Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Doroczny barometr regionalny i lokalny UE przestrzega, że ponad 10-procentowy spadek dochodów regionów i miast naraża na szwank świadczenie usług publicznych  

Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas, prezentując przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen barometr regionalny i lokalny, ostrzegał przed „pokoleniem straconych szans z powodu COVID-19” i przed rosnącymi nierównościami między regionami.

W pierwszej edycji dorocznego barometru regionalnego i lokalnego , opracowanego przez Europejski Komitet Regionów , zaalarmowano, że pandemia koronawirusa uderza w dochody władz szczebla niższego niż krajowy. We Włoszech, Niemczech i Francji ich straty w 2020 r. mogą wynieść 30 mld EUR. Kryzys pogłębia również nierówności społeczne i gospodarcze między samorządami UE. W sprawozdaniu ostrzega się, że kryzys COVID-19 grozi powstaniem straconego pokolenia młodych ludzi, i podkreśla poważne dysproporcje między regionalnymi systemami opieki zdrowotnej. Pogłębiająca się przepaść między obszarami wiejskimi i miejskimi również stanowi bezpośrednie zagrożenie dla spójności UE.

Przedstawiając wyniki dorocznego barometru regionalnego i lokalnego, Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonii Środkowej w Grecji, powiedział: Jeśli mamy właściwie reagować, musimy rozumieć, czego potrzebują nasi obywatele . Tylko mierząc tętno naszych społeczności, dowiemy się, jak skuteczna jest UE w terenie i co musi uczynić, aby pomóc swoim regionom, miastom i wsiom. Nasze sprawozdanie potwierdza, że pandemia dotknęła nas wszystkich. Ponad 90% regionów i gmin UE spodziewa się gwałtownego spadku dochodów.

Przewodniczący Tzitzikostas dodał: Kryzys przywołał widmo straconego młodego pokolenia, które z powodu pandemii COVID-19 może pozostać bez perspektyw na pracę. Jedynie sześć państw członkowskich jest w stanie zapewnić edukację cyfrową co najmniej 80% uczniów. Tych 67% Europejczyków, którzy chcą, aby miasta i regiony miały większy wpływ na decyzje UE, mówi nam, że najwyższy czas na nowo zdefiniować funkcjonowanie demokracji UE, aby lepiej połączyć ją z obywatelami. Jako przywódcy lokalni i regionalni chcemy pracować razem na szczeblu unijnym i krajowym, aby wyjść z pandemii i budować odporne i zrównoważone społeczności.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen , która po raz pierwszy od objęcia stanowiska wystąpiła przed unijnym zgromadzeniem polityków lokalnych i regionalnych, oświadczyła: Kiedy wybuchła pandemia, samorządy od razu zareagowały na zagrożenie. I Europejczycy dobrze wiedzą, co zawdzięczają swoim burmistrzom, przewodniczącym regionów i radnym.   Dlatego przywódcy szczebla regionalnego i lokalnego będą w samym centrum naszych działań na rzecz odbudowy. Środki instrumentu Next Generation EU będą w pierwszej kolejności nastawione na wzmacnianie naszych systemów opieki zdrowotnej. Dzięki funduszom europejskim możliwe będzie inwestowanie w nowe szpitale, lepsze wyposażenie oraz w odporniejsze systemy opieki zdrowotnej. Zaś samorządy lokalne będą kierować tymi przedsięwzięciami, a nie – jak dotąd – tkwić na siedzeniu pasażera.

Również kanclerz Niemiec Angela Merkel 13 października zabierze głos w Europejskim Komitecie Regionów jako przywódczyni kraju sprawującego rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

KONTEKST

Barometr pokazuje, jak kryzys społeczny, gospodarczy i zdrowotny wpływa na regiony i miasta UE. Przedstawione w nim fakty i wnioski zostały uzupełnione przez badanie finansów samorządów przeprowadzone wspólnie z OECD oraz przez sondaż opinii publicznej na temat roli i wpływu władz lokalnych i regionalnych na europejski proces decyzyjny.

Według sondażu przeprowadzonego przez Kantar wśród ponad 26 tys. Europejczyków w pierwszych dwóch tygodniach września, obywatele ufają samorządom lokalnym i regionalnym bardziej niż rządom krajowym lub UE , zarówno w kwestiach ogólnych, jak i konkretnie w reakcji na pandemię. Europejczycy chcą, by władze lokalne i regionalne miały większy wpływ na decyzje UE dotyczące zdrowia, zatrudnienia i spraw społecznych, edukacji, szkoleń i kultury.

Doroczny barometr regionalny i lokalny (#EURegionalBarometer) dostarczył materiał do opracowania rezolucji „Władze lokalne i regionalne wobec pandemii COVID-19 i odbudowy” , która zostanie przyjęta 13 października przez 329 członków KR-u – unijnego zgromadzenia politycznego samorządów lokalnych i regionalnych.

Wnioski z dorocznego barometru regionalnego i lokalnego:

Kontakt:

Michele Cercone

Rzecznik przewodniczącego

tel. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Wystąpienie przewodniczącego Tzitzikostasa można znaleźć na stronie Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów.

Przebieg całej debaty można śledzić na stronie internetowej KR-u.

Przebieg całej sesji plenarnej można śledzić na naszym Liveblogu .

Inne pytania : aby uzyskać informacje dotyczące konkretnych krajów, wsparcie audiowizualne lub odpowiedzi na inne pytania, prosimy o kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu .

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023