Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Unijne zaświadczenie COVID-19 ma kluczowe znaczenie dla ożywienia turystyki regionalnej, ale musi być niedyskryminujące i zgodne z wysokimi standardami bezpieczeństwa  

Regiony i miasta jednomyślnie popierają stosowanie wspólnego dokumentu
w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w UE podczas pandemii
i odbudowy sektora turystyki według nowych zrównoważonych modeli

Na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) jednomyślnie zatwierdzono rezolucję popieraną przez wszystkie grupy polityczne, w której z zadowoleniem przyjęto propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą wprowadzenia zielonego zaświadczenia cyfrowego. Jednak przywódcy lokalni i regionalni sugerują, by dla jasności zmienić nazwę dokumentu na „unijne zaświadczenie COVID-19”, zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego. Domagają się, aby nie był to dokument podróży, i podkreślają zasadę niedyskryminacji, w szczególności wobec osób niezaszczepionych. Ponadto podczas debaty na temat ożywienia sektora turystyki, hotelarstwa i gastronomii członkowie KR-u zobowiązali się do przekształcenia kryzysu związanego z COVID-19 w szansę na odejście od nadmiernego ruchu turystycznego na rzecz nowych modeli, które są bezpieczne, zrównoważone, odporne i zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

W przyjętej dziś jednomyślnie rezolucji KR z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wprowadzenia wspólnego unijnego zielonego zaświadczenia cyfrowego , by ułatwić nieograniczony ruch transgraniczny podczas pandemii COVID-19 i uratować sezon turystyczny. Zaświadczenie, które może mieć format cyfrowy lub papierowy, będzie potwierdzeniem, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19 lub, alternatywnie, że uzyskała niedawno negatywny wynik testu lub że wyzdrowiała po zakażeniu. Ponadto KR z zadowoleniem przyjmuje propozycję Parlamentu Europejskiego , by zmienić nazwę na „unijne zaświadczenie COVID-19” dla lepszego zrozumienia użyteczności dokumentu, a tym samym ułatwienia jego propagowania wśród obywateli.

Przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas podkreślił, że zielone zaświadczenie cyfrowe to nie panaceum, ale pomoże Europie odzyskać mobilność pod warunkiem, że będzie respektowało prywatność i ochronę danych zgodnie z zasadami unijnymi. Europejski sektor turystyki nie odbuduje się, jeśli nie wprowadzimy wspólnych europejskich zasad co do bezpiecznych podróży. Władze lokalne i regionalne już teraz odczuwają skutki utraty dochodów, a ich gospodarki po prostu nie mogą sobie pozwolić na kolejny martwy sezon. Wszystkie szczeble, od unijnego po krajowy, regionalny i lokalny, muszą współpracować w celu ratowania sektora turystyki i branży hotelarsko-gastronomicznej.

Przywódcy lokalni i regionalni podkreślają, że zielone zaświadczenie cyfrowe nie powinno być ani warunkiem wstępnym korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się, ani dokumentem podróży, i zwracają uwagę na zasadę niedyskryminacji, w szczególności w odniesieniu do osób niezaszczepionych. Ponadto należy zagwarantować wysokie standardy bezpieczeństwa, a instytucje UE powinny wyjaśnić, że zaświadczenie nie wpłynie na prawo pracowników transgranicznych do swobodnego przemieszczania się między miejscem zamieszkania a miejscem pracy w czasie pandemii.

Członkowie KR-u ponownie wyrażają przekonanie, że szczepienia są głównym sposobem opanowania pandemii i przywrócenia swobody podróżowania. W związku z tym podkreślają potrzebę zagwarantowania równego dostępu do szczepionek i wzywają do szybkiego zwiększenia produkcji szczepionek w Europie. KR sugeruje , by Unia Europejska rozważyła nowe rozwiązania, takie jak tymczasowe zawieszenie patentów na leki i technologie medyczne w celu leczenia COVID-19 i zapobiegania tej chorobie.

Turystyka jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych ograniczeniami w swobodnym przemieszczaniu się i innymi środkami zapobiegawczymi przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Sektor ten generuje 10% unijnego PKB i zatrudnia 12% siły roboczej w UE, ale kryzys związany z COVID-19 spowodował straty rzędu 85–90% dla wielu podmiotów gospodarczych, takich jak hotele i restauracje, organizatorzy wycieczek i przedsiębiorstwa transportowe. W 2020 r. liczba noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w UE wyniosła 1,4 mld, co oznacza spadek o 52% w porównaniu z 2019 r. Cypr, Grecja i Malta, gdzie spadek wyniósł 70%, były państwami najbardziej dotkniętymi tym problemem.

