Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE potrzebuje swego miliona lokalnych przywódców, aby odnowić europejski projekt  

​CoR President Lambertz and Romanian President Iohannis

Miasta i regiony UE przedstawiły wizję odnowy Europy przed spotkaniem unijnych przywódców w Sybinie

Unia Europejska musi dokonać przeglądu sposobu, w jaki działa, i przyznać więcej prawa głosu swoim regionom i miastom, jeśli chce odnowić europejski projekt wraz z obywatelami i wyjść naprzeciw ich potrzebom społecznym i ekonomicznym. Tak brzmiało główne przesłanie lokalnych i regionalnych przywódców UE, którzy przedstawili swoją wizję odnowionej Europy w przekazanej prezydentowi Rumunii Klausowi Iohannisowi deklaracji przed nieformalnym spotkaniem przywódców UE w Sybinie w dniu 9 maja.

Przekazanie deklaracji miało miejsce podczas tegorocznego największego spotkania lokalnych i regionalnych przywódców UE na 8. Europejskim Szczycie Regionów i Miast , zorganizowanym w Bukareszcie, w Rumunii, która po raz pierwszy sprawuje sześciomiesięczną rotacyjną prezydencję UE. Deklaracja – zainicjowana przez Europejski Komitet Regionów, który jest zgromadzeniem lokalnych i regionalnych samorządów z UE, i wspierana przez wszystkie regiony i miasta z całej Europy – wzywa UE do upodmiotowienia regionów i miast w celu wzmocnienia demokracji i przywrócenia więzi z obywatelami. W obliczu wyzwań o charakterze transformacyjnym, takich jak globalizacja, zmiana klimatu i zmiany demograficzne, deklaracja wzywa UE do szybkiego uzgodnienia ambitnego przyszłego budżetu Unii, który umożliwi regionom i miastom promowanie włączenia społecznego, osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis powiedział: „Europejski Komitet Regionów jest zaangażowanym partnerem, uczestniczącym w naszych działaniach na rzecz zbliżenia europejskich działań do beneficjentów – naszych regionów, miast i obywateli. Jeśli spojrzymy na działania polityczne z perspektywy lokalnej i regionalnej, to dojdziemy do wniosku, że skuteczne rządzenie na szczeblu europejskim przekłada się na konkretne działania i rezultaty: więcej spójności, dobre miejsca pracy, zrównoważony wzrost gospodarczy, nowoczesną infrastrukturę i jakość sieci połączeń, niwelowanie luk w rozwoju, poprawę poziomu życia i świadczenie wysokiej jakości usług publicznych. W obecnym kontekście naszym głównym celem jest istotne zwiększenie zaangażowania obywateli w unijny proces decyzyjny i sprawienie, by nie było poczucia rozziewu między działaniami UE a obywatelami”.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, oznajmił w momencie przekazywania deklaracji, że „Unia Europejska potrzebuje swoich miast i regionów tak samo jak one jej potrzebują. Europa uosabia bliskość i postęp społeczny. Wszystkie szczeble rządzenia muszą wziąć się do roboty i przyjąć na siebie część odpowiedzialności za Europę, by UE stała się bardziej widoczna i skuteczna, a także demokratyczniejsza i bliższa obywatelom, i by nie pozostawiała nikogo w tyle. Kierując się podstawowymi wartościami UE, jakimi są spójność, jedność i solidarność, musimy zawrzeć nową umowę, która umożliwi milionowi lokalnych i regionalnych przywódców – reprezentujących najbardziej zaufany poziom rządzenia – doprowadzenie do przełomowych zmian w Unii. Oznacza to także zapewnienie im odpowiednich środków finansowych i większego udziału w unijnym procesie decyzyjnym”.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Markku Markkula powiedział na zakończeniu szczytu: „UE musi odbudować zaufanie, by zadbać o przyszłość Europy. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest wzmocnienie więzi i działań z młodzieżą i na rzecz młodzieży oraz wszystkich podmiotów w miastach i regionach. Podmioty lokalne i regionalne mogą dokonać zmian. Miasta i regiony stawiają czoła wyzwaniom społecznym i współtworzą trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

Uwaga dla redaktorów:

Przyjęta przez lokalnych i regionalnych przywódców deklaracja ze szczytu, zatytułowana Budowanie UE od podstaw wraz z naszymi miastami i regionami przedstawia stanowisko regionów i miast przywódcom instytucji UE oraz szefom państw i rządów, którzy spotkają się w Sybinie, w Rumunii, w dniu 9 maja , by debatować o przyszłości UE.

Europejski Komitet Regionów wezwał , by w następnym budżecie UE na okres po 2020 r. zwiększyć dochód narodowy brutto UE27 z 1 % do 1,3 %. Komitet odegrał także przewodnią rolę w zainicjowaniu #CohesionAlliance – sojuszu podmiotów przekonanych o tym, że polityka spójności UE musi pozostać filarem jej przyszłości. Sygnatariusze sojuszu, nawiązanego w drodze współpracy z czołowymi europejskimi stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych, domagają się, by dzięki środkom budżetowym UE po 2020 r. polityka spójności stała się silniejsza, widoczna i dostępna dla każdego regionu w Unii Europejskiej.

Publikacja: Przyszłość Europy z perspektywy regionów i miast , 9 października 2018 r.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

tel. +32 (0)2 282 24 99