Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Spójność najważniejszym elementem przyszłości Europy w ramach #EURegionsWeek  
W Brukseli rozpoczyna się 16. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Setki lokalnych, regionalnych i europejskich przywódców spotkały się 8 października w Brukseli pod hasłem: „Przyszłością Europy są młodzi ludzie, regiony i miasta oraz jedność i spójność“, by zainaugurować Europejski Tydzień Regionów i Miast . Coroczna konferencja organizowana przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Komisję Europejską jest największym na świecie wydarzeniem poświęconym rozwojowi regionalnemu.

W ciągu 30 lat od swego ustanowienia w 1988 r. polityka spójności UE stała się głównym narzędziem inwestycyjnym wspierającym miasta i regiony w tworzeniu miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, podnoszeniu konkurencyjności i rozwoju zrównoważonego, a także w poprawianiu jakości życia. Jej głównym celem jest wyeliminowanie dysproporcji między regionami UE i w ich obrębie, a także przyczynienie się do harmonijnego rozwoju UE i dobrostanu Europejczyków.

Zabierając głos na inauguracji, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz stwierdził: Inwestycje w spójność to nie tylko pieniądze, lecz odzwierciedlenie naszych najważniejszych europejskich wartości. Współpraca UE, rządów krajowych oraz samorządów lokalnych i regionalnych pokazuje, że największe problemy XXI wieku można pokonać wyłącznie wspólnie w duchu solidarności. Ograniczanie tej polityki jest sprzeczne z celami UE w zakresie spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej. Jeżeli UE ma zdobyć serca i umysły obywateli, którym służy, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy silnej polityki spójności. Unia pozbawiona spójności nie może istnieć.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stwierdził: Mówimy dzisiaj o przyszłości naszych miast i regionów, lecz tak naprawdę jest to również przyszłość naszej Unii, gdyż są one ze sobą ściśle powiązane. W przyszłym dziesięcioleciu Komisja będzie jeszcze bardziej wspierać miasta i regiony w przestawieniu się na bardziej innowacyjną i ekologiczną gospodarkę na rzecz zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i postępu społecznego. Kluczową rolę w tym procesie będą odgrywać polityka spójności, czyli jeden z najbardziej konkretnych przykładów solidarności UE, a także „Horyzont Europa“, Erasmus+, InvestEU i wszystkie inne programy i inicjatywy przedstawione w naszej propozycji dotyczącej budżetu UE na przyszłość. Zasadnicze znaczenie dla terminowego dostarczenia tego wsparcia do miast i regionów ma osiągnięcie porozumienia w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE przed wyborami europejskimi.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu stwierdziła: Jestem dumna z propozycji dotyczącej nowej, nowocześniejszej, elastycznej i uproszczonej polityki spójności, którą zgłosiliśmy w maju. Wciąż jednak pozostaje jeszcze praca do wykonania. Już teraz musimy zacząć planowanie następnych programów, by inwestycje mogły się rozpocząć w 2021 r. Dzisiaj jest pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Jest to dobra okazja, by przedyskutować przyszłość polityki spójności, a zatem przedstawię swoje propozycje, by pomóc regionom i państwom członkowskim w opracowaniu programów.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pavel Telička stwierdził: Polityka spójności jest najlepszym wyrazem solidarności w UE. Dokonywane w jej ramach inwestycje umożliwiają realizację długofalowych celów UE. Dlatego też istotne jest możliwie największe wykorzystanie jej potencjału po 2020 r., zwiększenie jej elastyczności, wartości dodanej, a także spójności i zgodności z procesem europejskiego semestru. Większe ukierunkowanie naszych wydatków, obiektywna ocena oparta na stałych wskaźnikach i – w razie potrzeby – wprowadzenie korekt przyspieszą wzrost gospodarczy, stwarzając nowe szanse, zwłaszcza w perspektywicznych dla obywateli obszarach w całej Europie. Europejski Tydzień Regionów i Miast jest znakomitą okazją do omówienia przyszłości polityki spójności z osobami, które mają wiedzę fachową zdobytą w terenie.

By zachęcić do silnej polityki spójności dla wszystkich regionów i miast w nowym budżecie UE po 2020 r., KR wraz z wiodącymi stowarzyszeniami UE reprezentującymi miasta i regiony zainicjował w ubiegłym roku sojusz #CohesionAlliance , oddolną inicjatywę, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że unijna polityka spójności UE musi nadal stanowić filar przyszłości UE. Od jego zainicjowania podczas inauguracji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w ubiegłym roku deklarację Sojuszu podpisało ponad 8 tys. zwolenników, w tym 114 regionów, 110 miast i prowincji, 45 stowarzyszeń samorządów lokalnych i regionalnych, 30 posłów do Parlamentu Europejskiego, 35 organizacji sektorowych UE i 141 innych partnerów instytucjonalnych takich jak uczelnie wyższe, ośrodki badawcze i europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). Nadal można podpisać deklarację #CohesionAlliance, a jej członkowie będą starannie śledzić bieżące międzyinstytucjonalne negocjacje budżetowe.

Wprowadzenie:

W Europejskim Tygodniu Regionów i Miast co roku uczestniczą tysiące przedstawicieli administracji lokalnej, regionalnej i europejskiej, naukowców i ekspertów, którzy omawiają różne aspekty polityki spójności w ramach ponad 170 warsztatów, seminariów, prelekcji i spotkań odbywających się w ciągu czterech dni, a także wymieniają się poglądami na ten temat. Tegoroczna edycja kładzie szczególny nacisk na potrzebę silnej polityki spójności po 2020 r., by pokonać bariery strukturalne, rozwinąć kapitał ludzki i poprawić jakość życia. Inne tematy zasługujące na uwagę to zarządzanie lokalnymi skutkami globalizacji, transformacja cyfrowa i zmiana klimatu oraz skuteczne strategie lokalne i regionalne na rzecz młodzieży, integracji migrantów i włączenia społecznego.

Zdjęcia i nagranie z wydarzenia można pobrać bezpłatnie.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 0 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023