Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
W odpowiedzi na ostrzeżenia ONZ-u UE musi potraktować priorytetowo kwestie różnorodności biologicznej i zmiany klimatu  
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów wzywa UE do wzmożenia wysiłków w odpowiedzi na „głęboko alarmujące” sprawozdanie ONZ.

Unia Europejska musi umieścić różnorodność biologiczną na samym szczycie swojego programu, wraz z działaniami na rzecz radykalnego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla – oświadczył 7 maja przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów w reakcji na raport Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym ostrzega się, że „nasz system podtrzymywania życia” – świat natury – nigdy wcześniej nie był tak zagrożony, a milionowi gatunków grozi wyginięcie. Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz nazwał dokument „pilnym apelem do wszystkich szczebli sprawowania rządów”, by współpracowały ze sobą.

Raport przygotowany przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES), którego najważniejsze ustalenia zostały opublikowane przez ONZ 6 maja, odzwierciedla wnioski wyciągnięte przez naukowców z całego świata na podstawie 15 tys. badań naukowych. Sprawozdanie zawiera mocne ostrzeżenia przedstawione w sposób niebudzący wątpliwości. Stwierdza się w nim, że różnorodność biologiczna kurczy się w tempie niespotykanym w dotychczasowej historii człowieka, gatunki wymierają coraz szybciej, a ludzkość „podkopuje same podwaliny gospodarki, źródeł utrzymania, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia i jakości życia na całym globie”.

Przewodniczący Lambertz (BE/PES) zaznaczył: „Natura daje nam życie, a my je niszczymy. W minionym półwieczu bardzo skutecznie sprostaliśmy wyzwaniu, jakim jest wyżywienie szybko rosnącej ludności świata, ale środowisko naturalne poniosło olbrzymie koszty tego sukcesu. Musimy bez zwłoki znaleźć sposób, jak wyżywić świat i zapewnić zrównoważony rozwój, a jednocześnie przywrócić różnorodność biologiczną. Obecny kryzys wymaga wspólnej reakcji wszystkich szczebli władzy, w tym również miast i regionów. Ochrona różnorodności biologicznej powinna, wraz z przeciwdziałaniem zmianie klimatu, stać się jednym z priorytetów agendy UE. Nie jest za późno, by zachować świat o bogatej różnorodności biologicznej i niskim poziomie emisji, lecz potrzeba do tego wspólnych wysiłków i inwestycji, które przyniosą efekty w skali lokalnej”.

Roby Biwer (LU/PES), pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ENVE KR-u i jej sprawozdawca w sprawie różnorodności biologicznej , zauważył: „Różnorodność biologiczną należy postrzegać jako fundament naszego zdrowia i dobrostanu. Jest podstawą funkcjonowania ekosystemów, od których jesteśmy zależni; a skoro stanowi środowisko, w którym żyjemy, musimy ją chronić, ucząc się żyć w harmonii z naszymi ekosystemami”.

Roby Biwer podkreślił, że europejscy wyborcy rozumieją silny związek między różnorodnością biologiczną a działaniami w zakresie klimatu, przy czym powołał się na opublikowane 6 maja badanie Eurobarometru , z którego wynika, że „dwie trzecie Europejczyków całkowicie zgadza się, że dbałość o przyrodę ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania zmianie klimatu”.

KR jest zaangażowany w opracowywanie globalnych i europejskich ram polityki na rzecz różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. W przyjętych przez KR w październiku 2018 r. zaleceniach akcentuje się – podobnie jak w raporcie IPBES – że europejskie miasta i regiony muszą stać się zrównoważonymi podmiotami, które chronią przyrodę, przywracają różnorodność biologiczną, utrzymują i wzmacniają usługi ekosystemowe, a jednocześnie zaspokajają najważniejsze potrzeby ludności. KR wezwał do opracowania ambitnej, określonej w czasie i opartej na podstawach naukowych strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej na lata po 2020 r., aby zachować różnorodność i bogactwo życia na Ziemi. Położył też nacisk na to, by w polityce UE i ONZ wyraźnie uznano, że władze lokalne i regionalne mają do odegrania niezbędną rolę we wspieraniu różnorodności biologicznej. Zarazem wskazał na konieczność zapewnienia miastom i regionom potrzebnego im wsparcia.

Konkretne działania zalecane przez KR obejmują: rozbudowę transgranicznej zielonej infrastruktury i zielonych korytarzy, tak by zwierzęta mogły przemieszczać się z miejsca na miejsce, zwiększenie zdolności samorządów lokalnych i regionalnych do zwalczania gatunków inwazyjnych, wzmocnienie roli władz miejskich i regionalnych w eliminowaniu nielegalnego handlu dziką fauną lub florą, intensyfikację badań naukowych nad sposobami zwiększenia różnorodności biologicznej na obszarach miejskich czy też przeznaczenie większych środków na finansowanie działań związanych z różnorodnością biologiczną.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023