Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Ponad 600 polityków bierze udział w #EURegionsWeek i przyłącza się do debaty o przyszłości Europy i polityki regionalnej  
Na sesji plenarnej KR-u #CoRplenary zostanie omówiony przyszły budżet UE, polityka spójności, brexit i transformacja cyfrowa/ekologiczna.

W dniu 7 października rozpocznie się 17. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Jego uczestnicy będą się zastanawiać, w jaki sposób polityka spójności może przyczynić się do tego, by Europa stała się bardziej ekologiczna, w większym stopniu sprzyjająca włączeniu społecznemu i bardziej inteligentna. Podczas tego Tygodnia, który otworzy debata na wysokim szczeblu w sprawie przyszłości Europy, odbędzie się prawie 400 wydarzeń, w tym konferencja wysokiego szczebla na temat transformacji regionów górniczych. W dniach 8–9 października Europejski Komitet Regionów (KR) zorganizuje również sesję plenarną #CoRplenary , podczas której członkowie będą debatować nad przyszłością polityki spójności UE z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego ds. rozwoju regionalnego Younousem Omarjee, nad przyszłym długoterminowym budżetem UE z komisarzem Güntherem Oettingerem oraz nad transformacją ekologiczną i cyfrową z fińskim ministrem do spraw europejskich Tyttim Tuppurainenem.

17. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast , 7–10 października, #EURegionsWeek

Europejski Tydzień Regionów i Miast #EURegionsWeek będzie po raz kolejny niepowtarzalną okazją do lepszego zrozumienia, w jaki sposób regiony i miasta wykorzystują fundusze UE do poprawy codziennego życia obywateli, i jak dzięki funduszom spójności Europa staje się bardziej ekologiczna, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i inteligentniejsza. Doroczna konferencja organizowana wspólnie przez KR i Komisję Europejską jest największym wydarzeniem w dziedzinie rozwoju regionalnego w Europie. W tegorocznej edycji uczestniczyć będzie ponad 9 tys. osób a wśród nich naukowcy, administratorzy publiczni, eksperci i ponad 600 polityków szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego, którzy wezmą udział w ponad 400 warsztatach, debatach i wystawach i będą mieli możliwość nawiązania kontaktów w kontekście różnych aspektów polityki spójności.

Najważniejsze punkty :

7 października w godz. 14.30–16.30 (oglądaj na żywo) – Sesja inauguracyjna: Regiony i miasta – filary przyszłości UE

Ponad 100 młodych demokratycznie wybranych polityków weźmie udział w sesji inauguracyjnej i debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej wraz z Karlem-Heinzem Lambertzem , przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów, Klarą Dobrew , wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i Elżbietą Bieńkowską , komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

8 października w godz. 9.00–10.30 (oglądaj na żywo) Wspólne posiedzenie komisji REGI i COTER na temat: „Stan negocjacji w sprawie przyszłej polityki spójności po 2020 r.”

Członkowie KR-u i Parlamentu Europejskiego omówią trwające negocjacje w sprawie budżetu UE na lata 2021–2027 oraz pakietu dotyczącego polityki spójności. W tym kontekście regiony i miasta UE mogą odegrać kluczową rolę w budowaniu silnej polityki spójności na przyszłość, podkreślając osiągnięcia polityki w obecnym okresie programowania.

9 października w godz. 14.30–17.00 (oglądaj na żywo) Regiony górnicze w okresie przejściowym, konferencja wysokiego szczebla

Zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i wspieranie regionów górniczych sprawiają, że przejście na czystą energię jest nieodzowne w walce ze zmianą klimatu. Oprócz wsparcia krajowego polityka spójności UE w ramach zarządzania dzielonego przyczyni się do wspierania regionów dokonujących transformacji energetyki. Podczas tego wydarzenia ministrowie krajów UE, posłowie do Parlamentu Europejskiego, politycy regionalni i inni przedstawiciele wysokiego szczebla z Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Rumunii i Hiszpanii również przedstawią swoje opinie na temat najlepszych sposobów wspierania przejścia regionów górniczych do bezemisyjnej przyszłości.

Zob. specjalny program dla mediów ; pełna lista wydarzeń znajduje się na stronie internetowej .
Można również za darmo pobrać zdjęcia i nagrania z wydarzenia.

Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów , 7–9 października, #CoRplenary , ( oglądaj na żywo )

Europejski Komitet Regionów (KR) jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE reprezentującym interesy miast i regionów. 350 członków KR-u spotka się w Brukseli w celu omówienia i przyjęcia szeregu opinii na temat prawodawstwa UE i rezolucji politycznych.

Najważniejsze punkty :

8 października o godz. 15.15 – Polityka rozwoju regionalnego UE po 2020 r.: Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), przewodniczący Parlamentu Europejskiego ds. rozwoju regionalnego, będzie wspólnie z członkami KR-u omawiać przyszłość rozwoju regionalnego w kolejnym okresie finansowania po 2020 r.

8 października o godz. 16.45 – Przyszły budżet UE: Oczekuje się, że do końca 2019 r. prezydencja fińska w Radzie UE przedstawi kompromisowe dane liczbowe dotyczące długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027. Regiony i miasta UE podzielą się swoimi rosnącymi obawami z komisarzem ds. budżetu Güntherem Oettingerem oraz przyjmą rezolucję .

8 października o godz.18.00 – UE ma znaczenie dla władz lokalnych i regionalnych : członkowie KR-u omówią brexit, regiony wyspiarskie i brakujące połączenia transportowe w połączeniach transgranicznych

9 października o godz. 9.30 – W kierunku cyfrowej i ekologicznej UE : Wszystkie regiony i obywatele UE muszą czerpać korzyści z transformacji cyfrowej i ekologicznej, które kształtują nasze społeczeństwa. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych wymienią poglądy z ministrem spraw europejskich Finlandii Tyttim Tuppurainenem na temat sposobów radzenia sobie z przepaścią cyfrową oraz zapewnienia spójności i solidarności dla wszystkich. Debata ta jest powiązana z dwiema opiniami KR-u opracowanymi na wniosek prezydencji fińskiej:

o Cyfrowa Europa dla wszystkich: wdrożenie w terenie inteligentnych rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu , sprawozdawczyni: Anne KARJALAINEN (FI/PES);

o Inteligentne miasta – nowe wyzwania dla sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej: jak osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju? , sprawozdawca: Andries GRYFFROY (BE/EA).

Pełny porządek obrad, dokumenty i projekty opinii można znaleźć w internecie.

Kontakt

W celu uzyskania akredytacji w odniesieniu do obu wydarzeń prosimy o kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023