Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni UE zwracają się do białoruskich władz lokalnych o pomoc w politycznym rozwiązaniu kryzysu  

22 września członkowie Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) w KR-ze dyskutowali o sytuacji politycznej na Białorusi z udziałem Petrasa Auštrevičiusa (LT/Renew Europe), sprawozdawcy do spraw stosunków z Białorusią w Parlamencie Europejskim.

W dniu 17 września posłowie do Parlamentu Europejskiego zdecydowanie odrzucili oficjalne wyniki tzw. wyborów prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia. Jak stwierdził Petras Auštrevičius, w polityce UE wobec Białorusi „potrzebujemy solidarności, wsparcia i sankcji”. Zwrócił uwagę na brutalną reakcję Aleksandra Łukaszenki, który został prezydentem Białorusi w 1994 r., na protesty przeciwko „sfałszowanym wyborom”, jak określił je Parlament Europejski.  Zdał także sprawozdanie ze spotkania, które odbyło się 21 września między posłankami i posłami do Parlamentu Europejskiego a Swiatłaną Cichanouską, kandydatką opozycji w wyborach.

11 września Prezydium KR-u wydało oświadczenie , w którym zdecydowanie potępiło „wszelkie akty przemocy, represje i aresztowania pokojowych demonstrantów”, wezwało „władze lokalne na Białorusi (...) do służenia pomocą w znalezieniu politycznego rozwiązania kryzysu” oraz zachęciło „miasta i regiony UE do rozwijania współpracy i partnerstwa z miastami i regionami Białorusi”. Działania te można by wspierać w ramach Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), która stanowi instytucjonalny kanał komunikacji z demokratycznie wybranymi przedstawicielami szczebla lokalnego i regionalnego, w tym z Białorusi, oraz platformę inicjatyw lokalnych i regionalnych promujących zrównoważony rozwój terytorialny i reformy decentralizacyjne.

Podczas wymiany poglądów z posłem do PE Petrasem Auštrevičiusem na posiedzeniu Komisji CIVEX, członkowie wszystkich grup politycznych w KR-ze podkreślili szerokie poparcie grup dla reakcji UE na wybory. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPL) stwierdziła, że „bardzo ważne jest, aby [Białorusini przyjeżdżający do UE] czuli się bezpiecznie w naszych lokalnych społecznościach, ale jeszcze ważniejsze jest wspieranie młodych ludzi, którzy musieli opuścić swój kraj, w ich dalszej edukacji”. Per Bødker Andersen (DK/PES), radny gminy Kolding, stwierdził, że europejscy socjaliści zdecydowanie popierają decyzję Parlamentu Europejskiego o wyrażeniu solidarności z obywatelami Białorusi i z ich walką o demokrację. Zwrócił uwagę na kampanię internetową europejskich socjalistów „ We Hear You, Belarus ”. Matteo Bianchi (IT/EKR), radny gminy Morazzone, oznajmił, że Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów „w znacznym stopniu opowiada się za zwiększeniem wsparcia dla Białorusi, ale w taki sposób, by Aleksander Łukaszenka nie skorzystał z tego finansowania”.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-ON-LOCAL-AUTHORITIES-IN-BELARUS-TO-HELP-FIND-A-POLITICAL-SOLUTION-TO-THE-CRISIS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-ON-LOCAL-AUTHORITIES-IN-BELARUS-TO-HELP-FIND-A-POLITICAL-SOLUTION-TO-THE-CRISIS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-ON-LOCAL-AUTHORITIES-IN-BELARUS-TO-HELP-FIND-A-POLITICAL-SOLUTION-TO-THE-CRISIS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-ON-LOCAL-AUTHORITIES-IN-BELARUS-TO-HELP-FIND-A-POLITICAL-SOLUTION-TO-THE-CRISIS.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-ON-LOCAL-AUTHORITIES-IN-BELARUS-TO-HELP-FIND-A-POLITICAL-SOLUTION-TO-THE-CRISIS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023