Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta UE wzywają rządy krajowe do poszerzenia pakietu zdrowotnego UE  

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas dyskusji w Europejskim Komitecie Regionów kładą szczególny nacisk na zdrowie.

Rządy krajowe powinny uzgodnić szerszy pakiet wsparcia finansowego dla systemów opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej – stwierdził Europejski Komitet Regionów w dniu 14 października. Tak brzmi apel zawarty w zestawie trzech zaleceń, w których regiony i miasta UE określiły sposoby wypełnienia luk w lokalnych systemach opieki zdrowotnej ujawnionych w związku z pandemią koronawirusa.

Zalecenia, które dotyczą niedociągnięć w profilaktyce, leczeniu i opiece w nagłych przypadkach, zostały przyjęte 14 października, dwa dni po tym, jak Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawił przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen konsekwencje pandemii w swoim dorocznym barometrze regionalnym i lokalnym . Z barometru jasno wynika, w jaki sposób kryzys pogłębił istniejące nierówności, w tym w sektorze opieki zdrowotnej. Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała unijnemu zgromadzeniu polityków lokalnych i regionalnych, że „fundusze europejskie umożliwią inwestowanie w nowe szpitale, lepszy sprzęt i silniejsze systemy opieki zdrowotnej – nie tylko w dużych miastach, ale także w regionach bardziej oddalonych” oraz że administracje regionalne i lokalne powinny „ kierować tym procesem ”.

Do komitetu zwróciła się również kanclerz Niemiec Angela Merkel . 13 października powiedziała ona 329 gubernatorkom i gubernatorom, burmistrzyniom i burmistrzom oraz radnym KR-u, że gotowość niektórych regionów do opieki nad pacjentami z regionów z innych krajów powinna „wyznaczać nam drogę do działania podczas przyszłych wyzwań”. Stwierdzając, że „z wielkim niepokojem obserwuje ponowny wzrost liczby zakażeń w niemal wszystkich częściach Europy”, kanclerz Niemiec mówiła jako przywódczyni kraju sprawującego rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

W opinii w sprawie pakietu wsparcia systemów opieki zdrowotnej, zapowiedzianego już przez Komisję Europejską, Programu UE dla zdrowia , Europejski Komitet Regionów skrytykował rządy krajowe za zmniejszenie proponowanego budżetu. Członkowie KR-u podkreślili, że usługi zdrowotne, którymi w wielu państwach członkowskich UE zarządza się na szczeblu lokalnym i regionalnym, wymagają inwestycji i innowacji, aby zmniejszyć nierówności w zakresie zdrowia i poradzić sobie ze starzeniem się społeczeństwa. Tego lata państwa członkowskie UE ograniczyły wniosek Komisji Europejskiej na lata 2021–2027 z 9,4 mld EUR do 1,7 mld EUR. Ostateczna suma zostanie określona w drodze negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Sprawozdawczyni KR-u Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), przewodnicząca rady departamentu Finistère, powiedziała: „Zmniejszając o 82% budżet nowego programu UE w dziedzinie zdrowia państwa członkowskie wykazały niestety brak zrozumienia skali kryzysu. Zagwarantowanie wszystkim wysokiej jakości opieki zdrowotnej jest najlepszym wyrazem solidarności i zasadniczym elementem wzmacniania spójności w Unii. Możemy i musimy zrobić więcej na rzecz wzmocnienia naszych systemów opieki zdrowotnej. Chociaż regiony i miasta będą nadal codziennie pracować na rzecz osiągnięcia tego celu, potrzebują one jednak znacznego wsparcia ze strony UE”.

Druga opinia koncentruje się na niezbędnych elementach unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia , który mógłby zostać uruchomiony w przypadku przyszłych pandemii. Podkreśla się w niej, że Unia musi być w stanie rozwijać, nabywać, transportować i dystrybuować sprzęt do testowania i ochrony przywożony z zagranicy lub produkowany w UE. Wzywa się również w szczególności do opracowania np. wspólnej unijnej karty szczepień oraz wirtualnego europejskiego rejestru zawierającego informacje na temat zapasów szczepionek.