Straciliśmy lato, jesień, zimę i dwie wiosny. Kolejny stracony sezon będzie oznaczał upadek wielu hoteli, kawiarni, firm wynajmu łodzi, parków rozrywki i innych atrakcji wakacyjnych. Musimy szczepić, zachować bezpieczeństwo i ponownie odkryć radość podróżowania, spotykania się z ludźmi, zwiedzania. Możemy zmienić ten kryzys w szansę na ponowne odkrycie wspaniałych obszarów wiejskich w Europie. Odejdźmy od nadmiernego ruchu turystycznego i skorzystajmy z wakacji w zrównoważony sposób – powiedziała Ulrika Landergren  (SE/RE), przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) KR-u, podczas odrębnej debaty na temat ożywienia w sektorze turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

W debacie plenarnej wzięła udział Rita Marques , portugalska sekretarz stanu ds. turystyki, która powiedziała: Prezydencja portugalska w Radzie Unii Europejskiej zobowiązuje się do promowania wspólnych działań i polityk w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego, cyfrowego i konkurencyjnego ożywienia sektora turystyki i podróży. Zainicjowaliśmy dialog na temat trwałej odbudowy sektora turystycznego i opracowaliśmy przewodnik na temat europejskiego programu na rzecz turystyki do 2050 r. W perspektywie krótkoterminowej zielone zaświadczenie cyfrowe dowodzi, że jesteśmy w pełni zaangażowani w zagwarantowanie zharmonizowanych kryteriów wspierających swobodne przemieszczanie się. Jest to ważny krok w kierunku ożywienia sektora .

Jens Zimmer Christensen , przewodniczący stowarzyszenia HOTREC reprezentującego hotele, restauracje, kawiarnie i podobne placówki w Europie, stwierdził: Wpływ pandemii na europejskie hotelarstwo, gastronomię i turystykę można porównać do trzęsienia ziemi, a odbudowa nie będzie ani natychmiastowa, ani łatwa: ponowne otwarcie nie jest tożsame z odbudową. UE i państwa członkowskie muszą nadal wspierać przedsiębiorstwa i chronić miejsca pracy przez cały czas trwania kryzysu, a także po jego zakończeniu. Branża potrzebuje m.in. specjalnego unijnego planu odbudowy i zwiększonej koordynacji ograniczeń w podróżowaniu. Jestem przekonany, że jeśli będziemy nadal współpracować na rzecz sektora hotelarsko-gastronomicznego, może on przetrwać i stać się siłą napędową transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Kontekst:

W następstwie uzgodnień szefów państw i rządów UE Komisja Europejska przedstawiła w marcu wniosek dotyczący zielonego zaświadczenia cyfrowego, aby ułatwić bezpieczne przemieszczanie się obywateli w UE w czasie pandemii COVID-19. W dniu 14 kwietnia Rada UE uzgodniła mandat negocjacyjny w sprawie wniosku, natomiast Parlament Europejski przyjął swój mandat negocjacyjny 29 kwietnia . Negocjacje między obiema instytucjami rozpoczęły się w tym tygodniu , a kolejne rozmowy trójstronne odbędą się 11 maja. Celem jest osiągnięcie porozumienia przed letnim sezonem turystycznym.

W rezolucji na temat kampanii szczepień przeciwko COVID-19 przyjętej w lutym 2021 r. KR wyraził już poparcie dla stworzenia znormalizowanej i interoperacyjnej formy dowodu szczepienia do celów medycznych, uznając, że certyfikacja szczepień jest koniecznością medyczną.

KR przedstawił swoje oczekiwania w dwóch głównych opiniach w sprawie turystyki, przyjętych w 2020 r. – sprawozdawca Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/RE) – i w 2016 r. – sprawozdawca Hanspeter Wagner (AT/EPL) . Dotyczą one:

  • wezwania do opracowania nowych europejskich ram zrównoważonej turystyki, zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem i Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030;
  • utworzenia międzyinstytucjonalnej grupy kontaktowej ds. turystyki oraz ogólnoeuropejskiego sojuszu i sieci regionów i miast turystycznych;
  • stworzenia wspólnych ram dla programu wirtualnej karty podróży dla obywateli europejskich w celu zwiększenia spójności między regionami i podkreślenia roli turystyki w promowaniu obywatelstwa i kultury europejskiej.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023