

Mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CITIZENS-INITIATIVES-.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CITIZENS-INITIATIVES-.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CITIZENS-INITIATIVES-.ASPX

Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CITIZENS-INITIATIVES-.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CITIZENS-INITIATIVES-.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023