Sprawozdawczyni Birgitta Sacrédeus (SE/EPL) z rady regionu Dalarna stwierdziła: „Pandemia jasno unaoczniła znaczenie wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu oraz odpowiednio finansowanych, dobrze wyposażonych i solidnych systemów opieki zdrowotnej będących w stanie szybko dostosować się do nowej sytuacji w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. Pandemia pokazuje również, że władze lokalne i regionalne odgrywają bardzo dużą rolę w tego rodzaju sytuacjach kryzysowych”.

Trzecia opinia, opracowana przez Karstena Uno Petersena (DK/PES) z rady regionalnej Południowej Danii w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej , nawołuje do ułatwienia przekazywania pacjentów innym krajom, jak miało to miejsce podczas pierwszej fali pandemii, gdy na przykład pacjenci z regionów Grand Est i Bourgogne-Franche-Comté we Francji byli leczeni w Saarze w Niemczech.

„Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna dla Europejczyków może okazać się ścisła transgraniczna współpraca w zakresie opieki zdrowotnej” – powiedział Karsten Uno Petersen. „To, że pacjenci są leczeni ponad granicami, najlepiej pokazuje, co właściwie oznacza solidarność. Wykorzystajmy wnioski wyciągnięte z tej nadzwyczajnej sytuacji do poprawy naszych transgranicznych systemów opieki zdrowotnej i zapewnienia osobom mieszkającym w regionach przygranicznych uproszczonych procedur i bezpieczeństwa pacjentów, ale również jasnych informacji zarówno dla nich, jak i dla pracowników służby zdrowia”.

Opinia wpisuje się w szersze wysiłki Europejskiego Komitetu Regionów na rzecz zapewnienia, by odbudowa UE po pandemii wspierała budowanie odpornych społeczności, wspomagała rozwój lokalnych gospodarek i promowała wysiłki na rzecz pogłębienia demokracji europejskiej.

Według badania opinii publicznej zleconego przez Europejski Komitet Regionów 67% Europejczyków chciałoby, aby władze lokalne i regionalne miały większy wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu UE. 45% z nich wymieniło zdrowie jako obszar, w którym regiony i miasta powinny mieć więcej do powiedzenia.

Sondaż został przeprowadzony przez instytut Kantar w pierwszej połowie września, a jego wyniki przedstawiono na sesji plenarnej KR-u w dniach 12–14 października. Wykazał on również, że – zarówno z ogólnego punktu widzenia, jak i pod względem reakcji na pandemię – Europejczycy w większym stopniu ufają samorządom lokalnym i regionalnym niż rządom krajowym czy UE. Bezwzględna większość – 52% obywateli – ufa władzom lokalnym i regionalnym, 47% ufa UE, a 43% rządom krajowym.

„Poziom zaufania obywateli do przywódców lokalnych i regionalnych pomógł powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa” – powiedział Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator Macedonii Środkowej w Grecji. „Zaufanie to będzie również miało kluczowe znaczenie na etapie odbudowy. Wzywamy przywódców krajowych i instytucje UE do współpracy z radami regionalnymi i lokalnymi oraz wspierania ich w rozwiązywaniu dużych problemów wywołanych przez wirus”.

Wnioski z dorocznego barometru regionalnego i lokalnego:

Doroczny regionalny i lokalny barometr UE – główne wnioski

Doroczny barometr regionalny i lokalny UE – pełne sprawozdanie

Doroczny barometr regionalny i lokalny UE – badanie opinii publicznej przeprowadzone przez instytut Kantar (dostępne są również wyniki dla poszczególnych krajów)

Doroczny regionalny i lokalny barometr UE – wpływ na zdrowie (przebieg wydarzeń, dane)

Doroczny barometr regionalny i lokalny UE – wpływ na gospodarkę regionów (przebieg wydarzeń, dane)

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023