Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Ogólnounijna koalicja pokłada nadzieje w Elisie Ferreirze, kandydatce na komisarza, że będzie bronić polityki spójności i zasady partnerstwa  
Podczas wysłuchania w Parlamencie Europejskim Elisa Ferreira zobowiązała się do zagwarantowania, że „żaden region nie pozostanie w tyle” oraz że reformy muszą być zgodne z zasadami spójności

Po wysłuchaniu przez Komisję Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) Elisa Ferreira 3 października otrzymała poparcie jako przyszła komisarz UE ds. spójności i reform. Sojusz na rzecz Spójności – ogólnounijne zrzeszenie rożnych podmiotów wzywające do silniejszej polityki spójności po 2020 r. – z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania podjęte przez portugalską kandydatkę na komisarza dotyczące ochrony polityki spójności po 2020 r. i zwrócenia większej uwagi na kluczową rolę regionów i miast w kształtowaniu i realizacji priorytetów UE.

Polityka spójności to główne narzędzie inwestycyjne UE, które mobilizuje do zaangażowania zainteresowane podmioty na szczeblu lokalnym oraz do zapewnienia sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu. Obecnie jednak polityka ta jest coraz bardziej zagrożona cięciami budżetowymi, których domagają się niektóre państwa członkowskie, a także ponawiającymi się próbami centralizacji jej zarządzania, co z kolei może uniemożliwić zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych.

Dlatego partnerzy #CohesionAlliance wyrazili zadowolenie, że portugalska kandydatka na komisarza wyraziła gotowość, by „zabiegać o jak najwyższe kwoty w ramach finansowych” po 2020 r., „chronić politykę spójności” i „zadbać o wzajemne wzmacnianie się reform i spójności”, kiedy to owe reformy „muszą być zgodne z zasadą spójności”. Wysoko oceniono jej poparcie dla strategii i narzędzi rozwoju ukierunkowanych na konkretne obszary, szczególnie odnośnie do realizacji celów UE w zakresie działań w dziedzinie klimatu. W tej perspektywie nowy, ukierunkowany na konkretny obszar Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji może odegrać ważną rolę w zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla regionów, w których szczególnym wyzwaniem jest zielona transformacja (np. regiony górnicze). Ten nowy instrument nie powinien jednak prowadzić do dalszych cięć w budżecie polityki spójności.

Niepokojąca jest wizja zamrożenia funduszy spójności jako sankcji, aby skuteczniej egzekwować dyscyplinę budżetową oraz pełne poszanowanie zasady partnerstwa przy określaniu i realizacji planów inwestycyjnych na lata 2021–2027. Aby móc w pełni zaangażować władze lokalne i regionalne, Sojusz wzywa nową komisarz do odrzucenia wszelkich form centralizacji zarządzania tą polityką i jej funkcjonowania oraz do zagwarantowania, że nowe przepisy nie osłabią jej elastyczności pod kątem dostosowania do lokalnych potrzeb.

Jeśli chodzi o finansowanie programów na lata 2021–2027, Sojusz wzywa instytucje UE do przeznaczenia w dalszym ciągu co najmniej jednej trzeciej przyszłego budżetu UE na politykę spójności . Ten postulat jest również stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Jednak po tym, jak Komisja Europejska zaproponowała zmniejszenie środków w ramach polityki spójności o 10%, coraz więcej państw członkowskich domaga się dalszych cięć w  wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027, definiujących pułapy wydatków rocznych dla wszystkich obszarów polityki UE.

#CohesionAlliance będzie nadal apelować do państw członkowskich i instytucji UE, aby pozwoliły obywatelom Europy liczyć na solidną politykę spójności po 2020 r., która będzie w stanie zmniejszać dysproporcje, wspierać lokalną transformację ku czystej energii oraz zwiększać cyfryzację wszystkich lokalnych społeczności w UE. Postulat ten zostanie powtórzony 7 października w Brukseli podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast , na którym zbierze się ponad 600 polityków i 8000 osób praktycznie wdrażających cele tej polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Kontakt z sekretariatem:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Udostępnij: