Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE musi umożliwić swoim regionom i miastom obronę praw podstawowych i praworządności  

Na osiem tygodni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego lokalni i regionalni przywódcy ostrzegli, że rosnący populizm stanowi zagrożenie dla praworządności i praw podstawowych w UE. Stwierdzili, że UE musi dalej wzmacniać pozycję regionów i miast, które znajdują się na pierwszej linii zmagań z rasizmem, nawoływaniem do nienawiści i dyskryminacją, a jednocześnie wspierają spójność społeczną. Było to główne przesłanie podczas debaty, w której udział wzięli Koen Lenaerts, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, Domenica Ghidei Biidu, wiceprzewodnicząca Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy, oraz Michael O’Flaherty, dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: „Z uwagi na bliskie kontakty z obywatelami miasta i regiony odgrywają kluczową rolę w promowaniu i poszanowaniu wartości europejskich. To przede wszystkim one jako pierwsze bronią słabszych grup społecznych poprzez podejmowanie działań w takich dziedzinach jak edukacja, wolność zrzeszania się i wolność słowa oraz polityka społeczna. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nasze zgromadzenie samorządów lokalnych i regionalnych pragnie przypomnieć, że poszanowanie praw podstawowych jest nie tylko zasadą zapisaną w naszych traktatach i kartach, lecz ma fundamentalne znaczenie dla zachowania europejskiej demokracji poprzez zapewnienie uczestnictwa, reprezentacji i ochrony wszystkich obywateli”.

Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen Lenaerts stwierdził: „Unia Europejska opiera się na poszanowaniu praw podstawowych, demokracji i praworządności, a wartości te dają legitymację europejskiemu projektowi.

Bez demokracji i praw podstawowych praworządność jest pustym słowem. Karta praw podstawowych jest najważniejszym dokumentem UE. Wszelkie środki krajowe niezgodne z kartą nie mają racji bytu”.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział: „Prawa podstawowe pozostałyby tylko na papierze, gdyby ich ochrony nie gwarantowały niezawisłe sądy. Praworządność jest ważna nie tylko na szczeblu krajowym. Ma ona zasadnicze znaczenie na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, w tym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Niestety w ciągu ostatnich lat w całej Unii wzrosły obawy związane z praworządnością. Zmiany te sprawiły, że Komisja jest coraz bardziej przekonana o tym, jak ważne jest wykorzystanie wszystkich instrumentów, by chronić wartości UE”.

Zgodził się z nim przewodniczący polskiej delegacji w KR-e, Marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak : Jeśli zasada niezależności sądów jest naruszana, to trudno mówić o demokracji i dodał odnosząc się do sytuacji w Polsce: Chcę podziękować tym wszystkim, którzy dbają o poszanowanie prawa w Polsce ”.

W dniu 3 kwietnia Komisja Europejska przyjęła komunikat „ Dalsze wzmacnianie praworządności w Unii Europejskiej ”.

Uwaga dla redaktorów

Pełną debatę można obejrzeć tu

Tu można zapoznać się z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu