Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: by zwiększyć zaufanie obywatelek i obywateli do demokracji, UE musi pokazać konkretne wyniki w regionach, miastach i wioskach  

Członkinie i członkowie Europejskiego Komitetu Regionów rozmawiali z Hermanem Von Rompuyem, przewodniczącym grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej, oraz Renaud Muselierem, przewodniczącym regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże i Stowarzyszenia Regionów Francji oraz współorganizatorem Europejskiego Szczytu Regionów i Miast.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest wyjątkową okazją do zbliżenia UE do obywateli i zwiększenia ich poczucia przynależności do projektu integracji europejskiej. Uda się to osiągnąć pod warunkiem, że w konkluzjach z Konferencji Europejskiemu Komitetowi Regionów w imieniu władz lokalnych i regionalnych powierzona zostanie rola w zakresie koordynacji przyszłego europejskiego procesu decyzyjnego i komunikowania na jego temat. Podczas debaty nad przyszłością demokracji europejskiej na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów takie wnioski wysnuli były przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący grupy wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji europejskiej Herman Van Rompuy oraz przewodniczący regionu Południowa Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże i Stowarzyszenia Regionów Francji Renaud Muselier.

Podczas debaty panowała powszechna zgoda co do tego, że Konferencja w sprawie przyszłości Europy musi przekonać obywateli biorących udział w konsultacjach, że ich stanowisko zostało wysłuchane. Władze lokalne i regionalne, które tworzy 1,17 mln demokratycznie wybranych przedstawicieli szczebla lokalnego i regionalnego, są największym poziomem reprezentacji demokratycznej i znajdują się najbliżej obywateli. Wspólnie odpowiadają one za połowę inwestycji publicznych w UE i za wdrażanie ponad połowy prawodawstwa europejskiego. Jeżeli UE pragnie zwiększyć swoją legitymację demokratyczną, konieczne jest większe zaangażowanie szczebla lokalnego i regionalnego w proces decyzyjny UE oraz nawiązanie stałego dialogu z obywatelami na potrzeby przyszłych dyskusji, które odbędą się po Konferencji. Delegacja demokratycznie wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych broni tych przekonań na sesjach plenarnych organizowanych w ramach Konferencji. Kwestie te będą roztrząsać również uczestnicy Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w Marsylii w dniach 3–4 marca 2022 r., tuż przed sesją zamykającą Konferencję w czasie francuskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator greckiego regionu Macedonia Środkowa, stojący na czele delegacji KR-u, powiedział: Należy wykorzystać Konferencję w sprawie przyszłości Europy jako wyjątkową okazję do umieszczenia regionów w centrum przyszłej demokratycznej struktury Unii Europejskiej . Chcemy wzmocnić wielopoziomowe sprawowanie rządów w UE przy wdrażaniu prawodawstwa UE. Milion demokratycznie wybranych, reprezentowanych przez nas przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych w całej Europie może pomóc przywrócić zaufanie obywatelek i obywateli do demokracji.

Herman Van Rompuy przedstawił pierwsze wnioski grupy wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji europejskiej : Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest niepowtarzalną szansą na włączenie do debaty istniejącego lokalnego wymiaru demokracji. KR może odegrać istotną rolę koordynującą, wspomagającą i informacyjną w systemie wielopoziomowego sprawowania rządów. Może się również bardziej włączyć w europejski proces legislacyjny od etapu opracowania przepisów po ich ocenę. Opowiadam się również za prawdziwą Drużyną Europy składającą się z delegacji wszystkich demokratycznie wybieranych parlamentów i rad w UE, która spotykałaby się co roku lub co pół roku w celu omówienia strategicznego programu politycznego UE i jego realizacji. W grudniu przyjęte zostanie pełne sprawozdanie na temat propozycji grupy wysokiego szczebla dotyczących wzmocnienia roli KR-u na mocy obecnego Traktatu. Zadaniem KR-u będzie podjęcie wybranych zaleceń i dalsze ich forsowanie na Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Renaud Muselier , którego region współorganizuje z KR-em 9. Europejski Szczyt Regionów i Miast i który jest członkiem delegacji demokratycznie wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych na sesję plenarną Konferencji, oświadczył: Gdy wzbiera fala populizmu, a współobywatele tracą zainteresowanie debatą publiczną, Konferencja w sprawie przyszłości Europy musi stać się pierwszym etapem fundamentalnego przeglądu europejskiego programu demokracji. Będzie on musiał być bardziej konkretny i zbliżony do realnych oczekiwań obywateli. Aby to osiągnąć, Europa musi nam zaufać. My, lokalni przedstawiciele, jesteśmy szczeblem niezbędnym podczas refleksji nad przyszłą demokracją europejską i jej budowania. Takie przesłanie przekażemy na 9. Szczycie Regionów i Miast w Marsylii, w trakcie francuskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przyszłość Europy trzeba kształtować wraz z samorządami terytorialnymi.

Więcej informacji:

Grupa wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji, która wspiera opracowanie wkładu KR-u w Konferencję, przedstawi szereg zaleceń na Konferencji w dniu 3 grudnia pt. „Europa, umożliwia działanie, chroni i osiąga rezultaty: wzmacnianie europejskiej wielopoziomowej demokracji”.

Na 9. Europejskim Szczycie Regionów i Miast w Marsylii w dniach 3–4 marca KR zaprezentuje ostateczny wkład w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

W wykonanym przez London School of Economics na zlecenie KR-u badaniu „Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Władze lokalne i regionalne w centrum odnowy demokratycznej w Europie” zaproponowano różne scenariusze zakończenia Konferencji w sprawie przyszłości Europy w celu poprawienia i zwiększenia roli miast i regionów, a także samego KR-u jako instytucjonalnego przedstawiciela miast i regionów w procesie decyzyjnym UE.

Inne przykłady ilustrujące kluczową rolę KR-u w uwzględnianiu stanowiska władz szczebla niższego niż krajowy w rozwoju demokracji europejskiej, a zwłaszcza w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, można znaleźć na stronach poświęconych przyszłości Europy „Zbliżanie Europy do obywateli” .

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel. komórkowy: +32 473524115

Udostępnij: