Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE oczekuje, że regiony i miasta poprowadzą ku bardziej zrównoważonej i inteligentniejszej Europie  

Jeżeli UE ma stawić czoła zobowiązaniom związanym ze zmianą klimatu, wyeliminować ubóstwo energetyczne i pobudzać zrównoważony wzrost gospodarczy, regiony i miasta muszą stać się bardziej inteligentne dzięki wzmocnieniu współpracy i lepszemu wykorzystywaniu nowych technologii. Takie wspólne przesłanie wyszło dziś w Brukseli od przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkuli i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za unię energetyczną Maroša Šefčoviča.

 

Te dwie instytucje UE zorganizowały konferencję i debatę wysokiego szczebla pt. „ Inwestowanie w Europę: budowanie koalicji inteligentnych miast i regionów ”, w których udział wziął ekonomista Jeremy Rifkin. Konferencja ta odbyła się niedługo po publikacji przez UE drugiego sprawozdania w sprawie stanu unii energetycznej, w którym potwierdzono, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swych celów w zakresie energii i klimatu na 2020 r.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za unię energetyczną Maroš Šefčovič powiedział: „Miasta i regiony zmagają się z wieloma wyzwaniami, od zanieczyszczenia powietrza po zatory komunikacyjne. Jednak za każdym razem, gdy rozmawiam z burmistrzem czy przywódcą regionu, uderza mnie, jak kreatywne i innowacyjne są nasze miasta i regiony w znajdywaniu rozwiązań dla tych problemów. Rozwiązań, które są dostosowane do danych potrzeb, ale mimo to mogą inspirować inne miasta w całej Europie do opracowywania własnych rozwiązań. Jak stać się inteligentnym miastem czy regionem? Jak opracować dobry projekt? Jak przyciągnąć niezbędne inwestycje? Dla wielu władz lokalnych to bardzo praktyczne, a jednocześnie też bardzo realne pytania. Jestem przekonany, że dzisiejsza konferencja przyniesie dodatkowe odpowiedzi”.

 

Kilka pionierskich miast i regionów przedstawiło swe własne strategie, pokazując pożytki płynące z ograniczenia zużycia energii, inwestowania w innowacje i cyfryzacji gospodarki, które to działania przyniosły miejsca pracy i korzyści dla środowiska.

 

Odnosząc się do coraz częstszych krytycznych uwag pod adresem Unii Europejskiej, przewodniczący Markku Markkula przekonywał, że realizacja unii energetycznej i tworzenie inteligentniejszych miast i regionów odsłoni korzyści, jakie UE zapewnia swym obywatelom. Przewodniczący Markku Markkula powiedział: „UE wkroczyła na dobrą drogę prowadzącą ku bardziej zrównoważonej przyszłości, ale to od regionów i miast zależy wcielenie jej w życie. Postępy w dziedzinie efektywności energetycznej, redukcji emisji CO 2 oraz wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych są obiecujące, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Musimy wyeliminować lukę inwestycyjną w wysokości 250 mld euro poprzez nakierowanie funduszy UE i inwestycji sektora prywatnego na innowacje, nowe technologie i nowe sektory przemysłu. Każdy region i każde miasto w UE musi wziąć na siebie część odpowiedzialności za wykonanie tego zadania poprzez opracowywanie własnych inteligentnych strategii, współpracę ze sobą nawzajem, współpracę z sektorem prywatnym i wykorzystanie wszystkich dostępnych środków w celu budowania lepszej przyszłości”. Przewodniczący unijnego zgromadzenia przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych przedstawi przygotowaną przez siebie opinię „Likwidacja luki inwestycyjnej” podczas sesji plenarnej KR-u 8 lutego 2017 r.

 

Ekonomista i teoretyk społeczny Jeremy Rifkin powiedział: „Narracja inteligentnej Europy i ekonomiczny plan działania w ramach trzeciej rewolucji przemysłowej są obecnie wdrażane w regionie Hauts-de-France, 23 gminach składających się na obszar metropolitalny Rotterdamu i Hagi oraz Wielkim Księstwie Luksemburga. Inicjatywa dotycząca inteligentnej Europy stanowi kolejny etap działań europejskich na rzecz stworzenia jednolitego, zintegrowanego rynku kontynentalnego”.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

 

Więcej informacji na temat tego wydarzenia można zobaczyć, klikając tutaj. Wydarzenie to jest transmitowane na żywo w internecie.

 

Inteligentne miasta i społeczności są wspierane na dużą skalę w ramach programu „Horyzont 2020”, który zapewnił jak dotąd finansowanie dla projektów na rzecz inteligentnych miast o dużym oddziaływaniu w wysokości 250 mln euro. Projekty te objęły prawie 60 miast i oczekuje się, że zmobilizują w sumie 1000 mln euro. Koncentrują się na mogących uzyskać finansowanie z banków rozwiązaniach dla inteligentnych miast, które łatwo będzie powielać, a u ich podstaw leży rozwój innowacyjnego modelu biznesowego.

 

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i wspólnot (EIP-SCC) skupia ponad 6000 zainteresowanych stron z miast, przemysłu, przedsiębiorstw oraz sektora finansowania i ma na celu ułatwianie i aktywne rozwijanie działań w dziedzinie energii, transportu i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Podjęto ukierunkowane inicjatywy w ramach poszczególnych klastrów działań tematycznych, aby zebrać najbardziej zaangażowane podmioty i osiągnąć wymierne i powtarzalne wyniki oraz uruchomić inwestycje na odpowiednią skalę.

 

Drugie sprawozdanie w sprawie stanu unii energetycznej jest dostępne tutaj . Rok 2017 jest drugim rokiem wdrażania unii energetycznej. W 2016 r. opublikowano strategię ramową jej dotyczącą oraz konkretne inicjatywy ustawodawcze i nieustawodawcze, a przede wszystkim 30 listopada 2016 r. przedstawiono pakiet „ Czysta energia dla wszystkich Europejczyków ”.

 

Kontakt:

 

Jakub Adamowicz 

+32 460 750 595

Jakub.Adamowicz@ec.europa.eu

 

David Crous

+32 470 881 037

David.Crous@cor.europa.eu

 

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOOKS-TO-REGIONS-AND-CITIES-TO-LEAD-THE-WAY-IN-BUILDING.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOOKS-TO-REGIONS-AND-CITIES-TO-LEAD-THE-WAY-IN-BUILDING.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOOKS-TO-REGIONS-AND-CITIES-TO-LEAD-THE-WAY-IN-BUILDING.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOOKS-TO-REGIONS-AND-CITIES-TO-LEAD-THE-WAY-IN-BUILDING.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOOKS-TO-REGIONS-AND-CITIES-TO-LEAD-THE-WAY-IN-BUILDING.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023