Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE potrzebuje swego miliona lokalnych przywódców, aby odnowić europejski projekt  
Miasta i regiony UE przedstawiły wizję odnowy Europy przed spotkaniem unijnych przywódców w Sybinie

Unia Europejska musi dokonać przeglądu sposobu, w jaki działa, i przyznać więcej prawa głosu swoim regionom i miastom, jeśli chce odnowić europejski projekt wraz z obywatelami i wyjść naprzeciw ich potrzebom społecznym i ekonomicznym. Tak brzmiało główne przesłanie lokalnych i regionalnych przywódców UE, którzy przedstawili swoją wizję odnowionej Europy w przekazanej prezydentowi Rumunii Klausowi Iohannisowi deklaracji przed nieformalnym spotkaniem przywódców UE w Sybinie w dniu 9 maja.

Przekazanie deklaracji miało miejsce podczas tegorocznego największego spotkania lokalnych i regionalnych przywódców UE na 8. Europejskim Szczycie Regionów i Miast , zorganizowanym w Bukareszcie, w Rumunii, która po raz pierwszy sprawuje sześciomiesięczną rotacyjną prezydencję UE. Deklaracja – zainicjowana przez Europejski Komitet Regionów, który jest zgromadzeniem lokalnych i regionalnych samorządów z UE, i wspierana przez wszystkie regiony i miasta z całej Europy – wzywa UE do upodmiotowienia regionów i miast w celu wzmocnienia demokracji i przywrócenia więzi z obywatelami. W obliczu wyzwań o charakterze transformacyjnym, takich jak globalizacja, zmiana klimatu i zmiany demograficzne, deklaracja wzywa UE do szybkiego uzgodnienia ambitnego przyszłego budżetu Unii, który umożliwi regionom i miastom promowanie włączenia społecznego, osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis powiedział: „Europejski Komitet Regionów jest zaangażowanym partnerem, uczestniczącym w naszych działaniach na rzecz zbliżenia europejskich działań do beneficjentów – naszych regionów, miast i obywateli. Jeśli spojrzymy na działania polityczne z perspektywy lokalnej i regionalnej, to dojdziemy do wniosku, że skuteczne rządzenie na szczeblu europejskim przekłada się na konkretne działania i rezultaty: więcej spójności, dobre miejsca pracy, zrównoważony wzrost gospodarczy, nowoczesną infrastrukturę i jakość sieci połączeń, niwelowanie luk w rozwoju, poprawę poziomu życia i świadczenie wysokiej jakości usług publicznych. W obecnym kontekście naszym głównym celem jest istotne zwiększenie zaangażowania obywateli w unijny proces decyzyjny i sprawienie, by nie było poczucia rozziewu między działaniami UE a obywatelami”.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, oznajmił w momencie przekazywania deklaracji, że „Unia Europejska potrzebuje swoich miast i regionów tak samo jak one jej potrzebują. Europa uosabia bliskość i postęp społeczny. Wszystkie szczeble rządzenia muszą wziąć się do roboty i przyjąć na siebie część odpowiedzialności za Europę, by UE stała się bardziej widoczna i skuteczna, a także demokratyczniejsza i bliższa obywatelom, i by nie pozostawiała nikogo w tyle. Kierując się podstawowymi wartościami UE, jakimi są spójność, jedność i solidarność, musimy zawrzeć nową umowę, która umożliwi milionowi lokalnych i regionalnych przywódców – reprezentujących najbardziej zaufany poziom rządzenia – doprowadzenie do przełomowych zmian w Unii. Oznacza to także zapewnienie im odpowiednich środków finansowych i większego udziału w unijnym procesie decyzyjnym”.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Markku Markkula powiedział na zakończeniu szczytu: „UE musi odbudować zaufanie, by zadbać o przyszłość Europy. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest wzmocnienie więzi i działań z młodzieżą i na rzecz młodzieży oraz wszystkich podmiotów w miastach i regionach. Podmioty lokalne i regionalne mogą dokonać zmian. Miasta i regiony stawiają czoła wyzwaniom społecznym i współtworzą trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

Uwaga dla redaktorów:

Przyjęta przez lokalnych i regionalnych przywódców deklaracja ze szczytu, zatytułowana Budowanie UE od podstaw wraz z naszymi miastami i regionami przedstawia stanowisko regionów i miast przywódcom instytucji UE oraz szefom państw i rządów, którzy spotkają się w Sybinie, w Rumunii, w dniu 9 maja , by debatować o przyszłości UE.

Europejski Komitet Regionów wezwał , by w następnym budżecie UE na okres po 2020 r. zwiększyć dochód narodowy brutto UE27 z 1 % do 1,3 %. Komitet odegrał także przewodnią rolę w zainicjowaniu #CohesionAlliance – sojuszu podmiotów przekonanych o tym, że polityka spójności UE musi pozostać filarem jej przyszłości. Sygnatariusze sojuszu, nawiązanego w drodze współpracy z czołowymi europejskimi stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych, domagają się, by dzięki środkom budżetowym UE po 2020 r. polityka spójności stała się silniejsza, widoczna i dostępna dla każdego regionu w Unii Europejskiej.

Publikacja: Przyszłość Europy z perspektywy regionów i miast , 9 października 2018 r.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

tel. +32 (0)2 282 24 99

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023