Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
EU musi pomóc miastom i regionom stawić czoła skutkom brexitu  
Podczas debaty, która pokazała stan niepewności wśród obywateli i w gospodarce w obliczu brexitu, członkowie brawami nagrodzili wysiłki Michela Barniera na rzecz uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Dnia 6 grudnia przywódcy lokalni i regionalni wezwali UE do podjęcia działań, które złagodzą skutki wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii, i do przyjęcia budżetu napędzającego regionalne gospodarki. Postulaty te wysunięto podczas debaty w Brukseli z udziałem Michela Barniera, głównego negocjatora UE ze Zjednoczonym Królestwem. Członkowie docenili to, że zapewnił on porozumienie, które ogranicza ryzyko dla UE i w szczególności dla Republiki Irlandii, oraz że w trakcie negocjacji brał pod uwagę sprawy miast i regionów.

Michel Barnier przemawiał w Europejskim Komitecie Regionów (KR-ze) – europejskim zgromadzeniu władz lokalnych i regionalnych – kilka dni po zatwierdzeniu przez szefów unijnych państw i rządów porozumienia o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, które to porozumienie 11 grudnia zostanie przedłożone brytyjskiemu parlamentowi jako pierwszy krok w kierunku ratyfikacji. To porozumienie jest preludium do rozmów o długofalowych stosunkach pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem. Jeszcze w marcu 2017 r. Michel Barnier zapowiadał w KR-ze, że musi ono być ambitne pod względem ustaleń w dziedzinie handlu, badań i innowacji, działań na rzecz klimatu, współpracy międzynarodowej i rozwoju oraz bezpieczeństwa.

Michel Barnier, główny negocjator a zarazem były komisarz ds. rozwoju regionalnego, podkreślił : „To bardzo wyważone porozumienie – jedyne i najlepsze z możliwych. Zachowuje ono zasady UE, a zarazem nie przekracza czerwonej linii wytyczonej przez Zjednoczone Królestwo. Uzgodniliśmy, że w bieżącym okresie programowania w latach 2014–2020 wszystkie zobowiązania podjęte przez 28 państw członkowskich zostaną przez nie wypełnione, aby zagwarantować stabilność finansową. Utrzymamy warunki uczciwej konkurenci i możliwości współpracy dla brytyjskich miast, regionów i uniwersytetów. Zadbamy o dynamiczny rozwój gospodarczy naszych regionów, z których niektóre utrzymują ze Zjednoczonym Królestwem intensywne relacje handlowe. Jednak bez ratyfikacji nie będzie żadnego porozumienia ani okresu przejściowego po wyjściu z UE. Nie można wykluczyć scenariusza „no deal”, a więc wszystkie regiony i miasta muszą się i na taką ewentualność przygotować.”

Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), przewodniczący KR-u oraz członek senatu Belgii z ramienia wspólnoty niemieckojęzycznej, powiedział: „Po trudnych negocjacjach porozumienie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE stanowi najlepszy kompromis, lecz mimo wszystko regiony UE i Zjednoczonego Królestwa odczują skutki tej zmiany. W brexicie nie będzie zwycięzców i UE musi teraz uczynić wszystko, co się da, by zminimalizować straty. Przygotowania muszą obejmować wszystkie poziomy sprawowania rządów. Teraz musimy uzgodnić ambitniejszy budżet na dalszą perspektywę czasową i to najlepiej jeszcze przed wyborami europejskimi, żeby zminimalizować niepewność. To kolejny powód, dla którego nie wolno dopuścić do cięć w funduszach na rzecz rozwoju regionalnego w unijnym budżecie po 2020 r. Wszyscy zaangażowani decydenci muszą wziąć pod uwagę apel regionów o negocjacje włączające szersze kręgi zainteresowanych, zwłaszcza że nad porozumieniem o przyszłych stosunkach handlowych między UE a Zjednoczonym Królestwem pracować będzie także kilka regionalnych zgromadzeń parlamentarnych .”

Od ostatniego wystąpienia Michela Barniera w KR-ze w marcu 2017 r. KR dokonał analizy , aby określić możliwy wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony i miasta. Następnie przeprowadził też rozmowy z przedstawicielami administracji zdecentralizowanej i samorządów lokalnych ze Zjednoczonego Królestwa. Oprócz tego przygotowano ankietę na temat gospodarki, adresowaną do władz lokalnych i regionalnych oraz miejscowych izb handlowych. Zamówiono również badanie , aby ocenić wpływ brexitu na konkretne regiony w Belgii, Niemczech, Francji, Polsce i Hiszpanii oraz na niektóre branże w EU (transport, budowa maszyn, przemysł elektroniczny, branża spożywcza, przemysł chemiczny, tekstylny i meblarski). W maju 2018 r. KR przyjął rezolucję polityczną , w której wezwał UE do zagwarantowania, że władze lokalne i regionalne nie zostaną pozostawione same sobie w obliczu wyzwań związanych z brexitem.

KR zaapelował, by budżet unijny na lata 2021–2027 był równy 1,3% DNB Unii po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023