Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Propozycje UE są pozytywnym impulsem do legalnej migracji  

Europejski Komitet Regionów w swoich zaleceniach wskazał sposoby, w jakie miasta mogą ułatwić migrantom dostęp do miejsc pracy, przyspieszyć integrację takich osób i zachęcić je do zakładania przedsiębiorstw.

Zaangażowanie Unii Europejskiej w przyciąganie wykwalifikowanych pracowników spoza jej granic musi być widoczne na każdym etapie procesu migracji – oświadczył Europejski Komitet Regionów w opinii. Stwierdził w niej też, że miasta mogą pomóc UE i państwom członkowskim w lepszym zarządzaniu legalną migracją. Zaznaczył również, że wojna w Ukrainie uwidoczniła jeszcze bardziej potrzebę szybszego uznawania umiejętności, które posiadają uchodźcy. Jest to kwestia o pierwszoplanowym znaczeniu dla ich integracji i dla lokalnych gospodarek.

Zalecenia zaproponowane przez Europejski Komitet Regionów w opinii „Legalna migracja – przyciąganie umiejętności i talentów do UE” mają ułatwić uchodźcom i wykwalifikowanym migrantom dostęp do miejsc pracy, przyspieszyć ich integrację i zachęcić ich do zakładania działalności gospodarczej. KR zasugerował w tych postulatach, że aby poprawić rekrutację, należy umożliwić potencjalnym migrantom składanie wniosków z państw trzecich. Dodał, że władze lokalne i regionalne powinny otrzymać większe wsparcie na programy integracji i przedsiębiorczości z myślą o poprawie integracji imigrantów i ich zdolności do zakładania przedsiębiorstw. Poparł również pomysł, by legalni migranci mogli dalej rozwijać karierę zawodową w innych krajach UE.

Sprawozdawca opinii Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), członek rady miasta Gerace, wyraził uznanie dla zalecanego przez Komisję Europejską bardziej strategicznego podejścia do legalnej migracji, lecz zaapelował do niej o krzewienie ściślejszej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz lokalnym społeczeństwem obywatelskim. Jego zdaniem mogą one pomóc w uzyskaniu lepszego wglądu w potrzeby lokalnych społeczności i gospodarek oraz samych legalnych migrantów.

Giuseppe Varacalli powiedział: Mamy świadomość, że migranci odgrywają już istotną rolę w europejskiej gospodarce i społeczeństwie.Musimy ich umiejętnie przyciągać legalnymi drogami – zwłaszcza osoby posiadające umiejętności i obdarzone talentem – by pobudzać wzrost w Europie, która staje się coraz bardziej „starym kontynentem dla starych ludzi”.Migranci powinni mieć rzecz jasna te same prawa, a także możliwość długoterminowego przebywania w UE na podstawie uzyskanego w chwili przyjazdu zezwolenia oraz przemieszczania się między państwami członkowskimi.Wiele osób uważa migrację za problem. W rzeczywistości jest to doskonała szansa, jeżeli się ją dobrze wykorzysta.

Komitet opowiedział się w opinii za bardziej skoordynowanymi wysiłkami na rzecz zapewnienia równego traktowania obywateli państw trzecich w miejscu pracy oraz w zakresie dostępu do świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Odnotował, że imigranci mieli kluczowe znaczenie dla świadczenia usług publicznych podczas pandemii COVID-19, i podkreślił ich potencjalne znaczenie dla przejścia UE na zieloną gospodarkę.

Unia Europejska zamierza przyjąć do lutego 2024 r. duży pakiet wniosków w ramach nowego paktu o migracji i azylu, który ma usprawnić procedury migracyjne, w tym zdolność UE do przyciągania talentów i wspierania integracji osób ubiegających się o azyl i migrantów w społecznościach lokalnych.

KR w opinii odniósł się pozytywnie do starań Komisji Europejskiej o usprawnienie procedur, by pomóc legalnym migrantom w zdobyciu zezwoleń na pracę i dokumentów pobytowych oraz ułatwić im uzyskanie długoterminowego pobytu. Wyraził również poparcie dla wysiłków na rzecz zapewnienia młodym ludziom spoza UE możliwości nauki, podróżowania i – ostatecznie – pracy w UE, na przykład poprzez niedawno zainicjowane partnerstwa w zakresie talentów z Afryką Północną.

W zaleceniach zaznaczył jednak, że niezbędna jest bardziej elastyczna odpowiedź na specyfikę poszczególnych kategorii migrantów i na potrzeby ekonomiczne. Z zadowoleniem przyjął projekt pilotażowy UE – unijną pulę talentów – który umożliwia uchodźcom i legalnym migrantom znalezienie pracodawców zainteresowanych ich umiejętnościami, lecz dodał, że uchodźcy muszą mieć możliwość czerpania korzyści z większej liczby unijnych polityk. Podkreślił również wagę uznania różnych rodzajów nieodzownych umiejętności zawodowych, na przykład w takich sektorach jak energetyka, która przesądzi o przebiegu zielonej transformacji. Jednocześnie „należy uwzględnić osoby utalentowane artystycznie”, które muszą mieć możliwość podjęcia legalnej pracy w UE.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023