Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący Komisji uczestniczą w dyskusji z przywódcami lokalnymi na temat przyszłości Europy  

Europejski Komitet Regionów (KR) będzie gościł przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonia Tajaniego oraz Jyrkiego Katainena, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność. W pierwszym dniu sesji plenarnej (11 maja) Komitet jako pierwsza instytucja UE przyjmie formalne stanowisko w sprawie polityki spójności UE po roku 2020. Dyskusje na temat przyszłości inwestycji UE w regionach i miastach będą kontynuowane w drugim dniu sesji (12 maja) z udziałem komisarza do spraw budżetu UE Günthera Oettingera.

Rozważania nad przyszłością Europy i odbudowa zaufania

Unia stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań i narastającego braku zaufania publicznego. Jako dwie instytucje Unii mające bezpośrednie kontakty z obywatelami, Europejski Komitet Regionów i Parlament Europejski odgrywają zasadniczą rolę w przywracaniu zaufania obywateli i dążeniu do budowania konsensusu na temat przyszłości Europy.

W ramach trwającej refleksji nad przeszłością, obecnym stanem i przyszłością Unii, KR – unijne zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych – rozpoczął inicjatywę zatytułowaną „Rozważania nad Europą”, która obejmuje prowadzone przez członków dialogi obywatelskie i debaty w ratuszach oraz dyskusje polityczne w parlamentach regionalnych i radach lokalnych. Celem jest umożliwienie obywatelom wyrażenia obaw i oczekiwań wobec Europy. Tym samym Komitet spełni prośbę przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który zwrócił się do KR-u o przygotowanie zaleceń dotyczących odbudowy zaufania w Europie dzięki działaniom miast i regionów.

Również przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zwrócili się do Komitetu o przedstawienie stanowiska na temat Białej księgi w sprawie przyszłości Europy. W związku z tym KR przyjmie 12 maja rezolucję w sprawie białej księgi Komisji Europejskiej, podkreślającą w szczególności zasadniczą rolę polityki spójności UE w powiązaniu obywateli z Europą i budowaniu solidarności.

Konferencja prasowa przewodniczącego KR-u Markku Markkuli i przewodniczącego PE Antonia Tajaniego, 11 maja, godz. 16.00

Inwestycje lokalne: przyszłość budżetu UE i polityki spójności

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne to główne narzędzia inwestycyjne UE, o wartości ponad jednej trzeciej całkowitego budżetu UE do roku 2020. Jednak ich rola po 2020 r. może zostać zagrożona w wyniku Brexitu i wyłonienia się innych priorytetów UE, takich jak obrona, bezpieczeństwo i migracja. W dniu 11 maja europejskie regiony i miasta przedstawią propozycje mające na celu ulepszenie polityki spójności i wzmocnienia jej wkładu w realizację celów UE w opinii opracowanej przez Michaela Schneidera (DE/EPL). Następnego dnia głos zabierze komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger, który wygłosi przemówienie do członków KR-u przed przyjęciem przez Komitet rezolucji w sprawie projektu rocznego budżetu UE na 2018 r.

W porządku obrad znajduje się również dyskusja z udziałem przewodniczącej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy Gudrun Mosler-Törnström, podczas której szczególną uwagę poświęci się prawom człowieka, demokracji, wolności i praworządności.

Inne opinie, które mają zostać przyjęte:

Ulepszenie zarządzania europejskim semestrem – kodeks postępowania dotyczący udziału władz lokalnych i regionalnych

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

Przedsiębiorczość na wyspach: wkład w spójność terytorialną

Nowy etap w polityce europejskiej na rzecz niebieskiego wzrostu

Innowacje społeczne jako nowe narzędzie reagowania na wyzwania społeczne

Lokalny i regionalny wymiar biogospodarki oraz rola miast i regionów

Strategia rozszerzenia UE

Zdrowie w miastach – wspólne dobro

Inwestowanie w młodzież Europy

Informacje praktyczne:

Miejsce: Parlament Europejski, budynek im. Józsefa Antalla (sala JAN 4Q2), rue Wiertz 60, Bruksela

Data: 11 maja, godz. 15.00–21.00; 12 maja, godz. 9.00–13.00

• Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty.

• Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Program medialny sesji plenarnej

Śledź nas na: @EU_CoR ; #CoRplenary

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-COTER-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
29.09.2022