Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Ponad 600 polityków bierze udział w #EURegionsWeek i przyłącza się do debaty o przyszłości Europy i polityki regionalnej  
Na sesji plenarnej KR-u #CoRplenary zostanie omówiony przyszły budżet UE, polityka spójności, brexit i transformacja cyfrowa/ekologiczna.

W dniu 7 października rozpocznie się 17. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Jego uczestnicy będą się zastanawiać, w jaki sposób polityka spójności może przyczynić się do tego, by Europa stała się bardziej ekologiczna, w większym stopniu sprzyjająca włączeniu społecznemu i bardziej inteligentna. Podczas tego Tygodnia, który otworzy debata na wysokim szczeblu w sprawie przyszłości Europy, odbędzie się prawie 400 wydarzeń, w tym konferencja wysokiego szczebla na temat transformacji regionów górniczych. W dniach 8–9 października Europejski Komitet Regionów (KR) zorganizuje również sesję plenarną #CoRplenary , podczas której członkowie będą debatować nad przyszłością polityki spójności UE z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego ds. rozwoju regionalnego Younousem Omarjee, nad przyszłym długoterminowym budżetem UE z komisarzem Güntherem Oettingerem oraz nad transformacją ekologiczną i cyfrową z fińskim ministrem do spraw europejskich Tyttim Tuppurainenem.

17. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast , 7–10 października, #EURegionsWeek

Europejski Tydzień Regionów i Miast #EURegionsWeek będzie po raz kolejny niepowtarzalną okazją do lepszego zrozumienia, w jaki sposób regiony i miasta wykorzystują fundusze UE do poprawy codziennego życia obywateli, i jak dzięki funduszom spójności Europa staje się bardziej ekologiczna, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i inteligentniejsza. Doroczna konferencja organizowana wspólnie przez KR i Komisję Europejską jest największym wydarzeniem w dziedzinie rozwoju regionalnego w Europie. W tegorocznej edycji uczestniczyć będzie ponad 9 tys. osób a wśród nich naukowcy, administratorzy publiczni, eksperci i ponad 600 polityków szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego, którzy wezmą udział w ponad 400 warsztatach, debatach i wystawach i będą mieli możliwość nawiązania kontaktów w kontekście różnych aspektów polityki spójności.

Najważniejsze punkty :

7 października w godz. 14.30–16.30 (oglądaj na żywo) – Sesja inauguracyjna: Regiony i miasta – filary przyszłości UE

Ponad 100 młodych demokratycznie wybranych polityków weźmie udział w sesji inauguracyjnej i debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej wraz z Karlem-Heinzem Lambertzem , przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów, Klarą Dobrew , wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i Elżbietą Bieńkowską , komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

8 października w godz. 9.00–10.30 (oglądaj na żywo) Wspólne posiedzenie komisji REGI i COTER na temat: „Stan negocjacji w sprawie przyszłej polityki spójności po 2020 r.”

Członkowie KR-u i Parlamentu Europejskiego omówią trwające negocjacje w sprawie budżetu UE na lata 2021–2027 oraz pakietu dotyczącego polityki spójności. W tym kontekście regiony i miasta UE mogą odegrać kluczową rolę w budowaniu silnej polityki spójności na przyszłość, podkreślając osiągnięcia polityki w obecnym okresie programowania.

9 października w godz. 14.30–17.00 (oglądaj na żywo) Regiony górnicze w okresie przejściowym, konferencja wysokiego szczebla

Zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i wspieranie regionów górniczych sprawiają, że przejście na czystą energię jest nieodzowne w walce ze zmianą klimatu. Oprócz wsparcia krajowego polityka spójności UE w ramach zarządzania dzielonego przyczyni się do wspierania regionów dokonujących transformacji energetyki. Podczas tego wydarzenia ministrowie krajów UE, posłowie do Parlamentu Europejskiego, politycy regionalni i inni przedstawiciele wysokiego szczebla z Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Rumunii i Hiszpanii również przedstawią swoje opinie na temat najlepszych sposobów wspierania przejścia regionów górniczych do bezemisyjnej przyszłości.

Zob. specjalny program dla mediów ; pełna lista wydarzeń znajduje się na stronie internetowej .
Można również za darmo pobrać zdjęcia i nagrania z wydarzenia.

Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów , 7–9 października, #CoRplenary , ( oglądaj na żywo )

Europejski Komitet Regionów (KR) jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE reprezentującym interesy miast i regionów. 350 członków KR-u spotka się w Brukseli w celu omówienia i przyjęcia szeregu opinii na temat prawodawstwa UE i rezolucji politycznych.

Najważniejsze punkty :

8 października o godz. 15.15 – Polityka rozwoju regionalnego UE po 2020 r.: Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), przewodniczący Parlamentu Europejskiego ds. rozwoju regionalnego, będzie wspólnie z członkami KR-u omawiać przyszłość rozwoju regionalnego w kolejnym okresie finansowania po 2020 r.

8 października o godz. 16.45 – Przyszły budżet UE: Oczekuje się, że do końca 2019 r. prezydencja fińska w Radzie UE przedstawi kompromisowe dane liczbowe dotyczące długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027. Regiony i miasta UE podzielą się swoimi rosnącymi obawami z komisarzem ds. budżetu Güntherem Oettingerem oraz przyjmą rezolucję .

8 października o godz.18.00 – UE ma znaczenie dla władz lokalnych i regionalnych : członkowie KR-u omówią brexit, regiony wyspiarskie i brakujące połączenia transportowe w połączeniach transgranicznych

9 października o godz. 9.30 – W kierunku cyfrowej i ekologicznej UE : Wszystkie regiony i obywatele UE muszą czerpać korzyści z transformacji cyfrowej i ekologicznej, które kształtują nasze społeczeństwa. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych wymienią poglądy z ministrem spraw europejskich Finlandii Tyttim Tuppurainenem na temat sposobów radzenia sobie z przepaścią cyfrową oraz zapewnienia spójności i solidarności dla wszystkich. Debata ta jest powiązana z dwiema opiniami KR-u opracowanymi na wniosek prezydencji fińskiej:

o Cyfrowa Europa dla wszystkich: wdrożenie w terenie inteligentnych rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu , sprawozdawczyni: Anne KARJALAINEN (FI/PES);

o Inteligentne miasta – nowe wyzwania dla sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej: jak osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju? , sprawozdawca: Andries GRYFFROY (BE/EA).

Pełny porządek obrad, dokumenty i projekty opinii można znaleźć w internecie.

Kontakt

W celu uzyskania akredytacji w odniesieniu do obu wydarzeń prosimy o kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Europejski Komitet Regionów i Europejskie Forum Młodzieży łączą siły w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży
Europejski Komitet Regionów i Europejskie Forum Młodzieży łączą siły w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Władze lokalne i regionalne są niezbędne, by zrealizować zalecenia Konferencji ‎ w sprawie przyszłości Europy
Władze lokalne i regionalne są niezbędne, by zrealizować zalecenia Konferencji ‎ w sprawie przyszłości Europy
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022