Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni UE zwracają się do białoruskich władz lokalnych o pomoc w politycznym rozwiązaniu kryzysu  

22 września członkowie Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) w KR-ze dyskutowali o sytuacji politycznej na Białorusi z udziałem Petrasa Auštrevičiusa (LT/Renew Europe), sprawozdawcy do spraw stosunków z Białorusią w Parlamencie Europejskim.

W dniu 17 września posłowie do Parlamentu Europejskiego zdecydowanie odrzucili oficjalne wyniki tzw. wyborów prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia. Jak stwierdził Petras Auštrevičius, w polityce UE wobec Białorusi „potrzebujemy solidarności, wsparcia i sankcji”. Zwrócił uwagę na brutalną reakcję Aleksandra Łukaszenki, który został prezydentem Białorusi w 1994 r., na protesty przeciwko „sfałszowanym wyborom”, jak określił je Parlament Europejski.  Zdał także sprawozdanie ze spotkania, które odbyło się 21 września między posłankami i posłami do Parlamentu Europejskiego a Swiatłaną Cichanouską, kandydatką opozycji w wyborach.

11 września Prezydium KR-u wydało oświadczenie , w którym zdecydowanie potępiło „wszelkie akty przemocy, represje i aresztowania pokojowych demonstrantów”, wezwało „władze lokalne na Białorusi (...) do służenia pomocą w znalezieniu politycznego rozwiązania kryzysu” oraz zachęciło „miasta i regiony UE do rozwijania współpracy i partnerstwa z miastami i regionami Białorusi”. Działania te można by wspierać w ramach Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), która stanowi instytucjonalny kanał komunikacji z demokratycznie wybranymi przedstawicielami szczebla lokalnego i regionalnego, w tym z Białorusi, oraz platformę inicjatyw lokalnych i regionalnych promujących zrównoważony rozwój terytorialny i reformy decentralizacyjne.

Podczas wymiany poglądów z posłem do PE Petrasem Auštrevičiusem na posiedzeniu Komisji CIVEX, członkowie wszystkich grup politycznych w KR-ze podkreślili szerokie poparcie grup dla reakcji UE na wybory. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPL) stwierdziła, że „bardzo ważne jest, aby [Białorusini przyjeżdżający do UE] czuli się bezpiecznie w naszych lokalnych społecznościach, ale jeszcze ważniejsze jest wspieranie młodych ludzi, którzy musieli opuścić swój kraj, w ich dalszej edukacji”. Per Bødker Andersen (DK/PES), radny gminy Kolding, stwierdził, że europejscy socjaliści zdecydowanie popierają decyzję Parlamentu Europejskiego o wyrażeniu solidarności z obywatelami Białorusi i z ich walką o demokrację. Zwrócił uwagę na kampanię internetową europejskich socjalistów „ We Hear You, Belarus ”. Matteo Bianchi (IT/EKR), radny gminy Morazzone, oznajmił, że Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów „w znacznym stopniu opowiada się za zwiększeniem wsparcia dla Białorusi, ale w taki sposób, by Aleksander Łukaszenka nie skorzystał z tego finansowania”.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-ON-LOCAL-AUTHORITIES-IN-BELARUS-TO-HELP-FIND-A-POLITICAL-SOLUTION-TO-THE-CRISIS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-ON-LOCAL-AUTHORITIES-IN-BELARUS-TO-HELP-FIND-A-POLITICAL-SOLUTION-TO-THE-CRISIS.ASPX

Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-ON-LOCAL-AUTHORITIES-IN-BELARUS-TO-HELP-FIND-A-POLITICAL-SOLUTION-TO-THE-CRISIS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-ON-LOCAL-AUTHORITIES-IN-BELARUS-TO-HELP-FIND-A-POLITICAL-SOLUTION-TO-THE-CRISIS.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-ON-LOCAL-AUTHORITIES-IN-BELARUS-TO-HELP-FIND-A-POLITICAL-SOLUTION-TO-THE-CRISIS.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022